Lovændring blokerer for Koras sundhedsforskning

FORSKNING: Kora og SFI har oplevet en kraftig indskrænkning af mulighederne for at forske på sundhedsområdet på grund af ny lovgivning. S, EL og K vil nu se om reglerne skal ændres.

Forskere fra universiteter og patientforeninger har fået bedre adgang til den nationale database om danskernes medicinforbrug. Men i praksis har flere statslige forskningsinstitutioner, SFI, Danmarks Statistik og Kora, ikke fået samme adgang – den er tværtimod blevet kraftigt beskåret. Det er konsekvensen af en ændring af sundhedsloven, som et næsten enigt Folketing vedtog i efteråret 2016.

Professor og programleder hos Kora Jakob Kjellberg advarer om, at den nye lov betyder, at Kora og de andre statslige organisationer i kølvandet på de nye regler på store områder ikke kan bedrive sundhedsforskning.

”Faktisk har loven betydet en voldsom stramning af vores hidtidige adgang. Reelt set betyder reglerne og fortolkningen af dem, at vi er afskrevet fra at lave bredere samfundsøkonomiske analyser. Og det er jo ligesom det, som Kora er sat i verden for,” siger Kora-professor Jakob Kjellberg.

Login