Regionerne: Vi skal ikke overlade jordforurening til embedsmænd

DEBAT: Det er folkevalgte politikere, der bør stå på mål for, hvordan jordforurening og dermed danskernes drikkevand håndteres, mener formand for regionernes miljøudvalg Heino Knudsen. 

Af Heino Knudsen (S)
Formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner

Alle er enige om, at regionerne gør det godt på jordforureningsområdet – det står klart efter et par ugers debat her på Altinget. Selv Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, roser i sit debatindlæg regionerne for at varetage forvaltningen af jordforureningsområdet fornuftigt og fagligt kompetent.

I regionerne sætter vi selvfølgelig pris på opbakningen og respekten for den faglige varetagelse af opgaven – men der er brug for mere end det. I regionerne er der politikere til stede, som prioriterer opgaverne, og som møder borgerne i den nødvendige dialog.

Ligesom regeringen mener Carsten Bach, at den samlede prioritering kan foretages på objektivt grundlag af en central national enhed. Her mener vi i regionerne, at politisk prioritering er vigtig.

Skal vi prioritere de små vandværkers overlevelse, eller skal vi først rydde op hos de store? Er det vigtigt at passe på grundvandet på vores øer, eller kan vi henvise dem til rensning? Hvordan prioriterer vi mellem hensynet til indeklima i boliger og rent grundvand?

Det er alt sammen valg, som har konkret betydning for borgerne, og hvor vi som politikere må stå på mål for vores prioriteringer og ikke blot overlade det til embedsmænd.

Ingen undersøgelser uden drikkevandsinteresser
Ikke al jordforurening skal undersøges i fremtiden, skriver Carsten Bach. Det er regionerne helt enige i – vi skal ikke bruge penge på at undersøge forurenede grunde, hvor der ikke bor nogen, og hvor der ikke er drikkevandsinteresser.

Den dag, der er nogen, der vil bygge boliger på grunden, må de selv betale for undersøgelser og for de nødvendige afværgeforanstaltninger. Sådan arbejder regionerne allerede i dag.

Mest miljø for pengene
Kan vi, som Carsten Bach mener, effektivisere og spare ved at udlicitere flest mulige opgaver?

Lad os starte med at gøre det klart, at to tredjedele af regionernes budget til jordforurening allerede bruges på rådgivere og entreprenører. Det er altså den sidste tredjedel, der er i spil.

Her prioriterer regionerne løbende, efter en nøje afvejning, hvor meget de selv vil løse, og hvad der skal løses af private. I Region Sjælland har vi for eksempel hjemtaget driften af afværgeanlæg, fordi det var den billigste løsning.

Det er selvfølgelig et politisk valg, om man af princip vil udlicitere mest muligt, eller om man vil løse opgaverne der, hvor det er bedst og billigst. Jeg mener ikke, at borgernes penge skal gå til i transaktionsomkostninger – for mig er nøglen mest miljø for pengene.

Politisk prioritering er også vigtig, når vi taler indvinding af råstoffer.

Hvem skal tage borgermøder med naboerne, når der bliver udlagt nye graveområder? Hvem skal gå i dialog med kommuner og vandforsyninger, når der er bekymring for drikkevandsressourcerne?

Det skal regionens politikere – vi kan ikke være andet bekendt over for borgere og lokalsamfund.

Forrige artikel Dansk Akvakultur kritiserer forslag til ny strategi: Dansk Akvakultur kritiserer forslag til ny strategi: "Det virker utroværdigt" Næste artikel EL-ordfører om Amager Fælled: Vi betaler ikke SF’s regninger, men altid vores egne EL-ordfører om Amager Fælled: Vi betaler ikke SF’s regninger, men altid vores egne