Diabetesforeningen: Derfor haster det med afklaring af risikogrupper

DEBAT: Det haster med en klar afgrænsning af, hvilke personer, der er i så særlig risiko i forhold til covid-19, at de ikke bør gå på arbejde. Uden konkrete retningslinjer fortsætter den urimelige utryghed for personer med diabetes, skriver Tanja Thybo fra Diabetesforeningen.

Af Tanja Thybo
Forskningschef, Diabetesforeningen

Hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft sætter i sit debatindlæg 20. april præcist fingeren på et meget ømt punkt, også for personer med diabetes.

Den frustration og utryghed, som hun beskriver, er også tydelig blandt landets mere end 260.000 personer med diabetes. De efterspørger klare retningslinjer og vejledning i forhold til, hvem der kan gå på arbejde, så de ikke selv skal stå med forhandlingen med arbejdsgiveren om, hvorvidt de skal på arbejde eller ej.

Den nuværende model, hvor der er tale om en individuel vurdering i samarbejde med behandlende læge, fungerer nemlig ikke. Mange oplever, at de ikke kan få et konkret svar fra deres læger og derfor bliver sendt rundt i systemet.  

Økonomiske konsekvenser
Folketingets partier har netop afsat en pulje på 200 millioner kroner til en løsning, der skal sikre, at personer i risikogrupper kan blive hjemme fra arbejde uden økonomisk tab for arbejdsgiveren.

Det er vigtigt. For ingen må skulle vælge mellem at miste løn ved at forblive i isolation eller tage på arbejde med fare for at blive smittet.

Men det betyder, at det nu haster endnu mere med en helt klar afgrænsning af, hvem der er i så særlig risiko, at de ikke bør gå på arbejde. Det gælder også, hvilke nære pårørende, der skal blive hjemme, for at man ikke risikerer at tage smitten med hjem.

Derfor er vi glade for, at Sundhedsstyrelsen netop har inviteret patient-, handikap- og ældreorganisationer til et møde senere på ugen om borgere med sygdomme og tilstande med særlig risiko for covid-19.

Forsigtighedsprincip
Det er dog afgørende, at mødet munder ud i konkrete retningslinjer. Ellers fortsætter den urimelige utryghed for personer med diabetes og pårørende.

Sundhedsstyrelsen har tidligere oplyst Diabetesforeningen, at graduering af risiko er besværliggjort grundet manglende evidens på området. Dette har vi selvfølgelig forståelse for, idet covid-19 er en ny sygdom, og der derfor vil være meget, som myndighederne ikke kan svare på.

Men hvis myndighederne ikke kan definere risikogrupper mere præcist, end hvad de har gjort hidtil, så opfordrer vi i Diabetesforeningen myndighederne til at lade et forsigtighedsprincip være gældende. Vi skal hellere gå for langt end for kort, for menneskers helbred er vigtigere end økonomi.

Forrige artikel DF: Juster forsøgsordningen med medicinsk cannabis DF: Juster forsøgsordningen med medicinsk cannabis Næste artikel Hjernesagen: Husk hjerneskaderehabi­litering, når Danmark skal i gang igen Hjernesagen: Husk hjerneskaderehabi­litering, når Danmark skal i gang igen