DF: Devisen "one size fits all" kan ikke presses ned over hjemløsedebatten

DEBAT: Når mennesker ender på gaden, kan de have mange forskelligartede behov. Derfor må der være forskel på den hjælp, som politikerne tilbyder, mener socialordfører Karina Adsbøl (DF).

Af Karina Adsbøl (DF)
Social- og ældreordfører

Mens andelen af unge hjemløse falder, stiger antallet af hjemløse over 50 år. Det er både tankevækkende og bekymrende.

For selvom vi gennem årene fra politisk hold har afsat midler til en række forebyggende indsatser, er der stadig mennesker i Danmark, der ender på gaden.

Det kan der være mange grunde til – psykiske, fysiske såvel som økonomiske – og derfor må vi nok også erkende, at man ikke udelukkende kan lave løsningsmodeller ud fra devisen "one size fits all".

Sådan fungerer virkeligheden bare ikke.

Problemstillingerne er ofte komplekse, og de mennesker, der ender på gaden, kan have mange forskelligartede behov. Derfor må der nødvendigvis også være forskel på den hjælp, vi tilbyder. 

Forskellig lov for kvinder og mænd
Dialog er et nøgleord, og jeg tror på, at man ved at prioritere samtalen med den enkelte hjemløse – ved at lytte til den personlige skæbnehistorie – kan få en bedre forståelse af, hvor man skal sætte ind for at hjælpe netop Holger, Preben eller Jonna tilbage på sporet.

Vi må samtidig erkende, at mænd er overrepræsenterede i hjemløsestatistikkerne. Det kan der være flere årsager til.

For eksempel tror jeg, at en del mænd – måske især den ældre generation – kan have svært ved at bede om hjælp, når livet gør ondt.

Her er kvinder ofte mere opsøgende, men de har også det forspring, at serviceloven i dag forpligter landets kommuner til at tilbyde kvinder midlertidigt husly, hvis de eksempelvis har været udsat for vold eller befinder sig i en krise i relation til familie- og samlivsforhold.

De regler gælder ikke for mænd, og det er ikke rimeligt.

Indsats skal ikke bare få folk væk fra gaden
For første gang i 12 år er andelen af unge hjemløse faldende. Det er glædeligt, men vi har en udfordring, når flere og flere ældre ender i hjemløshed.

Og de initiativer, der hjælper de unge, hjælper ikke nødvendigvis de ældre.

I begge tilfælde er den forebyggende indsats dog væsentlig, men det gælder i høj grad også om at styrke samarbejdet på tværs af relevante sektorer og myndigheder.

Det er også nødvendigt at sige, at indsatsen ikke bare handler om at få folk væk fra gaden. Det handler også om det liv, som de hjemløse stilles i udsigt efterfølgende.

Et hjem er eksempelvis ikke bare et hjem. Det skal også være et egnet hjem. Et sted, hvor den hjemløse kan se sig selv skabe et liv og en dagligdag.

Politikere skal lytte til hjemløses erfaringer
På samme måde handler det ikke bare om at sikre folk hjælp.

Nej, det handler om at sikre den rigtige hjælp. Hjælp, der tager hensyn til den enkeltes behov og udfordringer.

Der er altså ingen enkle løsninger, når mennesker skal hjælpes ud af hjemløshed. Jeg tror dog, at et mere helhedsorienteret fokus og et tættere samarbejde mellem den hjemløse selv og relevante myndighedsinstanser er afgørende.

Jeg tror samtidig, at vi politikere skal blive endnu bedre til at lytte til de historier og erfaringer, som fagfolk og de hjemløse selv bidrager med.

For det er mennesker, som vi har at gøre med her. Og med mennesker findes intet quickfix. Det er ikke som at hælde olie på et trægt maskineri, og så kører det øjeblikkeligt som smurt.

Nej, det kræver tid at sætte sig ind i et menneskes liv, og derfor må vi hele tiden opbygge viden og erfaringer, der kan forbedre de eksisterende indsatser på hjemløseområdet. Hver succeshistorie tæller.

Forrige artikel LOS: Nye socialpædagoger bliver ikke klædt på til at møde kompleks praksis LOS: Nye socialpædagoger bliver ikke klædt på til at møde kompleks praksis Næste artikel Frivilligrådet: Uden en erstatning for satspuljen er vi sendt til tælling Frivilligrådet: Uden en erstatning for satspuljen er vi sendt til tælling