Farmakonomer: Kommuner bør lade os håndtere de ældres medicin

REPLIK: Overlæge efterlyser, at kommunerne sikrer, at personalet har kompetencer til at håndtere ældres medicin. Løsningen er farmakonomerne, der rådgiver om lægemidler, mener formand.

Af Christina Durinck
Formand, Farmakonomforeningen

Håndtering af medicin volder til stadighed store problemer i kommunerne og på landets plejehjem.

Det kan alvorligt forringe livskvaliteten, hvis man bliver smertedækket forkert, bliver konfus på grund af forkert medicin eller eksempelvis ikke får den korrekte dosis.

Der er også jævnligt mediehistorier om ældre, der er kommet alvorligt til skade eller i værste tilfælde har mistet livet, fordi de har fået forkert medicin.

Det kan vi ganske enkelt ikke byde nogle af samfundets svageste borgere.

Kommuner skal på banen
Der er ingen simpel løsning. Men som Søren Bøgevig, overlæge på Klinisk Farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital, nævner i sit indlæg i Altinget, så bør kommunerne i højere grad sikre, at de nødvendige retningslinjer er på plads.

Kommunerne bør også sikre, at personalet har de rette kompetencer til at håndtere medicin til den gruppe af borgere, der bliver ældre og lider af flere og mere komplekse sygdomme.

Når nu der mangler kompetencer om lægemidler i kommunerne – som et supplement til det øvrige kompetente sundhedspersonale – kan det undre, at man ikke i højere grad ansætter folk, hvis kernefaglighed er at rådgive om lægemidler og håndtere lægemidler.

For som faggruppe er det lige præcis, hvad farmakonomer kan. I dag er langt de fleste farmakonomer ansat på privat apotek eller sygehusapotek, men de kan i den grad også gøre en forskel i forhold til at sikre en bedre håndtering af medicin i kommunerne.

Rette pille i rette mund
Søren Bøgevig skriver i sit indlæg, at sikker medicinhåndtering i bund og grund handler om at sikre "den rigtige medicin i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt og til den rigtige borger".

I Farmakonomforeningen er det en indgroet del af vores DNA: Vores motto har i mange år været "rette pille i rette mund".  

I dag har kun 17 kommuner farmakonomer ansat. Her sikrer de sikker medicinhåndtering i hjemmeplejen, rehabiliteringen, plejehjem, misbrugscentre og på bosteder.

Og når en kommune først har ansat en farmakonom, så ansætter de ofte flere, da de kan se, at medicinhåndteringen bliver bedre.

Kan frigøre andre til pleje og omsorg
Samtidig har ansættelserne positive effekter i forhold til de øvrige personalegrupper, da farmakonomer mange steder underviser i sikker håndtering af medicin, så niveauet løftes.

Derudover er farmakonomer eksperter i at udarbejde og implementere kvalitetssikringssystemer, så medicinfejl minimeres.

Der er med andre ord stort potentiale for, at andre kommuner kan opleve lignende positive effekter ved at ansætte farmakonomer, samtidig med at de dygtige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenters tid kan blive frigjort til pleje og omsorg.

Forrige artikel Sundhedsorganisationer: Kom dog ind i kampen mod tobakken, Mette F. Sundhedsorganisationer: Kom dog ind i kampen mod tobakken, Mette F. Næste artikel Alzheimerforeningen: Stop pilleproblem blandt demenspatienter Alzheimerforeningen: Stop pilleproblem blandt demenspatienter
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.