Forsker: Alkoholområdet flyder med forspildte chancer for at hjælpe borgere

DEBAT: Vi hjælper ikke en stor gruppe af medmennesker ud af et alkoholproblem, før det har ødelagt deres liv. Hospitalspersonale, læger, kommuner og politikere må åbne øjnene, skriver forsker.

Af Anette Søgaard Nielsen
Projektdirektør, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet

Der var engang, hvor dansk alkoholbehandling var synonym med antabusbehandling.

Heldigvis er vi de seneste år kommet til et sted, hvor behandlingstilbuddene er flere og mere professionelle, og hvor kvaliteten er højere.

Men vi har stadig en stribe af udfordringer, som vi skal have løst for at sikre mennesker med alkoholproblemer en god, værdig og rettidig indsats.

Det største problem er manglende synlighed.  

Hospitaler ser ikke alkoholproblemer
Et nyt dansk studie viste i sommer, at mennesker med en alkoholafhængighed efter den første indlæggelse på et hospital efterfølgende er ti gange så hyppigt indlagt i psykiatrien og tre gange så hyppigt på somatisk hospital sammenlignet med den øvrige befolkning.

Mennesker, der har en alkoholafhængighed, indlægges således igen og igen, uden at nogen griber ind og sikrer, at der sker en indsats i forhold til alkoholforbruget.

Desværre ved størstedelen af hospitalsansatte og praktiserende læger ikke særlig meget om de behandlingstilbud for alkoholafhængighed, som vi har, og det er en af grundene til, at de ikke henviser til dem.

Der er altså behov for, at alkoholbehandlingsstederne gør opmærksom på sig selv og det, som de kan.

I lige så høj grad er der behov for, at hospitalsansatte og praktiserende læger – og deres arbejdsgivere – får øjnene op for, at de kan spare deres egen dyrebare tid og deres patienters dyrebare år, hvis de også tør tage fat om det underliggende alkoholproblem fremfor blot at lappe sammen på symptomerne.

Undervis i alkoholproblemer på uddannelser
Der findes formentlig ingen social- eller sundhedsfaglige medarbejdere, der ikke møder patienter og borgere, som drikker for meget.

Alkoholproblemer er så hyppige i vores samfund og leder til en lang række af sundheds- og sociale problemer. Og de social- og sundhedsfaglige har en kontakt med borgerne, der rummer utroligt meget potentiale til at hjælpe dem videre.

Derfor er det helt uforståeligt, at alkohol og konsekvenserne af alkohol er helt usynlige på de fleste uddannelser. Altså bortset fra, når den drikkes af de studerende selv.

Ingen kender til gratis og nær alkoholbehandling
Alkoholbehandling er nemt tilgængelig, findes i alle kommuner, den er gratis, og der er ovenikøbet frit valg mellem kommunernes behandlingstilbud, ligesom de fleste kommuner også har hjælp til den store, usynlige gruppe af pårørende, der lider under andres drikkeri.

Men det er ikke meget, kommunerne gør ud af at informere borgerne om det. De fleste mennesker, der drikker alt for meget, venter i ti år eller mere med at gå i behandling, og i løbet af den tid har de ødelagt meget for sig selv.

Samtidig står deres pårørende og føler sig magtesløse og alene med problemerne. Men man kan jo ikke søge behandling, hvis man hverken ved, at den findes, hvor den findes, eller hvad den indebærer.

Kommunerne bør derfor tage opgaven om at informere borgerne om alkoholbehandling langt mere alvorligt. Det er penge givet godt ud, hvis vi kan få flere i behandling, før de får de sygdomme og sociale problemer, der fylder mere på de kommunale budgetter end oplysning og information.

Så vi er på vej, men der er et langt stykke vej endnu, før vi er i mål. Desværre er behandlingen ikke blot svær at få øje på for borgerne, men også for politikerne.

Og det betyder, at vi forspilder dyrebare chancer for at hjælpe en stor gruppe af medmennesker ud af et alkoholproblem, før det har kostet dem både deres helbred og deres relationer. Det må vi gøre noget ved.

Forrige artikel Sundhedsøkonom: Dumt spørgsmål, men hvad koster sundhedsvæsenet? Sundhedsøkonom: Dumt spørgsmål, men hvad koster sundhedsvæsenet? Næste artikel Diabetesforeningen: Kommuner kan ikke løfte sunde kostvaner alene Diabetesforeningen: Kommuner kan ikke løfte sunde kostvaner alene
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.