Cabi får støtte fra reserven, men mangler fortsat halvdelen af nuværende bevilling

STØTTEKRONER: Fordeling af satspuljereserven sikrer Cabi 8,4 millioner kroner. Men organisationen mangler fortsat næsten ti millioner kroner af sin nuværende bevilling, som regeringen har lagt op til at barbere som led i konsulentbesparelser.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag præsenterede tirsdag aftalen om fordeling af reserven. Her har blandt andet radikales Rasmus Helveg Petersen presset på for at sikre fortsat støtte til Cabi.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag præsenterede tirsdag aftalen om fordeling af reserven. Her har blandt andet radikales Rasmus Helveg Petersen presset på for at sikre fortsat støtte til Cabi.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Panikken har delvist lagt sig hos videns- og netværkshuset Cabi efter tirsdagens aftale om fordeling af satspuljereserven.

Cabi stod ellers til at miste hele sin offentlige bevilling på 18 millioner kroner. Men med den nye aftale afsættes 8,4 millioner kroner årligt i 2021-23 og 4,2 millioner kroner i 2024 til at videreføre bevillingen til Cabi.

{{toplink}}
Altinget logoSocial
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget social kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også

Dokumentation

Det står der i aftalen om fordeling af reserven:

"Cabi er en selvejende institution, der fungerer som henholdsvis konsulent-, videns-, udviklings- og netværkshus, der rådgiver og understøtter samarbejdet mellem virksomheder og kommuner vedrørende inklusion og fastholdelse af udsatte på arbejdsmarkedet. Cabis formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

Partierne er enige om at videreføre Cabis bevilling i perioden 2021 til medio 2024. Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår.

Der afsættes i alt 29,4 millioner kroner til initiativet i perioden 2021-2024."

Kilde: Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024

CABIS ØKONOMI 2020

  • Finansloven: 7,8 millioner kroner.
  • Satspulje grundbevilling: 8,4 millioner kroner.
  • Satspulje øremærket projekterne ”CV—og jobportal” og ”Veteraner i job”, 1,9 millioner kroner.
  • Fonde og puljer: 5,9 millioner kroner. 
  • Erhvervsstyrelsen, del af grundbevillingen: 1,8 millioner kroner.
  • Markedsfinansieret: 4,2 millioner kroner.

Kilde: Cabi


0:000:00