Fodplejere: Fodterapeuter skævvrider debat for at opnå monopol

DEBAT: Brancheforeningen Danske Fodterapeuter fører i øjeblikket kampagne mod fodplejere under påskud af at være bekymret for diabetikere. Men målet er at skræmme politikerne til at give statsautoriserede fodterapeuter monopol på behandlinger, skriver fodplejerformand Linda Dam Havmøller.

Af Linda Dam Havmøller
Formand for Sammenslutningen af Danske Fodplejere 

Under påskud af at være bekymret for diabetikeres sikkerhed fører brancheforeningen Danske Fodterapeuter i øjeblikket en særdeles aktiv kampagne.

Målet er at skræmme landets politikere til at give de statsautoriserede fodterapeuter monopol på fodbehandlinger af borgere, der modtager udvidet helbredstillæg fra kommunerne.

Med en sundhedsreform på trapperne er der mange nye forslag til, hvordan vores sundhedssystem fremover skal indrettes. Men ét er sikkert: Et monopol til fodterapeuterne på behandlinger med udvidet helbredstillæg vil skabe yderligere og unødigt lange ventetider for patienterne.

Skræmmekampagne om diabetikere
Mange tusinde danskere har hvert år glæde af fodbehandlinger og forebyggende fodpleje, der er tilgængelige via kommunernes udvidede helbredstillæg. Ordningen er målrettet pensionister og ældre, der ikke selv er i stand til at pleje deres fødder, og ordningen har siden 2003 fungeret helt uproblematisk for både borgere, kommuner og behandlere.

I sin kampagne fokuserer Danske Fodterapeuter på, at diabetikere risikerer alvorlige fodsår, hvis de fejlbehandles. Fodterapeuterne mener derfor, at behandlingerne bør foretages af en statsautoriseret fodterapeut. Faktum er, at disse behandlinger allerede foretages af fodterapeuter, som Sundhedsloven foreskriver.

Som Danske Fodterapeuter selvfølgelig godt ved, bliver diabetikere nemlig henvist fra egen læge og får via regionerne tilskud til blandt andet den årlige fodstatus, der skal foretages af en statsautoriseret fodterapeut. Dette har altså intet med kommunalt udvidet helbredstillæg at gøre.

Diabetikere bliver inddelt i fire risikogrupper afhængig af deres sygdom, og de lægeeksaminerede SADF-fodplejere behandler ikke diabetikere i risikogruppe 3 og 4, som rammes af alvorlige fodsår. Fodterapeuternes bekymring er altså helt ubegrundet – og et usselt forsøg på at skævvride debatten.

{{toplink}}

Lægeeksaminerede fodplejere yder professionel pleje
Kommunernes tildeling af udvidet helbredstillæg er til glæde og gavn for ældre og svage borgere, der får økonomisk støtte til forebyggende fodpleje, borgeren ikke selv kan varetage. En gruppe borgere, som de lægeeksaminerede fodplejere i SADF er fuldt ud uddannede til at tilbyde professionel fodpleje af høj kvalitet – nøjagtig som SADF-fodplejerne altid har gjort.

SADF-fodplejernes uddannelse er godkendt af Skat som ”anden egentlig sundhedspleje”, og den enkelte fodplejer er underlagt journalføringspligt og tavshedspligt.

Udvidet helbredstillæg afhænger ikke af borgerens generelle helbred, men tildeles ved nødvendige og vedvarende udgifter til fodbehandling. Mange kommuner har prisaftaler for det udvidede helbredstillæg med udvalgte behandlere, heriblandt SADF-fodplejere. En prisaftale forhindrer ikke borgeren i at vælge en anden behandler og få tilskud til behandlingen her. En prisaftale fastlægger blot niveauet for tilskuddet.

Ønsker fodterapeuter længere ventetider?
Ventetiderne er mange steder i landet lange hos de statsautoriserede fodterapeuter – helt op til 70 uger risikerer patienter at vente nogle steder.

Hvis fodterapeuterne skulle opnå monopol på behandlinger med udvidet helbredstillæg, vil ventetiderne unægtelig blive endnu længere – både for de behandlingskrævende diabetikere og for ældre og svage borgere med behov for hjælp til professionel fodpleje. Ønsker Danske Fodterapeuter virkelig dette?

Derudover vil patienter få længere og mere besværlig adgang til professionel behandling med et monopol til fodterapeuterne. Mange lægeeksaminerede SADF-fodplejere har klinikker i yderområder, og mange SADF-fodplejere tilbyder også behandling i borgerens eget hjem og har deres faste gang på lokale plejehjem.

I Sammenslutningen af Danske Fodplejere (SADF) sætter vi borgernes behov først. Vi ønsker fortsat – i samarbejde med fodterapeuterne – at yde professionel fodpleje og behandling af høj kvalitet til de mange danskere, der af forskellige årsager ikke selv kan tage hånd om deres fødder.

Vi ønsker derfor at gøre både politikere og almindelige borgere opmærksomme på de alvorlige konsekvenser, et monopol til fodterapeuterne og en ændring af reglerne for udvidet helbredstillæg vil medføre.

Forrige artikel Sygeplejersker: Bureaukrati spænder ben for god pleje Sygeplejersker: Bureaukrati spænder ben for god pleje Næste artikel Debat: Specialpsykologer kan sikre bedre behandling og forebyggelse Debat: Specialpsykologer kan sikre bedre behandling og forebyggelse