Medicinrådet: Mest medicin for pengene er en vigtig prioritet

REPLIK: Udgifterne til medicin stiger og stiger. Derfor er det nødvendigt med en lægefaglig vurdering af, hvad der virker, og hvor vi får mest medicin for pengene. De vurderinger er Medicinrådet sat i verden for at foretage, skriver formænd for Medicinrådet.

Af Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen
Formænd, Medicinrådet

Styres Medicinrådet efter tre gange Ø: økonomi, økonomi og økonomi?

Det var påstanden i et debatindlæg, som Altinget bragte i mandags. Bag indlægget stod direktør i Psoriasisforeningen Lars F. Werner og formand i Colitis-Crohn Foreningen Charlotte Nielsen.

De skrev, at økonomi har overtrumfet faglighed som det helt afgørende parameter i Medicinrådets arbejde. Det er selvfølgelig ikke rigtigt.

Fagligheden trumfer altid
Faglighed er grundstenen i vores arbejde, når vi vurderer, hvilke typer medicin der skal anbefales som standardbehandling på hospitalerne.

Men i en tid, hvor nye, dyre lægemidler hver måned ruller ind på hospitalerne, er det også nødvendigt at se på, hvad et lægemiddel koster, og om prisen er rimelig, i forhold til hvor godt lægemidlet virker.

Det er den opgave, vi er blevet stillet af Danske Regioner.

Systematiske vurderinger sikrer faglighed
Folketinget har givet Medicinrådet syv principper at arbejde ud fra. Det første er Faglighed og dernæst kommer Uafhængighed, Geografisk lighed, Åbenhed, Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin, Mere sundhed for pengene og Adgang til behandling.

Faglighed er således til stede i alle led af vores vurderinger.

Vi har på nuværende tidspunkt 37 fagudvalg, der foretager grundige, systematiske, kliniske vurderinger af lægemidlerne, og de vurderinger udgør det faglige grundlag for Medicinrådets anbefalinger.

Medlemmerne af fagudvalgene bliver udpeget af de relevante videnskabelige selskaber. Desuden sidder der også patientrepræsentanter i alle udvalg.

Hver gang et fagudvalg har lavet en vurdering af et nyt lægemiddel, forelægger det sin konklusion for Rådets 15 medlemmer.

Vi er 12 læger, to patientrepræsentanter og en sygehusapoteker, som efter at have gennemgået fagudvalgets vurderinger tager endeligt stilling til, om lægemidlet vil være et plus for patienterne –  og så at sige er pengene værd.

Biosimilær medicin betyder ikke dårligere kvalitet
Forfatterne til indlægget i mandags er særligt bekymrede for de såkaldte biosimilære lægemidler, der kan komme til at gøre deres indtog snart, fordi de originale lægemidlers patent udløber.

Et biosimilært lægemiddel er populært sagt kopier af eksisterende biologiske lægemidler, som typisk er betydeligt billigere end de eksisterende lægemidler.

Det betyder dog ikke, at de er af dårligere kvalitet. De europæiske lægemiddelmyndigheder garanterer med deres godkendelse, at kvaliteten, effekten og bivirkningerne er på samme niveau som det eksisterende lægemiddels.

Og Medicinrådets fagudvalg vurderer, om der er patientsikkerhedsmæssige hensyn, der taler imod at skifte behandling fra original til biosimilær medicin.

Sparede udgifter investeres i sundhed
Vi forstår den bekymring, patienter kan have, når de pludselig skal skifte fra en type medicin til en anden, fordi det er billigere for samfundet.

Men her er det vigtigt at holde fast i, at Medicinrådets fagudvalg og dets rådsmedlemmer har sagt god for de nye lægemidler. Og det er selvfølgelig vigtigt, at et eventuelt medicinskifte foregår på en tryg måde i en god dialog mellem læger og patienter.  

Meningen er jo, at de penge, der spares på at bruge lige så god biosimilær medicin, kan bruges andre steder i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

Medicinrådet styres af faglighed, som for os også betyder lægefaglighed. Og ja, så er vi blevet stillet opgaven at prioritere fagligt og åbent for – som politikerne siger i det sjette princip – at skaffe mest mulig sundhed for pengene.

Forrige artikel Lektor: Samfundets digitalisering må ikke styres af it-industriens interesser Lektor: Samfundets digitalisering må ikke styres af it-industriens interesser Næste artikel Hørsholm-borgmester: Kommunale kroner til sygehuse giver ikke nærhed Hørsholm-borgmester: Kommunale kroner til sygehuse giver ikke nærhed