Lev Uden Vold: Vi må vide mere om dem, der gør andre mennesker ondt, for at kunne hjælpe dem

Vi skal være bedre til at undersøge hvem der stalker, hvem der voldtager, hvem der slår deres partner og hvem der skader deres kære med psykisk vold. For så kan vi bedre forhindre, at volden reproduceres, skriver Sine Gregersen.

Placeholder image
Viden om gerningspersoner skal naturligvis bruges til at spotte og agere på den vold, som finder sted hver dag, og så skal den ikke mindst bruges til at målrette behandling til gerningspersonerne, skriver Sine Gregersen.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I et debatindlæg i sidste uge pegede KVINFO, Dansk Mandesamfund og Voldtægtsofres Vilkår på, at der er brug for en mere systematisk afdækning af, hvad der kendetegner gerningspersoner, som begår seksuelle overgreb.

Personer, der udøver vold, har et personligt problem, vi som samfund skal hjælpe dem med at behandle, så volden ikke reproduceres

Sine Gregersen, direktør, Lev Uden Vold

Det skyldes, at den almindelige forestilling om voldtægt stadig er, at voldtægter sker i ly af natten, ved at en fremmed mand overfalder en kvinde. Selvom vi ved, at over halvdelen af alle voldtægter sker mod personer, hvor forurettede kender gerningsperson. Og jo tættere relationen er, jo sværere kan det være for offeret til at anmelde voldtægten.

Den afdækning kunne – som de tre organisationer peger på – ske gennem en årlig gerningspersonundersøgelse, som skal belyse, hvad det er for mennesker, der udøver fysisk, psykisk og seksuel vold ved deres i nære relationer.

Større behov for at følge med i udviklingen

Justitsministeriets forskningskontor har tidligere produceret gerningsmandsundersøgelser i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser. Men på baggrund af den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning - og stalkinglovgivning netop vedtaget i Folketinget - er der nu større behov for at kunne følge med i udviklingen, så vi bedre ved, hvem der har behov for at udøve magt og kontrol over andre, og hvem som ikke respekterer andre menneskers grænser.

Med andre ord: Vi har bør undersøge, hvem der stalker, hvem der voldtager, hvem der slår deres partner og hvem der skader deres kære med psykisk vold.

I Danmark laver vi allerede en årlig tilbagevendende offerundersøgelse, men vi mangler viden om den modsatte part.

En regelmæssigt tilbagevendende gerningspersonundersøgelse om voldtægt og andre former for kønsbaseret vold kunne være svaret, og her stiller Lev Uden Vold gerne sine kompetencer til rådighed.

Behandling fremfor udskamning og tabuisering

Og hvad skal den viden så bruges til? Som videnscenter inden for vold i nære relationer, så har vi i Lev Uden Vold ad flere omgange peget på behovet for flere og bedre behandlingstilbud til personer, der udøver vold, hvis vi skal forebygge ny vold. Så viden om gerningspersoner skal naturligvis bruges til at spotte og agere på den vold, som finder sted hver dag, og så skal den ikke mindst bruges til at målrette behandling til gerningspersonerne.

Gerningspersonerne er ofte almindelige mennesker med en formørket side

Sine Gregersen, direktør, Lev Uden Vold

Bevægelsen er heldigvis i gang: Civilsamfundet opruster og tilbyder behandling til personer, der gør andre skade. Og politisk er der velvilje til at investere i forebyggelse som afgørende for at stoppe vold og overgreb.  

Regeringen og et flertal i Folketinget har i reserveforhandlingerne afsat 23,1 millioner kroner i perioden 2022-2025 til voldsudøverbehandling, så Dialog Mod Vold og Lev Uden Vold kan behandle endnu flere mennesker, der udøver vold mod deres kære.

På baggrund af stalkingaftalen i Folketinget, så udvider Dansk Stalking Center de næste to år deres behandlingstilbud for udøvere af stalking, som ønsker at ændre deres adfærd.

Og Red Barnet har netop lanceret et tilbud til unge, der har seksuelle tanker om børn, så de fremover kan få anonym hjælp til at håndtere deres tanker, så de ikke ender med at gøre børn fortræd.

Det er den vej, vi skal. For personer, der udøver vold, har et personligt problem, vi som samfund skal hjælpe dem med at behandle, så volden ikke reproduceres.

Gerningspersonerne er ofte almindelige mennesker med en formørket side. Det er den mørke side, vi må lære at forstå og behandle, hvis vi vil have færre ofre for deres handlinger.

Læs også


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser