Merck til erhvervsministeren: Skab bedre rammevilkår for dansk life science

DEBAT: Life science-branchen bidrager markant til dansk vækst og velfærd, men der er brug for, at regeringen lægger en mere ambitiøs strategi, hvis potentialet skal indfries skriver Enrique Alvarez.

Af Enrique Alvarez
General manager og managing director, Merck Danmark

I den nyligt vedtagne genstartsaftale for dansk økonomi er der rigtigt mange spændende initiativer. Herunder blandt andet flere ressourcer til kliniks forskning.

Men der gemte sig også et initiativ om en life science-strategi 2.0. Erhvervsministeren har ved flere lejligheder udtrykt, at dansk økonomi står stærkt takket være samarbejdet mellem regeringen og erhvervslivet.

Life science-industrien er klar til et endnu tættere samarbejde med regeringen til gavn for samfundet og patienterne. 

Potentiale til mere
Life science-branchen bidrager markant til dansk vækst og velfærd. Og branchen har potentiale til meget mere.

Hvis potentialet skal realiseres, kræver det dog en ambitiøs life science-strategi, hvor barren løftes i forhold til den nuværende.

Merck har særligt tre konkrete forslag og anbefalinger til, hvilke initiativer en life science-strategi 2.0 bør indeholde.

Bedre vilkår for klinisk forskning
Uden gode rammevilkår for klinisk forskning kan branchens store potentiale ikke forløses. Merck foreslår derfor en række forbedringer for klinisk forskning i Danmark:

For det første findes der i dag ikke nationale målsætninger for klinisk forskning, og ofte må forskere bruge deres fritid på at bedrive kliniske studier. Forskere bør incentiveres og belønnes for dette arbejde for at skabe en bedre balance mellem forskning og drift i sundhedssystemet. 

Inspiration kan hentes fra Norge, hvor man har indført et pointsystem, der belønner kliniske forskere. Nationale mål for klinisk forskning bør indarbejdes som et nyt mål ni i tillæg til de af regeringen udarbejdet otte mål for sundhedsvæsenet.

For det andet bør man skabe en offentlig digital platform, hvor patienter kan tilkendegive interesse i at deltage i forskning og matches med konkrete projekter. Dette bør forankres i Trial Nation-regi.

Skab større gennemsigtighed
For det tredje bør man styrke sagsbehandlingen af ansøgninger til klinisk forskning i Lægemiddelstyrelsen via ekstra FTEer, hvor en forholdsvis lille ekstra investering, vil have en stor gavnlig effekt.

Under covid-19 er ansøgninger blevet behandlet på rekordtid, hvilket har været medvirkende til at tiltrække en række internationale studier. Hvis vi ønsker at fastholde dette, skal sagsbehandlingstiderne nedbringes.

For det fjerde bør der skabes større gennemsigtighed i forhold til omkostninger forbundet med at lave kliniske studier. Omkostningerne ligger højt i en international sammenligning.

Det gør det mindre attraktivt at foretage kliniske forsøg i Danmark og er et afgørende parameter i forhold til udenlandske investeringer.

Man bør derfor analysere de reelle udgifter forbundet med kliniske forsøg og skabe en højere grad af transparens og ensartethed. En analyse af overheads på tværs af de lande, vi normalt sammenligner os med, er et sted at starte.

Styrk samarbejde mellem hospitaler og industri
Et godt samarbejde mellem hospitaler og lægemiddelvirksomheder er afgørende for begge parter; industrien er afhængig af samarbejdet, så vi kan udvikle og kvalitetssikre ny medicin til gavn for patienterne.

Omvendt har de faglige miljøer på hospitalerne behov for at være fagligt opdateret på forskningsområder og nye behandlingsfremskridt. Men sådan er realiteterne desværre ikke i dag.

Der eksisterer godt nok samarbejdsaftaler mellem de enkelte regioner og industrien, men disse aftaler implementeres ikke fuldt ud, og der er væsentlige udfordringer i samarbejdet.

Der er altså alvorlige hæmsko i et samarbejde, som burde have samfundets interesse som omdrejningspunkt.   

Nyt forum skal styrke offentligt-privat samarbejde
Ovenstående udfordringer løser naturligvis ikke sig selv – og nye udfordringer vil komme til. Derfor er der brug for et forum, hvor ministerier, regionerne, fageksperter og medicinalindustrien kan mødes for at drøfte og løse problemer i sundhedssystemet – i fællesskab.

Formålet er at diskutere, hvordan vi sikrer transparens og styrker samarbejde mellem det offentlige og private.

Life science-strategi 2.0 kan, hvis ovenstående initiativer adresseres deri, gøre Danmark til et sundhedsmæssigt erhvervseventyr til gavn for det danske sundhedsvæsen, patienterne og samfundet.

Forrige artikel Læger: Sundhedsvæsenet sander til uden afgørende omlægninger Læger: Sundhedsvæsenet sander til uden afgørende omlægninger Næste artikel Pårørende: Vejledningsmuren brydes kun af højtuddannede Pårørende: Vejledningsmuren brydes kun af højtuddannede