Region og FOA: Sundhedssystemet har været flygtigt omtalt i valgkampen

DEBAT: Ud over psykiatrien har sundhedssystemet ikke fyldt i valgkampen. Det er en skam, mener Region Sjælland og FOA.

Af Heino Knudsen, Torben Klitmøller Hollmann og Mona Striib
Formand, Region Sjælland, sektorformand, FOA, og forbundsformand, FOA

Hvis det stod til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), havde det kommende folketingsvalg handlet om sundhed.

Hvis virkeligheden havde fulgt statsministerens drejebog, havde regeringens store dyre sundhedsreform været startskuddet til en valgkamp, hvor Venstre-lederens evner som reformsnedker havde været i centrum.

Sådan gik det som bekendt ikke.

Vi er lidt over to uger inde i valgkampen, og ud over psykiatrien har sundhedssystemet kun været flygtigt omtalt i de efterhånden mange politiske debatter.

Og det er faktisk en skam. Ganske vist er regeringens forslag om en sundhedsreform ikke svaret på sundhedsvæsenets udfordringer, men derfor er der alligevel er en hel masse spørgsmål, der trænger til at blive stillet, og udfordringer, der har brug for en løsning.

Regioner har ydet stor indsats
Der er brug for en politisk rorpind, hvis vi skal imødekomme nuværende og kommende udfordringer i det danske sundhedsvæsen.

Vi har et af verdens bedste sundhedsvæsener, der er presset, men stadig med høj kvalitet.

Det skyldes blandt andet, at regionerne yder og har ydet en stor indsats for at optimere, kvalificere og udbygge vores sundhedsvæsen, men det er ikke nok og vil slet ikke være nok i fremtiden.

En af de store udfordringer er rekruttering. Når vi kigger frem i tiden, er der behov for at rekruttere op mod 45.000 sosu'er i kommuner og regioner de næste ti år alene som følge af aldersændringer, hvis servicen skal følge med befolkningsudviklingen.

Det er alene på sosu-området. Dertil kommer sygeplejersker, læger, jordemødre og mange flere.

Uanset hvor gode vi bliver til at tiltrække nye folk til området, handler vores fælles opgave i fremtiden også om at udnytte ressourcerne bedst muligt, så vi populært sagt bliver bedre til at flytte os for hinanden, så vi udnytter de samlede kompetencer bedst muligt.

Faggrupper skal mere i spil
Vi skal ikke ændre organiseringen af sundhedsvæsnet for at kunne levere god og nær behandling i fremtiden.

Vi skal prioritere og ruste vores fælles danske sundhedsvæsen, så vi har de hænder, der skal bruges, og så de bruges de rigtige steder.

Vores sundhedsvæsen er og vil fremover være presset, og derfor skal vi spille med det hold, som vi kan samle på det enkelte sted og udnytte hele holdets kompetencer til fulde.

Vi skal have de forskellige faggrupper endnu mere i spil i fremtiden. Der er behov for, at vi samarbejder på tværs og finder nye veje sammen, så vi får en mere fleksibel brug af faggrupperne.

Hos FOA kalder vi det for de "rette hænder til rette opgaver," og i Region Sjælland siger vi "brug af flere faggrupper i opgaveløsningen".

Men intentionen er den samme. Hver enkelt faggruppe skal kunne bruge det ypperste af deres uddannelse hver eneste dag eller opkvalificeres til at tage over på opgaver, så opgaveløsningen bliver så optimal for patienterne som muligt.

Sosu'er oplæres i medicinadministration
Nogle opgaver kan bare flyttes til der, hvor det giver mening.

For eksempel bruger Sjællands Universitetshospital sygeplejersker til at tage sig af ambulante kontroller af sårpleje og til at fjerne sting på patienter på Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling.

På Mave-Tarmkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus får sosu'er et kursus i medicinadministration, så de kan håndtere medicin og eventuelt også gå stuegang.

Det giver medarbejderne et større ansvar, som er med til at højne arbejdsglæden, samtidig med at sygeplejerskens ressourcer frigives til at fokusere på andre opgaver.

Opgaver hos læger og sygeplejersker kan blive til kerneopgaver hos andre faggrupper og dermed frigøre de nødvendige specialistkompetencer.

Ud over de rent faglige gevinster viser erfaringerne fra en række af eksempler i Region Sjælland, at det også er til gavn for patienter.

Flere afdelinger har ved at bringe flere faggrupper i spil skabt bedre patientforløb og en højere patienttilfredshed. Der er kun vindere i denne bevægelse.

Øget fokus på at udnytte faggrupper bedre
Det skal være patienternes problemstillinger, der er bestemmende for den behandling, den faglighed og det personale, der skal være til stede.

Vi skal bruge de ressourcer, som vi har, så klogt som muligt. Regionerne arbejder med Leon – som betyder laveste effektive omkostningsniveau – som udgangspunkt for organiseringen i vores sundhedsvæsen.

Det virker, det skal vi fortsætte med, og det skal ikke være strukturen, der er bestemmende.

Regionerne skal tage ansvar for, at deres ledelser bruger de fagligheder, der bedst kan løse opgaven.

Med de muligheder, der er, skal ledelserne være forudseende, at de uddanner og efteruddanner ansatte med de kompetencer, som de skal bruge på deres afdelinger i fremtiden.

I Region Sjælland er der allerede øget fokus på mulighederne med de knap 100 eksempler på, hvordan enkelte afdelinger og sygehuse udnytter faggrupperne bedre.

De mange eksempler er nu samlet i indsatsen 'Brug af flere faggrupper', der skal udbrede dem til hele regionen.

Organisationer er også ansvarlige
De faglige organisationer har også et ansvar.

De må aldrig sætte faggrænser og egeninteresse højere end de udfordringer, der er i sundhedsvæsnet, eller højere end patienternes interesse.

Lige nu er det personalemangel, der er udfordring nummer et i sundhedsvæsenet. Vi skal tage fælles ansvar for at rydde eventuelle barrierer af vejen.

Hvis ikke en kommende regering tager fat på den problematik, får vi uoverskuelige udfordringer om få år.

Derfor håber vi også, at sundheden snart indtager den rolle i valgkampen, den fortjener.

Forrige artikel Gigtforeningen: Politikere skal forhindre, at flere ender som 43-årige Heidi Jensen Gigtforeningen: Politikere skal forhindre, at flere ender som 43-årige Heidi Jensen Næste artikel Leverandør: Fælles politisk ambition om færre alkoholafhængige mangler Leverandør: Fælles politisk ambition om færre alkoholafhængige mangler