Forsker: Fondenes indtog i kulturlivet er et demokratisk problem

DEMOKRATI: Det er et demokratisk problem, at kulturstøtten begrænses til færre hænder, jo mere indflydelse de private fonde får, mener lektor Peter Duelund. Men netop de private initiativer bidrager til et pluralistisk demokratisk samfund, mener man i Augustinus Fonden.

"Jeg mærker det tydeligt, når jeg ser på mine regnskaber og gør op, hvor pengene kommer fra i løbet af et år."

For direktør på Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, er fondene over tid blevet mere og mere betydningsfulde i dansk kulturliv. Ikke mindst i hans eget arbejde, hvor tiden går med at skrive ansøgninger, modne projekter og rette dem ind efter fondenes strategier.

Det var ikke derfor, han i sin tid blev museumsdirektør, erkender han. Omvendt vidste han, hvad han gik ind til.

Login