DF'er: Borgerne skal belønnes for at passe på miljøet

DEBAT: I Danmark skal vi samle os om den opgave, som deler os – den grønne omstilling og beskyttelse af natur og miljø, mener folketingskandidat Lars Vestergaard (DF). Og til det egner gulerod sig bedre end pisk. 

Af Lars Vestergaard (DF)
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Københavns Storkreds

Der kan næsten gå metaltræthed i hele miljødebatten, når borgere, NGO’er og politikere fokuserer for meget på detaljerne og samtidig er meget emotionelle på emnet miljø, klima og global opvarmning.

Hele problematikken bør hæves op i et helikopterperspektiv, og så undervejs i diskussionen med rigtig mange styrtdyk ned til detaljerne, for igen at komme tilbage i det overordnede blik på kampen for menneskets fortsatte eksistens på kloden, hvis vi i udgangspunktet sammen anerkender, at der skal gøres noget – og højst sandsynligt meget.

Omgivelserne (naturen) er faktisk ligeglade. Der har før i jordens historie været meget lidt ilt eller utroligt meget kuldioxid – eller en mængde andre for mennesker giftige stoffer. Tiden går, og nye miljøer udvikler sig – det er bare ikke sikkert, at mennesket er med i den næste ligning.

Når noget truer dig, uanset om det er klimatrusler eller et giftigt miljø, så er den kendte reaktion normalt ’Kæmp eller flygt’. Metoden kan så varieres, som det blev beskrevet i en TV-udsendelse for nylig om klimaforandringerne i verden; Suffer-adapt-mitigate-prosper.

Suffer Adapt Mitigate Prosper
Vi lider videre Vi tilpasser os Vi afværgrer Vi trives med det / tjener på det

Vi kan vælge at lide videre, men så kan det blive med menneskets endeligt eller blot stor fattigdom, sygdom og lidelse til følge. En tilpasning er heller ikke nok – det er både dyrt og måske ikke effektivt nok. Der skal både en effektiv afværgelse og en mulighed for ny trivsel og muligheder for at tjene på det til.

Ude på værdipunktet ’prosper’ har Danmark netop en enestående historie. Da energikrisen opstod, fandt vi både ud af at isolere bygninger bedre, producere vedvarende energi og lave termostatstyring af varmesystemer og så videre. Og det blev en eksportsucces, som giver globale resultater i miljøgevinst.

Danmark skal samle sig om innovation på genanvendelse og satse på forskning og dansk teknologisk udvikling – gerne i samarbejde med videnskaben, læreanstalterne og industrien.

Genbrug af plast
Hvis vi nu laver et nedslagspunkt, plastik, der som forureningskilde giver store ikke færdiganalyserede miljøproblemer, så kan der gøres meget mere i Danmark for at udvikle genbrug af plast.

En af de første fokuspunkter vil være at begrænse antallet af plasttyper til måske tre-fem slags. Her skal producenterne på banen og lave emballage, som er umiddelbart genanvendeligt. Producenterne skal designe plastprodukterne på en måde, som gør det lettere dels at genbruge emballage, men også genanvende materialet i én arbejdsgang og ikke som nu, hvor Arla for eksempel sætter et plastskruelåg på en mælkekarton, som så bliver brændt af. Det gør det vanskeligt at være bæredygtig. Teknologien til at rengøre og skille plastprodukterne ad skal også udvikles, så arbejdsgangen bliver enkel, rentabel og cirkulær.

Regeringens plastikhandleplan indeholder mål for udvidet genbrug. Det skal helst suppleres med en positiv incitamentsstruktur, så borgerne bliver belønnet for at begrænse forbrug og ligeledes bliver belønnet for at fremme genanvendelse. Det kræver meget positiv energi at ændre sin adfærd. Og belønning er bedre end straf og forbud. Det giver god mening, hvis man vil passe på Danmark, som Dansk Folkeparti jo gerne vil.

Pragmatiske løsninger
I et krydsfelt mellem miljøbevidste forbrugere og miljøansvarlige producenter, grossister og detailhandlende med en pragmatisk balanceret politisk lovgivning (nudging) og markedsmuligheder for miljøteknologiske virksomheder kan der nås langt hurtigt – endda MEGET hurtigt.

Behovet er globalt, og med den nylige åbning af det indiske marked ligger der uanede muligheder for avanceret dansk teknologi på hele genanvendelsesområdet.

Det er nok en god idé, at vi samler os om den opgave, som deler os. Dansk Folkeparti kan godt lide de gode pragmatiske løsninger og helst med indsatser, hvor alle borgere er med. Jeg tror mere på gulerod end pisk; så jeg håber, at de politikere, der helst vil straffe, begrænse og indskrænke livskvaliteten for borgerne, kan vindes over på den side, hvor borgere belønnes for indsatsen med at passe på naturen og miljøet.

Forrige artikel LA til Ellemann: Vi vil stadig have fri og vild natur på statens arealer LA til Ellemann: Vi vil stadig have fri og vild natur på statens arealer Næste artikel Silkeborg: Plast kræver lokal og national handling Silkeborg: Plast kræver lokal og national handling
 • Anmeld

  Torben Nielsen · Fotograf

  En ny spiller på banen

  Gode intentioner og et velskrevet indlæg. Ja lad od komme igang. Kan vi på trods af forskellige holdninger samle os om opgaven, som et håndboldhold ville det ikke bare være godt, men også sjovt. Blev det kun til sølv eller bronze gik det vel også.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Den normale etik

  Foreskriver, at man bliver straffet for ikke at opføre sig ordentligt.

  DF undlader normalt ikke at plædere for, at såfremt man afviger fra retssamfundets "normer", da skal man straffes.

  Jeg spørgermed undren: Er indsenderens holdning afklaret med partistyrelsen?