Partier internt splittet om udflytning før valget 

KANDIDATSVAR: Internt i en række af Folketingets partier er der blandt folketingskandidater dyb uenighed, om der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser. Valgkreds og uklare politiske linjer kan spille ind, lyder vurderingen.

Landet over har byer de sidste par år kunne fejre indflytterfest for tilflyttede institutioner. 

Men skal flere statslige arbejdspladser udflyttes fra hovedstadsområdet?

Det spørgsmål deler folketingskandidaterne i de enkelte partier, viser Altingets gennemgang af svar fra 653 folketingskandidater, der på nuværende tidspunkt har svaret på ’Kend din kandidat’-testen til folketingsvalget 2019, som er lavet i et samarbejde mellem Altinget.dk og DR.

I Konservative er hver anden kandidat eksempelvis for mere udflytning, mens partiformanden Søren Pape Poulsen (K) er ‘overvejende uenig’.

“Inden vi igen ser på, om eksisterende statslige arbejdspladser skal placeres andre steder i landet, skal vi have færdigevalueret de første udflytningsrunder. Nye statslige arbejdspladser er vi åbne for at placere alle steder i landet,” skriver Søren Pape Poulsen i kommentarfeltet til sin besvarelse.

Også i SF er hver anden for mere udflytning, mens hver anden er imod.

De splittede partier viser, det er et emne, partierne bokser med, mener Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

“Det illustrerer fint, at spørgsmålet om udflytning er en udfordring for partierne. Det her er noget, der faktisk deler vælgerne, og det kæmper folketingsgrupperne med, for det er jo ikke sådan, at partierne har givet kandidaterne fri og ophævet partidisciplinen,” siger han.

Valgkreds påvirker holdning
Det er langtfra kun i de to partier, at spørgsmålet splitter folketingskandidaterne.

I Socialdemokratiet er knap to tredjedele for mere udflytning, mens en tredjedel er imod. Og 45 procent af kandidaterne for Radikale Venstre går ind for mere udflytning, mens 55 procent er imod.

Artiklen fortsætter under grafen.

Folketingskandidaternes svar hænger i høj grad sammen med, hvor i landet de stiller op. 

Kandidaterne er mest kritiske over for mere udflytning i Københavns Storkreds, hvor 78 procent har erklæret sig helt eller delvist uenige. Skepsissen er også udbredt i Københavns Omegns Storkreds og Nordsjællands Storkreds.

“Der er andre og bedre måder at skabe vækst i andre dele af landet end ved at flytte arbejdspladser ud af hovedstadsområdet,” skriver eksempelvis Kenneth Kristensen Berth, der er opstillet for Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds.

Socialdemokraten Anne Sina, der er opstillet samme sted, siger også klart fra over for mere udflytning.

“Hovedstadsområdet er en vækstmotor til gavn for hele landet, så der er ingen grund til at udflytte flere arbejdspladser herfra,” skriver Anne Sina i kommentarfeltet.

I Vestjyllands og Fyns Storkredse er henholdsvis 79 og 77 procent derimod for at udflytte flere statslige arbejdspladser.

"Der skal ske en intelligent udflytning: Når man lægger Nævnenes Hus i Viborg, er det, fordi der er et juridisk miljø i forvejen. Det er klogt. Der skal flere af den slags udflytninger, efter at Hovedstaden har suget arbejdspladser til sig i temmelig mange år. Vi har brug for, at der er offentlige arbejdspladser i hele landet," skriver Hanne Roed, der er opstillet som folketingskandidat for Radikale Venstre i Vestjyllands Storkreds, i kommentarfeltet.

Uklare partilinjer
Der skal være plads til at varetage regionale interesser, mener politisk ordfører i SF Karsten Hønge, der derfor heller ikke ser noget problem i, at partiets folketingskandidater er splittet i to lige store lejre på spørgsmålet.

“Jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at der er den forskel i SF, fordi det også afhænger af, hvor man bor. Og jeg kan godt forstå, at det giver forskellige interesser,” siger han.

Dansk Folkeparti har på Christiansborg markeret sig som klar tilhænger af mere udflytning, og det er også det parti, hvor folketingskandidaterne har svaret mest enslydende.

Klarheden i partiernes partilinjer spiller givetvis ind på, hvor forskelligt kandidaterne har svaret internt i partierne, vurderer Rune Stubager.

“Det spiller bestemt en rolle, hvor klare partilinjerne har været, da uklare partilinjer gør det mere op til kandidaternes egne overvejelser og vurderinger af, hvad de, som de håber at få stemmer fra, synes,” siger han.

Ikke entydigt for eller imod
Politisk ordfører for SF Karsten Hønge peger selv på partiets nuancerede holdning til udflytning som noget, der kan have påvirket splittelsen i partiet.

“Når jeg har skullet forklare, hvad SF mener om det her, så er det altid nuanceret, fordi det er et sammensat budskab, vi har. Vi siger, at vi er tilhængere af at udflytte arbejdspladser, når det giver mening,” forklarer Karsten Hønge.

Som eksempel nævner han, at der er god ræson i at flytte Søfartsstyrelsen til Korsør, hvor der i forvejen er et maritimt miljø, mens han har svært ved at se en logik i at flytte en del af Arbejdsskadestyrelsen til Vordingborg.

Derfor synes han heller ikke, at præmissen for spørgsmålet ligger helt klar, fordi svarene i høj grad kan afhænge af, hvilke konkrete udflytninger kandidaterne har i tankerne.

Forrige artikel Politisk Stuegang: Tvivlsomt, om akutteams kan forebygge indlæggelser Politisk Stuegang: Tvivlsomt, om akutteams kan forebygge indlæggelser Næste artikel Ny ambassadør for ledelse: Snakker vi kun om penge, kommer vi aldrig i det kreative hjørne Ny ambassadør for ledelse: Snakker vi kun om penge, kommer vi aldrig i det kreative hjørne