Overlæger: Nej, psykologer kan ikke varetage patientansvaret

REPLIK: Psykologer skal ikke have behandlingsansvar, for de har blandt andet ikke kompetencerne til at opdage, når symptomer skyldes fysisk sygdom. Psykologforeningens forslag vil derfor være et tilbageslag for psykiatrien, skriver Lisbeth Lintz Christensen. 

Af Lisbeth Lintz Christensen
Formand for Foreningen af Speciallæger og Overlægeforeningen

Nej, psykologer skal ikke have patientansvaret for svært syge mennesker på lige fod med læger, sådan som psykologernes formand foreslår i Altinget.

Psykologer har vigtige kompetencer, som psykiatrien kan og bør udnytte – måske også bedre end det sker i dag. Men mennesker med alvorlig psykisk sygdom har krav på en patientansvarlig læge, der har det overordnede ansvar for behandlingen – helt ligesom alle andre sygehuspatienter. Alt andet ville være uacceptabel og potentielt farlig forskelsbehandling.

Vi ville jo heller ikke acceptere, at sygehusene satte jordemødre til at udføre kejsersnit, blot fordi der er mangel på kirurger nogle steder.

Psykologer kan ikke undersøge for fysisk sygdom
Ikke desto mindre er det netop manglen på speciallæger i psykiatrien, som formanden for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, i Altinget bruger til at foreslå, at psykologer kan overtage lægernes ansvar for at stille diagnoser og behandle mennesker med alvorlig og livstruende psykisk sygdom.

Men det går ikke – af flere grunde. Når man indlægges med mistanke om alvorlig psykisk sygdom, er det for det første helt afgørende at undersøge, om der kan ligge fysiske årsager bag, som skal behandles. Det kan psykologerne ikke.

For det andet kan patienten samtidig lide af andre sygdomme, som også kræver lægelig ekspertise.

For det tredje er det ingen simpel opgave at stille en diagnose. Selv om psykologerne kan levere gode og effektive bidrag til udredning og oplæg til behandling af for eksempel svær depression, vil opgaven i langt de fleste tilfælde kræve lægelig ekspertise.

Forslag er tilbageslag for psykiatrien
Eva Secher foreslår, at lægerne kan koncentrere sig om den medicinske behandling, hvis psykologerne får lov til at overtage ansvar for diagnostik og behandling. Men det forslag vil være et voldsomt tilbageslag for psykiatrien. Lægens opgave er langt fra alene at udskrive medicin, som formanden for psykologerne tilsyneladende tror.

En af lægens mange vigtige opgaver er som nævnt at opdage, når patientens symptomer skyldes fysisk sygdom. Og at sikre, at der bliver taget hånd om de fysiske sygdomme, som også rammer psykisk syge.

Og det er ikke nogen bagatel. Sagen er jo, at rigtig mange mennesker med sværere psykiske lidelser fejler mere end én ting. Mennesker med skizofreni, svære affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser og flere andre sygdomme har en massiv overdødelighed blandt andet på grund af fysisk sygdom. De lever i gennemsnit 20 år kortere end alle andre.

Vil resultere i færre rettigheder til psykisk syge
På den baggrund er det mildt sagt uforståeligt, at psykologerne ønsker at overtage det samlede ansvar for behandlingen. Hvis vi overdrager behandlingsansvaret i psykiatrien til psykologerne, siger vi i realiteten, at psykisk syge ikke har samme rettigheder som alle andre patienter i sundhedsvæsenet.

Samtidig sætter vi psykiatrien på en helt skæv kurs. Stadig mere forskning viser en tæt kobling mellem fysiske og psykiske sygdomme, og hvis den viden på sigt skal omsættes til praksis, kræver det en lægelig baggrund.

Men alt dette ændrer ikke ved, at psykologerne har en central rolle i behandlingen af psykisk sygdom. De besidder vigtige ekspertiser, som gør dem til nøglepersoner, blandt andet når det gælder psykoterapi og diagnostiske test. Og flere andre elementer i udspillet fra Dansk Psykologforening er vi enige i.

Så i stedet for at kæmpe om, hvem der skal have det samlede ansvar for behandlingen, burde læger og psykologer arbejde tæt sammen – også om at styrke den psykologiske behandling.

Hvis Dansk Psykolog Forening ønsker dette, stiller Foreningen af Speciallæger hellere end gerne op til et samarbejde. Men vi siger klart nej til forskelsbehandling. Psykisk syge har lige som alle andre ret til en patientansvarlig læge.

Forrige artikel Hæstorp: Vi skal lære af akuttelefonens fejl Hæstorp: Vi skal lære af akuttelefonens fejl Næste artikel Hjernesagen: Genoptræning til borgere med hjerneskade bør certificeres Hjernesagen: Genoptræning til borgere med hjerneskade bør certificeres
 • Anmeld

  Thomas

  Stig ned for hesten og betræd jorden - og behandl os med respekt.

  Sikke en frygtelig arrogance, der udvises her. Hvorfor er kendskab til somatiske forhold ensbetydende med, at man skal have patientansvaret generelt set. Det ville være det samme som, at jeg sagde, at en læge ikke har en lang uddannelse i almenpsykologiske processer og kognitionspsykologi og ikke har kompetence inden for eksempelvis psykologisk testning og derfor ikke kan tage ansvar. Det er noget vrøvl. Vi arbejder tværfagligt inden for psykiatrien og ideelt set ud fra en bio-psyko-social-model, hvor det er vigtigt, at man kommer hele vejen omkring patienterne - ikke kunne somatisk, men naturligvis også somatisk. I praksis har vi sagsansvar for patienterne - men jeg tror da, at jeg imorgen på mit arbejde, når plejepersonalet spørger mig, hvad planen for patient x er og hvornår denne skal udskrives, så vil jeg henvise til, at det må de spørge lægen om som stort set ikke har været inde i sagen udover den udmærkede somatiske undersøgelse, som denne har foretaget ved indlæggelsen. Det ville da være helt ude i hampen og dårlig udnyttelse af denne læges ressourcer pludselig at skulle kræve, at denne var inde i alle de andre forhold omkring patienten. Somatik er vigtig og bør ikke overses - det er indiskutabelt, men jeg mener bestemt, at man sagtens kan dele ansvaret med hinanden og respektere hinandens kompetencer. Jeg synes, at der denne artikel udstrålet en form for omnipotens og almægtighed, som er ulækkker i min optik. Vi ønsker ikke at overtage ansvar for at overtage ansvar - det er slet ikke det, det handler om - det lyder jo nærmest som om, at man er bange for at miste magt. Det handler om at hjælpe hinanden og behandle hinanden som voksne mennesker, der godt kan tage ansvar.

 • Anmeld

  P Anda

  Vi klarer oss veldig bra i Norge.

  Men jeg antar artikkelforfatteren likevel har rystende tall over antall feildiagnostiserte og feilbehandlede når leger og psykologer/psykiatere og psykologspesialister er likestilt som i Norge. Så vis oss statistikk kjære LL Christensen, slik at vi får fastslått at du har rett!

 • Anmeld

  Lars

  Misforståelser og magtkamp.

  iflg icd 10, diagnose håndbogen som bruges i EU, er det ofte en forudsætning for psykiatriske diagnoser at en somatisk udredning har fundet sted først. Altså er hele debatten meningsløs. Men man skal huske på at psykiater er en specialist uddannelse. Altså en cand.med (læge) med en ekstra uddannelse. Hvis man ser på psykolog uddannelsen, cand.psyk (psykolog), så har psykologerne et bedre udgangs punkt for at arbejde i psykiatrien. Uddannelse som psykolog består af studiet af menneskets hjerne, psyke og adfærd, med alt det indebære. Psykologerne kender, ligesom lægerne, icd-10 diagnose håndbogen udenad, og hvor lægerne skal lære om brækkede knogler og væv skal psykologerne arbejde med hjernen, psyken, adfærd, psykofarmaka mm. Der findes i forvejen en specialist uddannelse til psykologer i psykiatri, den kunne med rette ændres til at omfatte mere viden om somatisk problemstillinger og medicinering. Det er i øvrigt ikke korrekt at de emner ikke findes på psykologi studiet, det er et højt prioriteret område at psykologer ikke behandler for noget som kan have en somatisk forklaring, for at kunne overholde det skal psykologen selvfølgelig have været igennem emner som diabetes, kredsløbs sygdomme eller medicin ophobning og tolerance, for bare at nævne nogle få eksempler. Jeg tror lægerne har et forældet syn på hvad en psykolog er og kan.