Stort forskningsprojekt skal afdække Finansministeriets "blinde vinkel"

REGNEMODELLER: Effekten af sundhedsplejerskers besøg hos spædbørn er et af de velfærdsområder, der undersøges i et nyt forskningsprojekt. Projektet skal kaste lys over dynamiske effekter af offentlige investeringer.

Når Finansministeriet skal vurdere, om skattelettelser eller nye investeringer i velfærdsstaten er den bedste langsigtede investering for samfundsøkonomien, vil skattelettelser altid se mest fordelagtige ud. 

Det skyldes, at Finansministeriet regner med såkaldte dynamiske effekter af ændringer på skattesatsen, men ikke af velfærdsinvesteringer i eksempelvis bedre børnehaver eller psykiatriske afdelinger. 

Men et nyt forskningsprojekt med tilknytning af både Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – Vive, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og regnemodelgruppen Dream skal nu kaste lys over modellernes "blinde vinkel". 

Login