Bryggeriforeningen: Stop skænderiet, og nedbring det skadelige alkoholforbrug

DEBAT: Fagfolk kritiserer Bryggeriforeningen. I stedet for at skændes bør alkoholindustrien og afholdsbevægelsen få reduceret overforbrug af alkohol, skriver foreningens direktør, Niels Hald.

Af Niels Hald
Direktør, Bryggeriforeningen

En replik går ganske barskt i rette med til mit debatindlæg 'Ingen snuptagsløsninger på alkoholområdet' i Altingets temadebat.

Det har Alkohol & Samfund som pennefører og som medunderskrivere tre forskere, heraf to fra Alkohol & Samfunds bestyrelse. Jeg er ked af, at mine ord afstedkommer beskyldninger om uvederhæftighed og "bryggeribetalt videnskab".

Mit ærinde var netop ikke at negligere de særdeles ubehagelige konsekvenser, som alkohol har, hvis man drikker for meget – og som replikken glimrende redegør for – men blot at nuancere debatten ved at fremdrage nogle af de positive egenskaber ved blandt andet øl og fremhæve de fremskridt, som reelt er sket de seneste år, når det gælder mindre skadeligt forbrug.

Forbruget falder over hele linjen
Jeg synes, at det er vigtigt, at alle gode kræfter samles om at bidrage til, at endnu færre har et overforbrug af alkohol i stedet for at så tvivl om de tal, der heldigvis dokumenterer, at overforbruget i Danmark er på vej ned.

Replikken kritiserer mig for at "plukke et enkelt tal fra WHO, der viser, at andelen af 16- til 24-årige, der overskrider højrisikogrænserne, er næsten halveret fra 2010 til 2017".

Bortset fra at dette tal ikke kommer fra WHO, men fra Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil, kunne jeg lige så godt have "plukket" tal om andre aldersgrupper eller om kvinder eller om mænd. Fakta er, at det er over hele linjen, at danskernes overforbrug falder.

Konkluderes lidt friskt
Det undrer mig, at replikken ikke ønsker bidrag fra alkoholindustrien til at bekæmpe overforbrug af alkohol (idet jeg antager, det er en morsomhed, der ikke er koordineret med Konkurrencestyrelsen, når vi opfordres til selv at "indføre en minimumspris"), og at det lidt friskt konkluderes, at "det udelukkende er alkoholindustrien, der har gavn af deres egne kampagner".

Men hvis forfatterne vil have ulejlighed med eksempelvis at se vores kampagne med webserien 'Fastland' – som jeg omtaler i mit kritiserede indlæg – så lytter jeg gerne til, hvordan vil skulle have gavn af den på anden vis, end at den afholder unge fra at misbruge vores produkter.

Moderate ølindtag kan være sundt
Til slut ærgrer det mig, at solid videnskabelig dokumentation for, at en genstand eller to om dagen er ganske godt for helbredet, affejes med, at forskerne er i lommen på alkoholindustrien.

Altinget havde desværre kun plads til én kildehenvisning, men det pågældende studie er blot ét af en lang række. Det studie, som replikken henviser til som modvægt, har til gengæld senere været udsat for markant kritik i tidsskriftet The Lancet, blandt andet fordi det har fjernet gruppen af mennesker, der ikke drikker alkohol, og fordi det ikke har taget højde for, at der er flere rygere i de grupper, der drikker mest alkohol.

Verden er nuanceret. Øl i moderat mængde kan altså godt være sundt, samtidig med at meget øl er usundt. Men lad os ikke skændes om det og i stedet koncentrere os om i fællesskab – også sammen med Alkohol & Samfund og afholdsbevægelsen – at nedbringe det skadelige alkoholforbrug endnu mere.

Forrige artikel Fagfolk: Bryggeriforeningen bygger påstande på tynd, bryggeribetalt videnskab Fagfolk: Bryggeriforeningen bygger påstande på tynd, bryggeribetalt videnskab Næste artikel Sundhedsstyrelsen: Få større fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen: Få større fokus på tidlig opsporing af alkoholproblemer
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.