Kolleger lægger afstand til Blixt i HPV-sag

HPV: Politikere fra både rød og blå blok lægger afstand til DF-ordfører Liselott Blixts ageren i HPV-sagen. Vi må stole på myndighederne, når de kommer med så entydige anbefalinger, lyder det fra flere ordførere.

Jeg ville aldrig have opført mig som Liselott Blixt.

Det er den gennemgående besked fra en række af Folketingets sundhedsordførere fra rød og blå blok, som Altinget har talt med. Meldingerne kommer, efter at Liselott Blixt (DF) i Altinget tirsdag blev udsat for massiv kritik fra Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter og Danske Regioner for hendes rolle i debatten om HPV-vaccinen.

LÆS: Massiv kritik: Liselott Blixt er groft uansvarlig i HPV-sag

Liselott Blixt har blandt andet – stik imod myndighedernes anbefaling – advokeret for midlertidigt stop for brug af HPV-vaccinen. Samtidig har hun betegnet den fælleseuropæiske lægemiddelmyndighed, EMA's, frikendelse af HPV-vaccinen for alvorlige bevirkninger som utroværdig.

Liberal Alliances sundhedsordfører, May-Britt Kattrup, kan ligesom de fire organisationer ikke se Blixts belæg for at tvivle på de danske og europæiske myndigheder i HPV-sagen.

“Når både EMA og Sundhedsstyrelsen siger god for vaccinen, så ser jeg ikke grund til at betvivle eller modarbejde det. Særligt ikke, når det er en vaccine, som kan redde liv,” siger May-Britt Kattrup til Altinget.

SF: Meldingerne fra eksperterne er klare
Samme melding kommer fra SF's sundhedsordfører, Jonas Dahl.

“Jeg har selv været i tvivl i denne sag. Men de meldinger, der er kommet fra sagkundskaben, er så entydige og klare, at man nødt til at respektere det bredt politisk,” siger Jonas Dahl.

Han siger samtidig, at han i lighed med May-Britt Kattrup ikke vil kritisere Liselott Blixt direkte. Han understreger også, at politikere generelt skal have mulighed for at rejse problemstillinger og forfølge sager, som ligner HPV-sagen.

“Men hvis man konkludererer noget andet end myndighederne, så skal man have sin dokumentation i orden. Denne sag er særligt udfordrende, for det kan få store konsekvenser, hvis man anbefaler noget andet. Men jeg ved naturligvis ikke, om Blixt ligger inde med dokumentation, som vi eller myndighederne ikke har,” siger Jonas Dahl.

S: Blixt har ikke mandat til at udtale sig for udvalget
Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, er enig. Han er også enig i de fire organisationers kritik af, at Liselott Blixt flere steder også udtaler sig med titlen som formand for Folketingets Sundhedsudvalg.

“Det er meget kritisabelt, at hun udtaler sig på udvalgets vegne, for det har hun ikke mandat til,” siger Flemming Møller Mortensen.

Han er særligt opmærksom på dette forhold, idet han selv er tidligere formand for udvalget.

“Hvis titlen i sådan en sag er brugt på journalistens initiativ, så skal man i sådan en alvorlig sag få mediet til at rette det,” siger Flemming Møller Mortensen.

R: Vi skal ikke lege læger
Politikerne deler også de fire organisationers kritik af, at Liselott Blixt i HPV-sagen bryder med armslængdeprincippet på sundhedsområdet.

Et princip, der betyder, at politikerne står for de generelle sundhedspolitiske prioriteringer, mens de sundhedsfaglige vurderinger overlades til fagfolkene.

Radikales sundhedsordfører, Lotte Rod, slår fast, at hun i modsætning til Liselott Blixt bakker op om lægernes anbefalinger.

“Vi er politikere, ikke læger. Derfor vil jeg ikke kloge mig på selve vaccinen. Vi skal blot sikre, at vi hele tiden bygger vores beslutninger på den nyeste viden – også om bivirkninger,” siger Lotte Rod.

EL til forsvar for Blixt
Mest forståelse er der at hente fra Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix. Hun slår fast, at hun mener, at man skal følge myndighedernes anbefalinger omkring vaccinen.

Men hun synes, at de fire formænd går for langt i deres kritik.

“Jeg synes, at det er en voldsom måde, de prøver at pande formanden for Folketingets Sundhedsudvalg ned på. Jeg er ikke enig i alt, hvad Liselott Blixt siger, men jeg synes, at der er god grund til at stille flere spørgsmål i denne sag,” siger Stine Brix.

Hun erklærer sig enig i Forbrugerrådet Tænks kritik af EMA’s undersøgelse af eventuelle ukendte og alvorlige bivirkninger ved vaccinen. En kritik, der bygger på, at der er materiale fra selve undersøgelsen, som Forbrugerrådets repræsentant ikke må omtale over for offentligheden.

Undrer det dig ikke, at patienternes talrerør i form af Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse, ikke ser ud til at anse det for væsentligt i deres kritik?

“Jo, det undrer mig, at de ikke er mere kritiske i denne sag,” siger Stine Brix. Hun understreger, at hun ikke ved, om foreningerne via mindre synlige kanaler end Blixt graver efter yderligere oplysninger.

Tavs minister 
Sundhedsminister Sophie Løhde har ikke ønsket at udtale sig om kritikken af Blixt. Hun har dog bakket op om EMA’s rapport om HPV-vaccinen, som netop Blixt anser for utroværdig.

“Nu er sikkerheden ved HPV-vaccinerne igen blevet grundigt belyst, og ifølge undersøgelsen er der ikke data, der tyder på, at vaccinerne kan give eksempelvis POTS. Det er positivt, for HPV-vaccinen er vigtig i indsatsen mod livmoderhalskræft, men vi skal selvfølgelig også fremover følge vaccinerne nøje," sagde sundhedsminister Sophie Løhde 5. november, da EMA offentliggorde sin rapport.

Liselott Blixt har allerede afvist al kritikken, der blev startet af de fire formænd for læger, patienter og regioner. Hun vil ikke gøre noget anderledes set i lyset af kritikken.

“Jeg skal da blande mig i alt det, der har med sundhedspolitik at gøre,” sagde hun blandt andet i Altinget.

LÆS: Blixt: Jeg er bare en kritisk røst

,

Forrige artikel Massiv kritik: Liselott Blixt er groft uansvarlig i HPV-sag Massiv kritik: Liselott Blixt er groft uansvarlig i HPV-sag Næste artikel Fald i tilslutning til HPV-vaccinen kan koste menneskeliv Fald i tilslutning til HPV-vaccinen kan koste menneskeliv