DI: EU er vores stærkeste værn mod dårlig kemi

DEBAT: God kemi er til gavn for samfundet, og EU sikrer høje standarder for miljø- og sikkerhedskrav. Men hvis mulighederne i god kemi skal udnyttes, skal både offentlige og private investere heri, skriver Karin Klitgaard fra DI.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i DI

Vi omgiver os med kemi fra morgen til aften, og det er den bevidste manipulation af molekyler, der gør det moderne samfund muligt.

Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at benytte kemikalier i produktionen og skabe produkter, som gavner mennesker.

Det gælder alt fra mad til medicin.

Behov for mere handlekraftigt system
Men med mulighederne følger et stort ansvar. Vi bliver hele tiden klogere og bedre til at skelne god kemi fra dårlig kemi.

EU er vores stærkeste værn mod uønskede – eller måske ligefrem skadelige – kemikalier.

Unionen stiller systematisk stigende krav til sikkerheden af produkter og kemiske stoffer på vores fælles marked.

Og dette system fungerer godt. Faktisk så godt, at både Kina og Sydkorea skeler til EU, når de skal regulere brugen af kemi til fordel for menneske og miljø.

I Danmark er vi heldigvis kommet langt, siden børnefingre dyppede svovlstikker i fosfor, men der er stadig plads til forbedring. For det går selvsagt en anelse trægt, når 27 lande skal blive enige.

EU skærper hele tiden krav
Vi ønsker et system, der er mere handlekraftigt, når ny forskning for eksempel rokker ved vores forestilling om, hvad der er god kemi.

Uagtet uenigheder om tempoet går det den rigtige vej, og der er i EU aldrig blevet lempet på miljø- og sikkerhedskrav.

De stadig højere krav har tilmed i nogle tilfælde ansporet virksomheder til at være på forkant med udviklingen og at søge innovative alternativer.

På den måde kan ambitiøse mål om at udfase de særligt problematiske stoffer hjælpe de virksomheder, der mangler det sidste skub til at finde alternativer.

Det kan også skabe helt nye forretningsmuligheder for de virksomheder, der er med i front. Men det afhænger af videnskabelige og systematiske processer, der sikrer fair behandling af virksomheder på tværs af EU.

Behov for investeringer
Vi må modstå fristelsen for at gribe til snuptagsløsninger, der sjældent er det rigtige værktøj til en så kompliceret maskine.

Omvendt må vi fortsat sætte vores lid til en stærk indsats i EU, hvor Danmarks renommé som fagligt troværdig part betyder indflydelse, der langt overstiger, hvad vores størrelse berettiger.

Hvis vi skal udnytte de muligheder, som god kemi tilbyder os, har vi brug for investeringer fra både private og offentlige.

Private virksomheder bruger enorme summer på at udvikle ny teknologi og enzymer, der kan brødføde en voksende befolkning i verden.

Men virksomhederne er afhængige af, at offentligheden investerer både penge og tillid i den forskning og videnskabelige metode, som for 150 år siden satte grundstofferne i system.    

Forrige artikel Kamstrup: Data kan give milliardgevinst i dansk forsyning Kamstrup: Data kan give milliardgevinst i dansk forsyning Næste artikel Charlotte Fischer: En grøn reform skal flytte skatten fra arbejde til ressourcer Charlotte Fischer: En grøn reform skal flytte skatten fra arbejde til ressourcer