Udsatteråd: Ulighed i sundhed er alt andet end abstrakt

DEBAT: Region Hovedstadens nye budgetaftale er en sejr for socialt udsatte i sundhedsvæsenet, for uligheden skal bekæmpes med konkrete tiltag, skriver Region Hovedstadens Udsatteråd. 

Af Udsatterådet i Region Hovedstaden
Se debatindlæggets forfattere i boksen til højre

Normalt er budgetter ikke det mest festlige, men der er faktisk god grund til at løfte glasset og sige et par pæne ord om den budgetaftale for 2021, som politikerne i Region Hovedstaden vedtog 22. september.

For aftalen viser, at når politikere og embedsværk for alvor lytter til fagfolk med tæt kontakt til den faktiske virkelighed på gaden, på institutionerne og på hospitalerne, så kan de mange gode viljer omsættes til stærke og konkrete løsninger.

'Vi skal af med ulighed i sundhed'. Det er en af de mest brugte vendinger i skåltalerne på sundhedsområdet. Og det er også rigtigt. Men det er også meget abstrakt og uoverskueligt. Hvad betyder det egentlig, at udsatte dør 19 år før alle andre?

Handler det ikke bare om prisen på tobak? Skal de udsatte gå mere eller mindre til lægen? Og hvad skal en sygeplejerske på en kræftafdeling gøre med en abstinent patient, der går fra behandlingen og ud på gaden for at skaffe stoffer?

Men ulighed i sundhed er alt andet end abstrakt. Det ved man, hvis man er tæt sammen med dem, der er udsat for uligheden.

Det er mennesker, der er afhængige af rusmidler, som har psykisk sygdom og har svære sociale problemer. Det er mennesker, som bliver indlagt med alvorlige sygdomme og bliver udskrevet, uden at være færdigbehandlede, fordi ingen tager ansvar for at give dem den behandling, de har ret til og brug for, på den måde, der virker for dem.

Det er mennesker med kræft, KOL og andre livsfarlige sygdomme, der dør uden at få behandling. Det er mennesker, der først får forbinding på åbne sår, når betændelsen er så voldsom, at de ikke kan gå.

Uretfærdigheden er til at tage at føle på 
For at gøre det abstrakte konkret og for alvor gøre noget ved den uretfærdige ulighed, nedsatte Region Hovedstaden i 2019, som den første region i Danmark, et udsatteråd bestående af fagfolk fra sociale organisationer og regionen.

Fælles for os medlemmer af rådet er, at vi enten arbejder med socialt udsatte eller repræsenterer dem via brugerorganisationer. Derfor har vi et indgående kendskab til deres behov.

Udsatterådet kan konkret fortælle om, hvad de mest udsatte oplever i deres møde med regionens tilbud.

Vi har været i direkte dialog med politikere og embedsmænd i regionen, og vi har oplevet, at mange flere nu ved og forstår, hvor voldsom, hvor smertefuld og hvor frustrerende virkeligheden er for mange af de mest udsatte borgere. Uretfærdigheden er til at tage at føle på, når den bliver så konkret.

Samtidig kan Udsatterådet – fordi vi til daglig ser, hvor og hvorfor de udsatte falder igennem – komme med konkrete forslag til, hvordan man kan gøre tingene anderledes. Hvordan man får viden om udsattes behov og udfordringer ind i kernen af både psykiatrien og somatikken.

Socialt ansvarlig retning
Det er derfor, vi holder en skåltale i anledning af Region Hovedstadens budgetaftale for 2021. For den viser, at samarbejdet mellem politikere, embedsværk og fagfolk tæt på virkeligheden har båret frugt.

Der er mange gode initiativer for socialt udsatte i budgettet, og flere elementer er direkte resultater af samarbejdet. Det gælder blandt andet nyskabelsen med socialoverlæger og socialsygeplejersker i både psykiatrien og somatikken, samt en aftale om at indlede et forhåbentlig samarbejde om en fælles udsatteenhed med Københavns Kommune og andre kommuner.

Socialsygeplejerskerne i somatikken har længe været en succes, men at der nu også kommer socialoverlæger og socialsygeplejersker i både psykiatrien og på somatikken, er et vigtigt løft.

Samarbejdet mellem kommune og region har været en udfordring siden kommunalreformen i 2007. Og fortællingerne om mennesker, der har lidt under ansvarshullet mellem de to, er mange og tunge.

Derfor er det opløftende, at såvel regionen som Københavns Kommune vil forsøge at samarbejde om en tværsektoriel udsatteenhed for at lukke hullet. Det er ikke nemt, men forståelsen af problemet og intentionen er de første skridt i den rigtige retning.

Så tak for det – og skål! Med budgetaftalen udstikker regionen en god, socialt ansvarlig retning. Og så skal vi ellers ud og i gang.

Vi glæder os til at være med til at realisere de vigtige tiltag og til det fremtidige samarbejde. Og vi lover, at vi vil holde grundigt øje med, om de pæne ord i aftalen også skaber reelle forandringer for de mest udsatte borgere.

Forrige artikel Sorgcenter: Samtalen om døden har været ikke-eksisterende Sorgcenter: Samtalen om døden har været ikke-eksisterende Næste artikel Medicinalvirksomhed: Patienter skal ikke gå forgæves efter medicin Medicinalvirksomhed: Patienter skal ikke gå forgæves efter medicin