Debat: Mange ørelæger har et habilitetsproblem

DEBAT: Regeringens høreudspil bør gøre mere for at sikre patienterne uvildig rådgivning fra ørelægerne. Mange læger har økonomiske interesser i de høreapparatbutikker, de henviser til, skriver Anders Hedegaard, administrerende direktør i GN Store Nord.

Af Anders Hedegaard
Administrerende direktør, GN Store Nord

Høreområdet ligger vores hjerte meget nært i GN Store Nord.

Derfor er det med stor glæde, at vi ser regeringens udspil inden for høreområdet, hvor man vil afsætte 115 millioner kroner over fire år til at skabe en samlet indsats på området. For første gang i lang tid har man løftet blikket og set på en mere langsigtet løsning, som kan være med til at afvikle de lange ventetider på området. Det vil have en stor positiv påvirkning for både borgere og pårørende.

Det er vigtigt, at man sørger for at skabe nationale kvalitetskrav til både det private og offentlige, mens man samtidig ser på mulighederne for at undersøge tilfredsheden med behandlingen.

Vi har høje krav til vores private behandling af borgerne og ser kun frem til, at kunderne her kan fortælle om deres erfaringer. Det er vigtigt, at andre borgere kan drage nytte af de indsamlede erfaringer, så man ikke vælger i blinde.

Det er én af nøglerne til, at borgerne kan få et langt bedre grundlag for reelt at kunne gøre brug af deres frie valg til at vælge den behandling og den udbyder, som de ønsker.

Behov for bedre information til borgere
Hvis borgerne ønsker at stå på venteliste til det offentlige, så har de ret til det. Hvis de ønsker at tage deres tilskud med til det private og få en hurtig kvalitetsbehandling, så skal de også reelt have den mulighed.

Det kræver dog langt bedre information og oplysning af borgeren, så de kender til deres rettigheder og muligheder, hvilket også er beskrevet i regeringens udspil.

Det skaber et frit valg for den enkelte borger på et oplyst grundlag.

Læger fanger patienter i interessekonflikt
Ingen roser uden torne. Vi oplever det som meget positivt, at man forsøger at skabe en samlet løsning.

Men det er lige så vigtigt, at man får adresseret lægernes habilitetsproblem.

Det er svært at finde nogle, der er enige i, at læger både skal diagnosticere og samtidig agere sælgere, der tjener penge på selvsamme udskrevne behandling i direkte konkurrence med det private.

Det ville vi normalt aldrig acceptere, da dette princip beskytter patienterne og sikrer en høj faglighed og troværdighed hos lægestanden.

Når det handler om medicin, har man skabt en klar rollefordeling mellem lægen og apoteket. Men der er desværre ikke mange, der ved, at dette lægelige princip er trådt under fode på høreområdet.

Udspil beskytter ikke patienter mod lægers interesser
Her er der nu mange ørelæger, som både diagnosticerer høretab og herefter henviser til en høreapparatsbutik, som de har økonomiske interesser i.

I de fleste civiliserede lande ser man ikke det. Her tager udspillet nogle skridt i den rigtige retning, men vi mener, der skal mere til. Det er vigtigt, at man får skabt et effektivt og hurtigt virkende indgreb på dette område – for patienternes skyld.


Forrige artikel KL: Kapacitetskrisen i psykiatrien løses ikke ved at straffe kommunerne KL: Kapacitetskrisen i psykiatrien løses ikke ved at straffe kommunerne Næste artikel Medicinrådet: Mest medicin for pengene er en vigtig prioritet Medicinrådet: Mest medicin for pengene er en vigtig prioritet