Debat: Parallelimport bør ikke være en del af referenceprissystem

DEBAT: Vi risikerer højere priser og lavere forsyningssikkerhed, hvis parallelimport bliver en del af et eksternt referenceprissystem, skriver direktør i Foreningen for Parallelimportører af Medicin, Helle Sandager.

Af Helle Sandager
Direktør, Foreningen for Parallelimportører af Medicin

Regeringens planer om at indføre et eksternt referenceprissystem er et uforståeligt nyrestød mod et system, der igennem mere end et årti har vist sig velegnet til både at fremme en effektiv konkurrence med lave priser og stor forsyningssikkerhed på den apoteksforbeholdte medicin. 

Siden 2005 har medicinpriserne i primærsektoren været reguleret gennem såkaldte 14-dages licitationer. Den virksomhed, der tilbyder laveste pris i hver periode, vinder markedet.

Modellen har vist sig effektiv til at tiltrække flere leverandører og skabe prispres. Det gælder blandt andet konkurrence gennem parallelimport, hvor forbrugerne får adgang til originale lægemidler til lavere priser, end produkterne ellers udbydes til.

Vi sparer allerede milliarder
Resultatet er, at Danmark ligger i top i Europa, når det gælder om at opnå de billigste priser på den del af medicinmarkedet i primærsektoren, som er udsat for konkurrence.

Det skaber hvert år besparelser i milliardklassen. Til gavn for patienterne, som skal betale mindre for deres medicin. Og for samfundet, der sparer udgifter til medicintilskud.

Det viser Sundheds- og Ældreministeriets egne tal, som dokumenterer et markant fald i regionernes udgifter til medicintilskud siden 2007. 

Alene parallelimport tegner sig i dag for op mod en fjerdedel af omsætningen af den medicin, der sælges på apotekerne. Med en årlig besparelse for borgere og samfund på flere hundrede millioner kroner årligt.

Det skyldes selve forretningsmodellen for parallelimport, som er at indkøbe og udbyde medicin til en lavere pris, end den ellers sælges til – og derigennem skabe konkurrence.

Parallelimport bør ikke inkluderes
Alligevel er det regeringens udspil, at alle på markedet, der ikke er omfattet af den prisloftaftale, regeringen forventes at indgå med Lægemiddelindustriforeningen, skal underlægges et referenceprissystem.

Det savner fundamental mening, når vi taler parallelimport. Prisen på den parallelimporterede medicin er netop allerede lavere end originalproducentens og det aftalte prisloft. Ellers ville medicinen slet ikke blive solgt.

Derfor er der for samfundet intet at vinde, men til gengæld en hel del at tabe ved at inddrage parallelimport under et eksternt referenceprissystem. Det ses også ved, at ingen andre europæiske lande har indbefattet parallelimport i et referenceprissystem.

Lavere forsyningssikkerhed og højere priser
Risikoen er, at systemet vil føre til mindre parallelimport og dermed højere medicinpriser.

Parallelimportørers forsyningskæder er volatile. Importører har derfor brug for fleksibilitet, når det gælder prissætning og leveringskrav for at kunne tilbyde deres service. Avancen er langt lavere sammenlignet med de direkte forhandlede produkter. Samtidig har de enkelte parallelimportører langt flere varenumre i porteføljen end andre lægemiddelvirksomheder.

Et krav om at skulle indsamle og beregne gennemsnitspriser for flere hundrede varenumre vil derfor være et uforholdsmæssigt bebyrdende indgreb for parallelimportører.

Det vil påvirke både prissætning og villigheden til at deltage i konkurrencen på mange produkter. Særligt på et lille marked som det danske. Resultatet bliver svækket konkurrence, forringet forsyningssikkerhed og stigende priser. Stik imod hensigten.

Regeringen skyder sig selv i foden
Mens medicinudgifterne i primærsektoren er faldet støt gennem en årrække, stiger udgifterne i sygehussektoren. Derfor er det fornuftigt, at der er fokus på tiltag, der kan styrke kontrollen med udgiftsudviklingen her.

Men det bør ske gennem tiltag, der retter sig specifikt mod netop sygehusområdet. Et oplagt sted at starte er at se på, hvordan de gældende udbuds- og markedsvilkår kan tilpasses, så flere leverandører kan deltage i konkurrencen om at levere medicin til sygehusene til skarpe priser. Her er noget at hente, og vi hjælper gerne.

Det er vigtigt med en debat om, hvordan rammevilkårene indrettes bedst muligt med effektiv priskonkurrence og høj forsyningssikkerhed til gavn for medicinbrugere og samfund. Den debat deltager vi gerne i. Med referenceprissystemet opfordrer vi til, at regeringen tænker sig rigtig godt om. Ellers frygter vi, at regeringen kommer til at skyde sig selv alvorligt i foden.

Tema: Fremtidens referenceprissystem

Forrige artikel Fond: Vi mangler alkoholbehandling målrettet mod unge Fond: Vi mangler alkoholbehandling målrettet mod unge Næste artikel Jordemødre: To døgn i barselsseng er ikke en luksus Jordemødre: To døgn i barselsseng er ikke en luksus