Silkeborg vender på en tallerken, genoptager sager og erkender fejlinformation til Ankestyrelsen

INTERVIEW: Ankestyrelsen blev fejlinformeret af Silkeborg Kommune, da man i februar afviste, at resultatlønnede konsulenter deltog i sagsforberedende arbejde i deres gennemgang af over 300 udsatte borgers sager. Den ansvarlige leder afviser at uddybe.

Det er med gentagende beklagelser, at Silkeborg Kommune nu erkender, at resultatlønnede konsulenter har deltaget direkte i sagsforberedende arbejde.

Det sker efter, at kommunen tidligere har oplyst både Ankestyrelsen og Altinget om det modsatte.

”Vi har (…) konstateret, at idet den eksterne konsulent har gennemgået konkrete borgersager, har den eksterne konsulent derved efter Ankestyrelsens vurdering medvirket ved sagsforberedelse,” skriver kommunen i en redegørelse til Ankestyrelsen fra 28. september.

Login