Forskere i klemme i database-slagsmål

FORSKNINGSDATA: En række forskningsprojekter hænger i en tynd tråd, efter den såkaldte DAMD-database er blevet lukket, fordi data ikke var indsamlet lovligt. En ulyksaglig situation, siger forskningsleder fra SDU, der efterlyser Datatilsynets afklaring af sagen.

En række danske forskere er kommet i klemme, fordi de har bygget deres forskning på den lukkede DAMD-database.

Lukningen rammer op mod 24 aktive forskningsprojekter og formentlig en lang række afsluttede projekter, der har brugt data fra den nu lukkede database DAMD, Dansk AlmenMedicinsk Database.

Den store sundhedsdatabase blev lukket, fordi der ikke var lovgrundlag for alle de data, som blev samlet ind. Databasen har det seneste halve år været kastebold mellem Region Syddanmark, Statens Seruminstitut, Kulturministeriet og Rigsarkivet. Først skulle data slettes. Så skulle de arkiveres. Senest har der vist sig et flertal i Folketinget for at få slettet databasen fuldstændigt.

Login