EL: Regeringen sænker den kriminelle lavalder ad bagvejen

DEBAT: Glæden over, at regeringen har droppet sin plan om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år, er afløst af bekymring. For det nye ungdomskriminalitetsnævn indfører de facto en ny lavalder ad bagvejen, skriver Rune Lund (EL).

Af Rune Lund (EL)
Retsordfører

Vi har at gøre med en rigtig succeshistorie. Kriminalitet begået af unge mennesker er styrtdykket de seneste ti år. Indsatsen virker. Og det gælder i forhold til kriminalitetsformer lige fra voldtægt til butikstyveri.

Antallet af forhold, hvor 12- til 14-årige var mistænkt for at have begået en straffelovsovertrædelse, var 6.884 i 2007. I 2016 var tallet 2.176. Antallet af fældende strafferetlige afgørelser for 15- til 17-årige var i 2007 på 9.528. I 2016 var det tal faldet til 5.049.

Vi skal derfor have mere af det, der virker. Retningen er rigtig. Tempoet og indsatsen bør sættes op.

Regeringen fremlagde fredag 27. oktober sit udspil mod ungdomskriminalitet. I første omgang var det yderst glædeligt, at regeringen med udspillet løb fra sit mest markante valgløfte fra 2015 om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år.

Det er glædeligt, at det er lykkedes at presse regeringen til dette gigantiske løftebrud, og det er endnu et eksempel på, at det er muligt at skubbe til regeringen, og at politisk pres virker.

Glæde afløst af bekymring
Men denne glæde er efterhånden afløst af bekymring i takt med, at svarene på nogle af alle de spørgsmål, der er stillet til udspillet, er begyndt at tikke ind. Også selvom der er en række gode tanker i udspillet, ikke mindst at omdrejningspunktet for udspillet ifølge regeringen er den genoprettende retfærdighed, som betyder, at der arbejdes med mægling mellem gerningsmand og offer, og at der fastlægges en skræddersyet reaktion for den unge.

Bekymringen over udspillet skyldes ikke mindst, at regeringen har fremlagt en model med en ”ungelavalder”, hvor unge ned til 12 år nu kan stilles for et ”nævn” i et domstolslignende system, hvor børn og unge mennesker med en dommer for bordenden risikerer at blive stemplet som kriminelle, når nævnet foretager ”bindende afgørelser”. Nævnene skal rundt omkring i landet have til huse i en retsbygning, og den unge kan hyre en advokat til at repræsentere sig.

Dermed indfører regeringen noget, der meget hurtigt kan ende med at være en kriminel lavalder ad bagvejen. Hvilket i virkeligheden er endnu værre, end hvis regeringen ”bare” havde valgt at sænke den kriminelle lavalder til 12 år. For så havde de unge i det mindste de retssikkerhedsmæssige garantier, som anklagede ved en domstol har, for eksempel retten til en forsvarer, udarbejdelsen af et anklageskrift og antagelsen om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Når et barn begår kriminalitet, er det nemlig vigtigt, at barnet sammen med voksne i en social indsats forstår, hvad det har gjort galt. Derfor skal sandheden på bordet – så der kan blive talt om den. Sådan sker det i det sociale system.

I en retssag foregår det helt anderledes. Her er det forsvarerens opgave at frikende barnet. Forsvareren vil derfor se det som sin opgave at sikre, at barnet ikke bliver straffet. I en retssag vil børn derfor blive motiveret til at lyve, frem for at lægge tingene frem. Det skal børn ikke lære, og det vil være et meget dårligt udgangspunkt for den sociale indsats, som skal sikre, at barnet ikke begår kriminalitet igen.

Forebyggende arbejde virker
Enhedslisten har længe arbejdet for et særligt retsspor for unge. Men det skal være for de 15- til 17-årige. Og så skal omdrejningspunktet som i dag være en socialpædagogisk indsats, uanset om kravene til barnet eller den unge skal være at passe deres skole, vaske brandbiler, rydde op i sin boligforening eller hjælpe til hos købmanden.

Kriminaliteten blandt unge i Danmark er faldet kraftigt. Det forebyggende arbejde med udsatte unge virker.

Vi skal sikre, at indsatsen bliver udviklet og styrket ved at bygge videre på de mange positive erfaringer fra de senere år. Og vi skal passe på med at iværksætte nye domstolslignende systemer og en kriminel lavalder ad bagdøren, som vil kunne sabotere de mange fremskridt, vi har været vidne til de seneste mange år.

Forrige artikel Forstander: Konsekvens er blevet et ulovligt indgreb mod unge mennesker Forstander: Konsekvens er blevet et ulovligt indgreb mod unge mennesker Næste artikel Debat: Dansk forskning i dagtilbud skal op i gear Debat: Dansk forskning i dagtilbud skal op i gear