Psykologer: Lad os modernisere autorisationsordningen

DEBAT: På trods af efterspørgslen på videosamtaler og forskningsmæssig evidens for videosamtalers effekt insisterer Psykolognævnet på, at kun samtaler med fysisk fremmøde tæller til psykologens autorisation, skriver psykologer*.

Af Ditte-Marie Kjærgaard Jakobsen, Hildur Finnbogadóttir og Marie Drengsgaard Jørgensen
Psykologer

Danske Regioner skriver i en kronik i Jyllands-Posten den 6. august i år, at Danmark skal være bedst i verden til at forebygge, diagnosticere og behandle via digitale løsninger.

Det nye sundhedsvæsen er på vej, og Stephanie Lose (V) og Ulla Astman (S) skriver, at regionerne er klar. Det er vi også mange psykologer, der er. 

Videosamtaler er efterhånden en udbredt og efterspurgt psykologydelse i Danmark. Psykolognævnet anerkender dog ikke videosamtaler i psykologernes autorisationsordning.

En revidering af ordningen er undervejs. Nævnet vil ikke svare på, om og i hvilket omfang videosamtaler bliver del af den nye ordning, og de giver ikke dispensation fra deres regel om, at alle samtaler skal foregå ved fysisk fremmøde. 

Det er et problem for både uautoriserede psykologer inden for det digitale arbejdsfelt og for borgerens mulighed for kvalificeret psykologbehandling over video. Der er brug for politisk pres for at skubbe Psykolognævnet ind i det 21. århundrede og fremtidssikre digital psykologbehandling.

Pionerarbejde giver ikke autorisation 
Undertegnede har alle arbejdet mindst fire år ved Internetpsykiatrien i Region Syddanmark, et pionertilbud om internetbaseret psykologbehandling af angst og depression.

Tilbuddet opstod som en del af den nationale plan for udbredelse af telemedicin og blev i samarbejde mellem netop Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen afprøvet i Region Syddanmark. Det er nu et nationalt behandlingstilbud.

Desværre er dette pionerarbejde ikke autorisationsgivende.

Autorisationsordningen for psykologer er en praktisk efteruddannelse i forlængelse af kandidatgraden i psykologi. Autorisation kan opnås efter to års fuldtidsarbejde som psykolog med et bestemt antal timers erfaring med udredning og intervention udført under supervision af autoriseret psykolog.

Ordningen skal sikre borgeren en kvalificeret psykologbehandling og eventuel klagemulighed. Opnåelsen af autorisation er et kvalitetstempel og en milepæl i de fleste psykologers karriere.

Den giver adgang til at videreuddanne sig til specialist, mulighed for at modtage patienter via sygesikringen, flere ansvarsområder og jobmuligheder.

Psykolognævnet skal handle
Som Danske Regioner giver udtryk for, er internetbaseret behandling både efterspurgt og forsvarligt.

På trods af efterspørgslen på videosamtaler i befolkningen og forskningsmæssig evidens for videosamtalers effekt insisterer Psykolognævnet på, at kun samtaler med fysisk fremmøde kan tælle til psykologens autorisation.

Den nuværende autorisationsordning gør det derfor mindre attraktivt som psykolog at arbejde inden for dette arbejdsfelt og spænder ben for den digitale udvikling af psykologbehandling i Danmark.

Vi ønsker, at Psykolognævnet baserer deres holdning til videosamtaler på evidens og reel erfaring. Vi ønsker handling fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) eller sundheds- og ældreminister Magnus Heunickes (S) side (afhængigt af Psykolognævnets fremtidige politiske indlejring). Videosamtaler skal indgå i den reviderede autorisationsordning, og vi mener, at der bør være et politisk pres for at sikre, at dette sker. 

Samtidig er det relevant, at der gives dispensation, så videosamtaler også bagudrettet kan tælles med til autorisation. Psykolognævnet har hængt så længe i bremsen, at det ikke er rimeligt over for psykologer med flere års erfaring inden for feltet, hvis det først er videosamtaler foretaget i fremtiden, der kan tælle med til autorisation.

Danske Regioner runder deres kronik af med ordene "vi er klar". Det er vi også. Det har vi været længe. Lad os nu sammen gå hele vejen og modernisere den danske autorisationsordning.

Lad den basere sig på danske psykologers virkelighed og på videnskabelige studier.

-----

Rettelse den 18. november 2020, klokken 09.55: Overskriften påstod tidligere, at regionerne burde modernisere autorisationsordningen, hvilket regionerne ikke har mulighed for. Psykologerne bag indlægget ønsker handling fra regeringen. Altinget beklager fejlen.

Forrige artikel Institut for Menneskerettigheder: Epidemiloven skal give Folketinget kontrollen over vidtgående tiltag Institut for Menneskerettigheder: Epidemiloven skal give Folketinget kontrollen over vidtgående tiltag Næste artikel Læger: Regeringens forslag til ny epidemilov går for vidt Læger: Regeringens forslag til ny epidemilov går for vidt
Hvem skal sikre S sejren i Region Hovedstaden?

Hvem skal sikre S sejren i Region Hovedstaden?

ANALYSE: Socialdemokratiet mangler desperat en spidskandidat til regionsrådsvalget i hovedstaden. Kandidaten skal helst have tre styrker - men partiet må formentlig nøjes med mindre. Tre markante S-profiler afviser kandidatur.