Regionspolitikere: Embedsmænd sidder på magten

MAGTBALANCE: Embedsmændene har så meget magt i regionerne, at der næsten er tale om rent djøf-styre, mener afgående regionsrådspolitiker Charlotte Fischer (R). Mere end 60 procent af regionspolitikerne i Danmark er enig i, at embedsmænd har for meget magt, viser en rundspørge fra Altinget.

Placeholder image
Charlotte Fischer (R) er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden og tidligere folketingsmedlem. Efter otte år i regionspolitik genopstiller hun ikke.

Regionerne har et demokratisk problem. Hvis danskerne nu på tirsdag går til stemmeurnerne og vælger medlemmer til regionsrådene i den tro, at det er de folkevalgte, der udstikker den politiske retning og tager beslutningerne, så tager de fejl.

Magten ligger hos embedsmændene, ikke hos politikerne i regionsrådet.

Sådan lyder skudsmålet fra Charlotte Fischer (R), der de seneste otte år har siddet i regionsrådet i Region Hovedstaden. Til valget 21. november har hun valgt ikke at genopstille, og det er en af grundene til, at hun nu er klar til at sige sin ærlige mening om de ti år gamle regioner.

"Vi er så tæt på et rent djøf-styre som man overhovedet kan være."

Vi er så tæt på et rent djøf-styre som man overhovedet kan være.

Charlotte Fischer (R), Medlem af regionsrådet, Hovedstaden

Også Lise Müller (SF), der ligesom Charlotte Fischer ikke genopstiller til Region Hovedstaden, er bekymret for det regionale folkestyre. Det er embedsmændene, der har initiativet og kommer med indstillingerne, og som politiker er det svært at få et forslag igennem, mener hun.

"Demokratiet lider i regionerne. Hvis jeg ser tilbage på de otte år, jeg har siddet i regionsrådet, så har der ikke været meget politisk manøvrerum for os," siger Lise Müller.

Flertal: Embedsmænd har for meget magt
De to afgående medlemmer af regionsrådet i hovedstaden står ikke alene med deres bekymring.

Over 60 procent af regionspolitikerne landet over mener, at embedsmændene har for meget magt i regionerne. Det viser en rundspørge foretaget af Altinget blandt de nuværende medlemmer af de fem regionsråd.

I undersøgelsen har 135 ud af de i alt 205 regionspolitikere deltaget. Her er 26 procent helt enige i, at embedsmændene har for meget magt, mens 37 procent er delvist enige. 16 procent er hverken enige eller uenige i udsagnet.

Hverken driftsherrer eller politikere
Magten koncentreres hos embedsmændene, fordi regionsrådsmedlemmerne har svært ved at magte opgaven som politikere, mener Charlotte Fischer. Mangel på tid og ressourcer gør det næsten umuligt at håndtere de sagskomplekser, som embedsmændene kommer med.

"Vi er ikke gode nok som driftsherrer, fordi vi har svært ved at gennemskue de komplekse sager, der er på bordet. Vi er heller ikke gode nok som politikere, fordi vi ikke tager nok politisk initiativ," siger Charlotte Fischer.

Både Charlotte Fischer og Lise Müller understreger, at deres kritik ikke er rettet mod selve embedsværket. I stedet peger de på, at det er den måde, regionerne er konstrueret på, der gør politikerne svage og embedsmændene stærke.

Blandt andet er det et problem, at regionerne ud over forretningsudvalget ikke har nogen stående udvalg, men kun midlertidige udvalg, der nedlægges igen, mener Lise Müller. Det betyder, at forretningsudvalget træffer alle de vigtige beslutninger, mens de menige medlemmer aldrig kommer i dybden og udvikler politik.

"Vi politikere bruger desværre for meget tid på at sagsbehandle mindre sager i stedet for at diskutere de store temaer," siger Lise Müller.

Hun mener dog også, at pilen også peger tilbage på partierne selv, når det kommer til den manglende politikudvikling. Siden regionerne blev oprettet for ti år siden er det gået for langsomt med at få oprustet partiapparaterne på regionalt plan, så der kan formuleres ny politik lokalt, mener Lise Müller.

Savner sekretariat og høringssvar
Hvis politikerne i regionerne skal kunne tage kampen op mod embedsvældet, kræver det flere ressourcer til de folkevalgte, mener de to afgående regionspolitikerne.

Især efterspørger Charlotte Fischer og Lise Müller muligheden for at have et sekretariat af akademikere og rådgivere, som partierne i Folketinget har. En grundigere beslutningsproces står også på ønskelisten.

"Når man i Folketinget tager beslutninger, så er der flere behandlinger, hvor det er muligt at få sekretariatsbistand og stille spørgsmål til embedsværket. Den mulighed har vi slet ikke i regionen," siger Lise Müller.

Charlotte Fischer finder det naturligt, at også "fronttropperne i velfærdssamfundet" skal have støtte til at kunne sætte dagsordenen med deres egen politik.

"Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, at politikerne på Christiansborg har store sekretariater med eksperter og akademikere, der kan hjælpe med både indhold og kommunikation," siger Charlotte Fischer.

Hun mener, at regionerne allerede efter valget selv bør sætte et tiltag i gang for at styrke demokratiet og ruste politikerne til svære beslutninger: Nemlig at sikre mere kvalitet i beslutningsprocessen. Konkret peger Charlotte Fischer på, at større forslag bør sendes i høring, og der skal være flere behandlinger af forslagene.

"Uden høringssvar kan man nogle gange sidde med store sager og ikke have en chance for at gennemskue, om der kan være store eller små problemer. Man sidder og leder med lys og lygte og aner ikke, hvad interessenterne tænker," siger Charlotte Fischer.

"Jeg håber, at de nye regionspolitikere vil skele lidt til, hvordan man behandler sager på Christiansborg og finde nogle systemer, der passer til regionerne."

Regionspolitikere ønsker sig højere vederlag
Endelig er der det kontroversielle punkt på dagsordenen: Lønnens størrelse. I Altingets rundspørge erklærer næsten 60 procent af landets regionspolitikere sig enige i, at vederlaget som regionsrådsmedlem er for lille i forhold til den arbejdsindsats, der kræves.

Charlotte Fischer påpeger, at man i den kommunale verden har højere vederlag til udvalgsformænd samt langt flere af de såkaldte "ben", altså bestyrelsesposter til kommunalpolitikerne, som de får løn for.

Det giver i Charlotte Fischers optik bedre mulighed for, at de i kommunerne kan sætte tid af til at lave politik ved siden af deres arbejde, så borgmesteren ikke er den eneste, der kan vie sin tid til hvervet.

Både hun og Lise Müller peger på, at regionsrådsformændene – de eneste fuldstidpolitikere i den regionale sektor – har uforholdsmæssigt meget magt i forhold til de menige medlemmer af regionsrådene.

"Jeg synes ikke, det er sundt for demokratiet, at regionsformanden er i en boble for sig og at andre ikke har mulighed for at bruge så meget tid på regionspolitikken," siger Charlotte Fischer.

Lise Müller peger på, at det kan være stressende for regionspolitikere at prøve at få det politiske liv til at hænge sammen med arbejdet ved siden af. Hun mener også, at et højere vederlag ville give politikere, der var bedre rustet til at tage magten tilbage fra embedsmændene.

"Hvis vi virkeligt skulle være klædt på til at kunne behandle de store sager og udvikle politik, så skulle vi bruge langt mere tid. Det ville kræve et større honorar til at frikøbe sig selv," siger Lise Müller.

Omtalte personer

Charlotte Fischer

Direktør for sundhedssektoren, Oxymoron Communications
cand.mag. i fransk, samfundsfag og retorik (Københavns Uni. 1990)

Lise Müller

Næstformand, SF, fhv. regionsrådsmedlem (SF), Region Hovedstaden
master i sundhedspædagogik (Danmarks Pædagogiske Universitet 2006), sygeplejerske (HS 1999)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser