Regioner og speciallæger lægger op til stor reform

OVERENSKOMST: Kort før overenskomstforhandlingerne mellem regionerne og de praktiserende speciallæger udgiver de en fælles rapport, der anbefaler en mindre revolution for de praktiserende speciallæger.
Foto: colourbox.com
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Mens overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og de praktiserende læger i lang tid har været frosset fast, tyder noget på, at det vil glide lettere, når regionerne og de praktiserende speciallæger snart går til forhandlingsbordet.

Danske Regioner og de praktiserende speciallægers organisation (FAPS) offentliggør nemlig i dag en fælles rapport, der kommer med en række anbefalinger til omfattende ændringer af de praktiserende speciallægers rammehvilkår. Vilkår der stort set har været uændrede siden 70'erne.