Alkohol og Samfund: Sådan lever vi op til FN's verdensmål for alkohol

DEBAT: Danmark kan rykke hurtigt på FN's mål om at mindske brugen af alkohol, hvis vi begynder at plukke de lavthængende frugter, skriver Peter Konow, direktør for Alkohol & Samfund. 

Af Peter Konow
Direktør i Alkohol & Samfund

Markeringen af femåret for FN’s verdensmål er en god anledning til at se på, hvordan det går med at opfylde dem.

Fra Alkohol & Samfund vil vi slå et slag for, at regeringen inviterer kommuner, regioner og civilsamfund til at skabe en målrettet indsats for et af de mere håndgribelige problemer, som er beskrevet i verdensmål tre, der handler om sundhed og trivsel, nemlig alkoholproblemer.

Alkoholproblemer forstærker og forværrer andre sundhedsproblemer og sociale problemer, ligesom alkohol er direkte årsag til mere end 60 sygdomme. Det er årsagen til, at det indgår i FN’s verdensmål.

Alkoholproblemer kan både forebygges og behandles, og der findes nationale kliniske retningslinjer for god alkoholbehandling. De er underbygget med anbefalinger og evidens, ligesom WHO har god evidens for effektiv forebyggelse.

Derfor er det tredje verdensmål et område, hvor Danmark kan rykke noget. Og vi kan gøre det hurtigt, hvis vi går efter de lavthængende frugter, der er lige til at plukkke.

Alkohol øger ulighed i sundhed 
Ifølge verdensmål tre skal vi inden 2030 reducere tidlig dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel. Det skal ske gennem styrket forebyggelse og behandling.

Alkohol øger uligheden i sundhed og er skyld i 32.000 tabte leveår blandt mænd og 10.000 tabte leveår blandt kvinder. Det svarer til et tab i befolkningens middellevetid på et år og to måneder for mænd og seks måneder for kvinder.

Et alkoholrelateret dødsfald sker mere end 20-25 år tidligere, end hvis den pågældende ikke havde en alkoholrelateret sygdom.

En analyse, der ungersøger årsagerne til, at svenskere gennemsnitligt lever tre år længere end danskere, har vist, at cirka ti procent af forskellen kan forklares med danskernes større alkoholforbrug.

Brug for måltal
Vi ved, at ethvert alkoholforbrug er forbundet med sundhedsrisici, men helt specifikt ved vi, at et alkoholforbrug over højrisikogrænsen øger risikoen for mere end 60 sygdomme, herunder hjertekarsygdom og kræft.

I 2016 var 7,5 procent af samtlige kræftdødsfald i Danmark forårsaget af alkohol. I 2018 betød det at 17.122 borgere døde af kræft, som de havde fået på grund af alkohol.

Det burde være nemt for regeringen at samle parterne om tre målsætninger. For det første skal vi nedbringe alkoholforbruget. For det andet skal vi mindske antallet, der drikker over genstandsgrænserne. Og for det tredje skal antallet af alkoholrelaterede dødsfald falde. 

Med måltal for implementering af verdensmålet kan kommuner, regioner og regeringen blandt andet samarbejde om at udskyde unges alkoholdebut og sikre borgerne rettidig og fyldestgørende behandling for deres alkoholproblemer. På den måde vil vi nærme os en opfyldelse af verdensmålet.

Nye regler for spritbilister 
Verdensmål tre lægger samtidig op til, at vi halverer antallet af tilskadekomster og dødsfald som følge af trafikulykker.

Her spiller alkohol også en rolle, da cirka hver femte trafikdræbte i Danmark mister livet i en spiritusulykke. Forebyggelse af spirituskørsel er et af hovedindsatsområderne i dansk trafiksikkerhedsarbejde. Og her er der plads til forbedring i samarbejdet mellem Transportministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet. 

Spritbilister får domme igen og igen. 17 procent af dem, der i 2008 fik en dom for spirituskørsel, fik mindst én dom mere herfor inden for fem år.

En stor andel spritbilister bliver taget i dagtimerne og har en promille over 1,2. Dette indikerer, at der er tale om bilister med alvorlige alkoholproblemer.

På trods af det bliver spritbilister ikke screenet for alkoholafhænighed eller andre alkoholproblemer. Så også på dette punkt kan regeringen nærme sig en opfyldelse af det tredje verdensmål, hvis den indgår i et tættere samarbejde med civilsamfundet.

Tilbage i arbejdstøjet
I denne uge fejrer vi femårsdagen for verdensmålene.

Men bagefter skal vi tilbage i arbejdstøjet, så vi kan få løst de problemer, som Danmark endnu ikke har adresseret effektivt. Hvis vi gør det, kan vi måske på tiårsdagen fejre, at vi er i mål med dele af det tredje verdensmål. 

Alkohol & Samfund bidrager gerne i alle sammenhænge, der medfører en øget indsats for at mindske antallet af alkoholskader, så vi kan leve op til FN's verdensmål.

Forrige artikel Udsatteråd: Ulighed i sundhed er alt andet end abstrakt Udsatteråd: Ulighed i sundhed er alt andet end abstrakt Næste artikel Debat: Qaly-modellen prioriterer mental sundhed og glemmer patienters sociale behov Debat: Qaly-modellen prioriterer mental sundhed og glemmer patienters sociale behov
Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 3

Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 3

OVERBLIK: Regeringens omdiskuterede epidemilov førstebehandles i Folketinget, KL inviterer til stor sundhedskonference, og så er to ministre kaldt i samråd. Her er overblikket over ugens vigtigste begivenheder på velfærdsområdet.