Overlæger: Nej, psykologer kan ikke varetage patientansvaret

REPLIK: Psykologer skal ikke have behandlingsansvar, for de har blandt andet ikke kompetencerne til at opdage, når symptomer skyldes fysisk sygdom. Psykologforeningens forslag vil derfor være et tilbageslag for psykiatrien, skriver Lisbeth Lintz Christensen. 

Af Lisbeth Lintz Christensen
Formand for Foreningen af Speciallæger og Overlægeforeningen

Nej, psykologer skal ikke have patientansvaret for svært syge mennesker på lige fod med læger, sådan som psykologernes formand foreslår i Altinget.

Psykologer har vigtige kompetencer, som psykiatrien kan og bør udnytte – måske også bedre end det sker i dag. Men mennesker med alvorlig psykisk sygdom har krav på en patientansvarlig læge, der har det overordnede ansvar for behandlingen – helt ligesom alle andre sygehuspatienter. Alt andet ville være uacceptabel og potentielt farlig forskelsbehandling.

Vi ville jo heller ikke acceptere, at sygehusene satte jordemødre til at udføre kejsersnit, blot fordi der er mangel på kirurger nogle steder.

Psykologer kan ikke undersøge for fysisk sygdom
Ikke desto mindre er det netop manglen på speciallæger i psykiatrien, som formanden for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, i Altinget bruger til at foreslå, at psykologer kan overtage lægernes ansvar for at stille diagnoser og behandle mennesker med alvorlig og livstruende psykisk sygdom.

Men det går ikke – af flere grunde. Når man indlægges med mistanke om alvorlig psykisk sygdom, er det for det første helt afgørende at undersøge, om der kan ligge fysiske årsager bag, som skal behandles. Det kan psykologerne ikke.

For det andet kan patienten samtidig lide af andre sygdomme, som også kræver lægelig ekspertise.

For det tredje er det ingen simpel opgave at stille en diagnose. Selv om psykologerne kan levere gode og effektive bidrag til udredning og oplæg til behandling af for eksempel svær depression, vil opgaven i langt de fleste tilfælde kræve lægelig ekspertise.

Forslag er tilbageslag for psykiatrien
Eva Secher foreslår, at lægerne kan koncentrere sig om den medicinske behandling, hvis psykologerne får lov til at overtage ansvar for diagnostik og behandling. Men det forslag vil være et voldsomt tilbageslag for psykiatrien. Lægens opgave er langt fra alene at udskrive medicin, som formanden for psykologerne tilsyneladende tror.

En af lægens mange vigtige opgaver er som nævnt at opdage, når patientens symptomer skyldes fysisk sygdom. Og at sikre, at der bliver taget hånd om de fysiske sygdomme, som også rammer psykisk syge.

Og det er ikke nogen bagatel. Sagen er jo, at rigtig mange mennesker med sværere psykiske lidelser fejler mere end én ting. Mennesker med skizofreni, svære affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser og flere andre sygdomme har en massiv overdødelighed blandt andet på grund af fysisk sygdom. De lever i gennemsnit 20 år kortere end alle andre.

Vil resultere i færre rettigheder til psykisk syge
På den baggrund er det mildt sagt uforståeligt, at psykologerne ønsker at overtage det samlede ansvar for behandlingen. Hvis vi overdrager behandlingsansvaret i psykiatrien til psykologerne, siger vi i realiteten, at psykisk syge ikke har samme rettigheder som alle andre patienter i sundhedsvæsenet.

Samtidig sætter vi psykiatrien på en helt skæv kurs. Stadig mere forskning viser en tæt kobling mellem fysiske og psykiske sygdomme, og hvis den viden på sigt skal omsættes til praksis, kræver det en lægelig baggrund.

Men alt dette ændrer ikke ved, at psykologerne har en central rolle i behandlingen af psykisk sygdom. De besidder vigtige ekspertiser, som gør dem til nøglepersoner, blandt andet når det gælder psykoterapi og diagnostiske test. Og flere andre elementer i udspillet fra Dansk Psykologforening er vi enige i.

Så i stedet for at kæmpe om, hvem der skal have det samlede ansvar for behandlingen, burde læger og psykologer arbejde tæt sammen – også om at styrke den psykologiske behandling.

Hvis Dansk Psykolog Forening ønsker dette, stiller Foreningen af Speciallæger hellere end gerne op til et samarbejde. Men vi siger klart nej til forskelsbehandling. Psykisk syge har lige som alle andre ret til en patientansvarlig læge.

Forrige artikel Hæstorp: Vi skal lære af akuttelefonens fejl Hæstorp: Vi skal lære af akuttelefonens fejl Næste artikel Hjernesagen: Genoptræning til borgere med hjerneskade bør certificeres Hjernesagen: Genoptræning til borgere med hjerneskade bør certificeres
Politikere undrer sig over hul i pandemiberedskab: Jeg er dybt overrasket

Politikere undrer sig over hul i pandemiberedskab: Jeg er dybt overrasket

MANGEL: Danmark havde ikke på forhånd et samlet overblik over universiteters og virksomheders kapacitet til sygdomstest ved pandemier. Og myndighederne havde heller ikke en plan klar for at bruge den. Jeg er dybt overrasket, siger Radikales sundhedsordfører, der er blevet orienteret i sidste uge. Også hos V undrer man sig.