Colitis-Crohn: Regioner udfordrer patientsikkerheden

DEBAT: Patientsikkerheden sættes under pres, hvis regionernes anbefaling om at skifte patienter til billigere medicin, hver gang der forhandles priser, efterkommes. Det skriver Bente Buus Nielsen, afgående formand for Colitis-Crohn Foreningen.

Af Bente Buus Nielsen
Afgående formand, Colitis-Crohn Foreningen

I disse dage forhandles de sidste detaljer på plads omkring regionernes nye medicinråd. I det fremlagte høringsmateriale foreslår Danske Regioner, at der indføres en ny praksis på området for sygehusmedicin.

Danske Regioner ønsker, at samtlige fagudvalg fremover skal forholde sig til, om velbehandlede patienter kan blive skiftet til et billigere, klinisk ligestillet lægemiddel.

Radikalt brud på klinisk praksis
Inden for immunologien, der blandt andet omfatter kroniske sygdomme som leddegigt, psoriasis og kronisk tarmbetændelse (Colitis og Crohn), er det et radikalt brud på klinisk praksis at skifte velbehandlede patienter mellem forskellige lægemidler, der er baseret på forskellige virkningsmekanismer.

Ingen andre steder i verden har man villet anbefale denne praksis. Der er heller ikke evidens for denne tilgang, og kliniske studier er blevet stoppet før tid, da det ikke har været etisk forsvarligt at fortsætte det planlagte studie (Van Assche G, Vermeire S, Ballet V, Gabriels F, Noman M, D'Haens G, Claessens C, Humblet E, Vande Casteele N, Gils A, Rutgeerts P; Switch to adalimumab in patients with Crohn's disease controlled by maintenance infliximab: prospective randomised SWITCH trial. Gut. 2012;61(2):229-34.).

Hertil kommer, at flere kliniske selskaber i Danmark (Dansk Reumatologiske Selskab og Dansk Dermatologisk Selskab) samt gastroenterologisk selskab og reumatologisk selskab i Sverige er gået ud offentligt og har undsagt denne foreslåede praksis af ikke-medicinsk skift af velbehandlede patienter.

I Norge blev lignende forslag debatteret sidste år og endte med at blive bremset af de norske klinikere, som udviste stor bekymring for skiftet af velbehandlede patienter.

Stort indgreb i dagligdag og livskvalitet
Som kronisk patient i nødvendig livslang medicinsk behandling har valget af det enkelte præparat meget stor betydning for patientens generelle livskvalitet.

Patienterne bruger sammen med deres læge ofte år på at finde den rette diagnose og på at finde frem til netop den medicin, som bringer deres sygdom i bero, så de kan opretholde en normal tilværelse, tage en uddannelse, fastholde et arbejde og passe sociale relationer.

Uden den stabile medicinske behandling vil nogle patienter i perioder være bundet til sengen, og andre vil være ude af stand til at passe deres uddannelse eller arbejde. Ved hyppigt skift af behandling vil Danske Regioner således skabe unødvendig uro og utryghed hos en i forvejen udfordret gruppe af patienter.

Ligesom mange i overgangsperioden vil blive afhængige af andre sundhedsydelser og økonomisk bistand i kortere eller længere perioder. Dertil skal tilføjes risikoen for, at patienten udvikler antistoffer mod den biologiske medicin, således at denne ikke længere virker hos den pågældende patient.

Patientsikkerheden sættes under pres
Efterkommes regionernes anbefaling om at skifte ellers velbehandlede patienter til anden billigere medicin, hver gang der forhandles nye priser, vil patientsikkerheden blive sat under pres, og en stor gruppe af kronisk syge patienter bliver sat i en unødvendig utryg situation.

Gennemføres regionernes forslag, tages patienterne som gidsler i en spareøvelse, som ingen endnu kender konsekvenserne af. Der er ikke blot tale om forringelse af livskvaliteten, men en risiko for at sygdommen blusser op hos ellers velbehandlede patienter med uoverskuelige konsekvenser for den enkelte til følge.

Dette kan vi som samfund ikke byde mennesker. Enhver beslutning om behandling og skift af behandling skal altid ske i tæt dialog mellem patient og læge. Trygheden skabes gennem kommunikation, og et behandlingsskifte må aldrig finde sted uden fuldt samtykke fra patienten.

Vi ønsker alle at få mest muligt sundhed for pengene, men Danske Regioner kan ikke spille hasard med patienternes helbred ud fra et ønske om at spare på medicinudgifterne.

Forrige artikel Karin Friis Bach: Regioner bør styrke samarbejdet Karin Friis Bach: Regioner bør styrke samarbejdet Næste artikel  Sygeplejerske: Jeg sagde min mening – det havde barske konsekvenser Sygeplejerske: Jeg sagde min mening – det havde barske konsekvenser