Ældre Sagen og FOA roser aftale, som skal sikre flere hænder til ældreplejen

REAKTIONER: Weekendens trepartsaftale er et skridt i den rigtige retning mod at gøre sosu-faget mere attraktivt, mener Ældre Sagen og FOA. Ældre Sagen efterlyser dog indsats, som kan fastholde ældre medarbejdere i længere tid.

Regeringen, FH, KL og Danske Regioner indgik i weekenden en trepartsaftale, der blandt andet skal gøre det mere attraktivt at søge ind som social- og sundhedsassistent.

Aftalen møder opbakning hos Ældre Sagen og FOA, som ser det som et vigtigt skridt i den rigtige retning for at løse udfordringerne med mangel på arbejdskraft og manglende faglighed i ældreplejen.

"Det har tidligere været et problem, at store dele af sosu-uddannelserne kun har givet SU-løn, hvilket har medført, at mange over 25 år ikke har søgt ind på uddannelsen. Så jeg synes, det er en god aftale," siger Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen. 

Login