Nyt kort over Københavns mest forurenede gader vækker bekymring: ”Vi er nødt til at handle”

LUFTFORURENING: 3.200 danskere dør årligt på grund af dårlig luftkvalitet, viser undersøgelse. Et nyt overblik over luftkvaliteten i Københavns Kommune viser en stor mængde af sundhedsskadelige partikler på enkelte veje og i Indre By. 

Luftforurening er et problem i København, og det gør sig særligt gældende på indfaldsvejene og i hovedstadens indre bydel.

Det viser resultaterne af et nyt samarbejde mellem Google og Københavns Kommune, der har haft en bil kørende rundt i Københavns gader for at måle og kortlægge luftforureningen.

"Resultaterne viser allerede et mønster i København. De viser, at der er et markant højere niveau af ultrafine partikler på de mest trafikerede veje og i den indre bydel,” siger projektleder Rasmus Reeh fra Copenhagen Solutions Lab til Altinget.

Login