3F: Sæt egenbetaling på tandlæge og medicin markant ned

DEBAT: Brugerbetalingen på tandlæge og medicin rammer dem med den laveste indkomst. Egenbetalingen på tandlæge skal nedsættes fra 82 til 45 procent, skriver 3F's næstformand, Tina Christensen.

Af Tina Christensen
Næstformand, 3F

De 30-årige mænd med de længste uddannelser kan se frem til at leve 7,6 år længere end jævnaldrende mænd med de korteste uddannelser. Det er skræmmende, og det er ikke Danmark værdigt.

Til trods for dette tillader jeg mig at finde en flig af optimisme frem. For ulighed i sundhed er i løbet af det seneste år rykket længere op på dagsordenen, og efterhånden er der bred enighed om, at vi har at gøre med et problem, der ikke kan negligeres.

Samme budskab blev leveret af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), da han besøgte et såkaldt "morning brief” om ulighed i sundhed, som 3F var vært for. Han påpegede, at man i ministeriet har indrettet et kontor, der udelukkende beskæftiger sig med problematikken. Det er naturligvis positivt.

Men så er det vist også ved at være på tide, at vi stopper med at kredse om problemet, tager arbejdshandskerne på og får sat skub i de tiltag, der reelt skal løse problemerne.

Sundhedstjek og lavere brugerbetaling
Ved ministerens besøg fik han overleveret ti konkrete forslag fra 3F, der hver især vil være med til at begrænse uligheden. Lad mig nævne et par stykker:

1) Brugerbetalingen på for eksempel tandlæge og medicin skal nedsættes, da den i høj grad rammer dem med den laveste indkomst. Egenbetalingen på førstnævnte er i dag 82 procent, og vi ønsker, at den nedsættes til de 45 procent, som den var i 1980'erne.

2) Særligt kortuddannede og ufaglærte kommer for sent til lægen, og derfor opdages kroniske sygdomme ofte for sent. Vi ønsker, at disse grupper skal indkaldes til sundhedstjek af den praktiserende læge, så sygdomme kan opdages tidligere. I forlængelse heraf er det vigtigt, at der gøres brug af de relevante kommunale opfølgningstilbud, så sundhedstjekket ikke står alene.

3) Med inspiration fra Norge ønsker vi, at der nedsættes en kommission, som skal komme med anbefalinger til initiativer, der kan mindske uligheden i sundhed. Dertil skal der årligt måles på ulighedens udvikling på en række parametre. Anbefalingerne og ulighedsmålingerne skal tilsammen være basis for en national strategi, hvor der opstilles konkrete mål om at mindske uligheden i alle dele af sundhedssystemet.

Vi venter spændt
Det var blot tre af 3F's ti forslag, og jeg ved godt, at vi beder om meget. Men de tidligere borgerlige regeringer har nedprioriteret området, og det har gjort, at uligheden i sundhed er steget.

Nu tyder noget dog heldigvis på, at der er en ny sherif i byen. Magnus Heunicke har indset, at problemerne ikke løser sig selv, og han har lyttet til 3F's forslag.

Nu ser vi frem til, at ministeren får iværksat de initiativer, der skal mindske uligheden og være med til at bringe værdigheden tilbage til velfærdssamfundet.

Forrige artikel Debat: National database kan give bedre diagnoser i hele landet Debat: National database kan give bedre diagnoser i hele landet Næste artikel Professor: Børnenes statsminister skal tænke børnepsykiatrien bredere Professor: Børnenes statsminister skal tænke børnepsykiatrien bredere