Fond: Frivillige er vigtige for alkoholbehandlingen

DEBAT: Det offentlige skærer i tilskud til frivillige organisationers drift. Men frivillige er væsentlige for alkoholbehandlingen og giver værdi på en måde, som professionelle alene ikke kan levere, skriver Fonden Novavi.

Af Mikael Jakshøj
Direktør for Fonden Novavi

Frivillige organisationer oplever, at det offentlige er presset på økonomien, og at det, kombineret med en besparelsesdagsorden, betyder, at der over en bred kam skæres i tilskuddet til organisationernes drift.

Men frivillige organisationer kan ikke leve på kontingenter og gode hensigter alene, og samtidig er det et stort problem for de mennesker, der har brug for de frivilliges støtte og vejledning i kampen mod afhængighed.

Som leverandør af professionel behandling er vi bekymrede for de begrænsninger, der fra offentlig side tillægges tilskudsmidler. I Novavi deltager vi i flere forskingsprojekter, ligesom vi modtager satspuljemidler til en indsats målrettet børn fra hjem med alkohol- og/eller stofproblemer, og vi ved, hvor vigtigt det organisatoriske fundament er, hvis projekterne skal lykkes.

Efterspørgsel efter frivilligt arbejde
Der er stort fokus på frivilligt arbejde som en kvalitet i samfundet, som man fra offentlig side gerne vil have mere af. Inden for alkoholbehandlingen er der en lang tradition for, at der sker en frivillig indsats sideløbende med den professionelle behandling som en del af en mere helhedsorienteret hjælp.

I Novavi har vi gennem mange år haft et tæt samarbejde med Landsforeningen Lænken. Alle medlemmer af Landsforeningen Lænken er mennesker, der har eller har haft alkoholproblemer tæt inde på livet. Det er således mennesker, der har særlige forudsætninger for at kunne støtte op om de borgere, vi har i behandling i Novavi, og hjælpe dem både under og efter den professionelle behandling.

De frivillige laver mange aktiviteter, der bidrager til oplysningen omkring alkoholproblemer og muligheden for behandling.

Frivillige giver afhængige et nyt netværk
For en del borgere er det frivillige netværk, der ofte omgiver den professionelle behandling, en vigtigt komponent for succesen af behandlingen. Frivillige i alkoholbehandlingen kan give den alkoholafhængige et nyt og vigtigt netværk, der kan støtte vedkommende i processen med at overvinde sin afhængighed.

Da frivillige i alkoholbehandlingen ofte selv har haft alkoholproblemer tæt inde på livet, har de en viden og mulighed for at relatere til problemstillingen, der kan være uvurderlig for borgerne i alkoholbehandling. Særligt i perioden, hvor den professionelle behandling afsluttes, kan det være afgørende for borgeren, at der er et netværk til at støtte op.

De frivillige organisationer yder en stor indsats i tiden efter, den ambulante alkoholbehandling er afsluttet, og hvor risikoen for tilbagefald er størst. Her træder de frivillige til, hvor de professionelle ikke kan, og flere borgere finder et livslangt fællesskab i de frivillige organisationer, som de ikke finde andre steder.

Genovervej værdien af driftstilskud
Novavi har hvert år mere end 3.000 borgere i alkoholbehandling, og det er naturligvis langtfra alle, der har behov for støtte fra frivillige. Alkoholbehandling i Danmark må og skal bygge på et fundament af professionalisme og evidens, der understøttes af retningslinjer og tilsyn, således at borgeren er sikret kvalitet i alkoholbehandlingen. Men det frivillige netværk er en væsentlig supplerende mulighed for et rusfrit netværk for den del af borgerne, der har behovet. 

Fonden Novavi og Landsforeningen Lænken opfordrer derfor til, at Sundhedsstyrelsen genovervejer værdien af driftstilskud til frivillige organisationer og i højere grad ser på langsigtede effekter af den store indsats, der bygger på frivillig arbejdskraft.

Vi kan som samfund ikke undvære det frivillige engagement, og det bør vi anerkende.

Forrige artikel Lægeforening til regeringen: Styrk også psykiatrien i det nære sundhedsvæsen Lægeforening til regeringen: Styrk også psykiatrien i det nære sundhedsvæsen Næste artikel Alzheimerforeningen til Løkke: Flyt plejehjem over i sundhedsloven Alzheimerforeningen til Løkke: Flyt plejehjem over i sundhedsloven
Coronavirus kan give styrelse et nyt slag i ansigtet

Coronavirus kan give styrelse et nyt slag i ansigtet

INTERVIEW: Alarmtilstanden i sundhedsvæsenet kan lægge fornyet pres på sagsbehandlingen i Styrelsen for Patientklager, der kæmper med genopretningsplan. Men foreløbig er der fuld damp på kedlerne fra mere end 250 hjemmeadresser, fortæller direktør Lizzi Krarup Jakobsen.