Museumsdirektør: Haarders opgør med berøringsangst er tiltrængt

DEBAT: Museernes rolle er forandret. Derfor er det også tiltrængt, at man endelig fra politisk side tør diskutere tilskudsordningen. Her bør vi kigge på, hvilken forskel museerne gør for dets publikum, skriver museumsdirektør Gitte Ørskou.

Af Gitte Ørskou
Museumsdirektør, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

Kulturminister Bertel Haarder har bebudet nye og ændrede tilskudsforhold for de danske museer. Tiltaget hilses i en stor del af det danske museumsmiljø velkomment.

Nok udgør statens investeringer i de danske museer en forsvindende lille del af de midler, som kommunerne investerer, og som museerne er i stand til at generere selv.

Tilskudsordning trænger til revision
Men ikke desto mindre har den statslige støtte betydning – både som en blåstempling af museets virksomhed og som et kærkomment tilskud til den opgavevaretagelse, museerne i dag pålægges.

Det er ikke nogen ny diskussion, at tilskuddene til de danske museer er fordelt efter mere eller mindre tilfældige historiske omstændigheder, som trænger til en revision.

Manglende modige ministre
Diskussionen har varet længe og har været et tilbagevendende tema under skiftende ministre. Der er bare aldrig nogen, der har turdet gøre noget ved det.

Selv ikke, da man i 2013 vedtog en ny museumslov, turde man røre ved de museumstilskud, der ifølge mangen en kulturminister åbenbart har været hugget i sten. Det er aldrig sjovt at være den minister, der tager noget fra nogen. Også selvom det er for at give det til andre.

Museets rolle forandret
Men nu har kulturministeren altså bebudet, at der skal ske ændringer. For verden forandrer sig. Og selvom museerne er dem, der garanterer, at vi bevarer det bestående, så er deres rolle i allerhøjeste grad også forandret.

Tidligere udgjorde museerne groft sagt en række mere eller mindre støvede samlinger, som primært havde forskningsmæssig interesse, men som ikke just havde den store folkelige opbakning.

I dag spiller museerne en helt anden rolle i de fleste danskeres hverdag. Kunstmuseerne bringer æstetiske oplevelser, der ikke bare får gæsterne til at vinge dannelse af på deres balkort, men som aktiverer dem selv og deres evne til finde vej i en visuel verden.

Og mange af de kulturhistoriske museer ser det ikke længere som deres fornemste forpligtelse at erhverve endnu et potteskår til samlingen, men i stedet at gøre samlingen levende og nærværende i sin samtid.

Stigende besøgstal
Publikum elsker det. Aldrig har så mange besøgt museerne som nu, og særligt hos kunstmuseerne er besøgstallene massivt stigende. Selvforståelsen hos museerne er i dag en anden.

Flere museer tjener 60-70% af sit driftsbudget selv, og selvom mange gæster og øget indtjening jo er et mål, der er til at føle på, så har mange museer også andre og i mindre grad målbare mål: At engagere nye og forskellige gæster, der aldrig har sat deres ben på et museum. At arbejde med forskellige CSR-strategier ved at bruge museumserfaringerne til at skabe sociale forandringer.

At arbejde pædagogisk med æstetiske erfaringer hos børn og unge. At skabe lokal diskussion og debat i sit nærområde.

Gør en forskel for publikum
Museumsloven forholder sig overordnet til, om museerne er i stand til at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Det er gode og grundlæggende mål, men man kunne godt ønske sig, at staten kiggede mindre på, om alle de små og store og meget forskellige museer i Danmark kan finde ud af at registrere og går op i sin forskning, og mere på om museet reelt gør en forskel for de mennesker, der besøger det.

Er der lokal opbakning? Ønsker man at engagere sit publikum? Se, det er sådanne spørgsmål, jeg kunne tænke mig, der blev stillet fra politisk hold, når nu kulturministeren endelig tager fat på et område, de fleste før ham har været berøringsangste overfor.

Jeg håber, at spørgsmålene bliver stillet, så der vitterligt kan skabes varig forandring for vores museer og deres rolle i samfundet i stedet for at gøre det til en diskussion om, hvem der får hvad.

Forrige artikel DF-borgmester: Kultur skal være mere for flere DF-borgmester: Kultur skal være mere for flere Næste artikel Zenia Stampe: Bedre kultur for pengene – ikke bare mere Zenia Stampe: Bedre kultur for pengene – ikke bare mere