Roche-direktør: Danmark kan lære af den schweiziske model

DEBAT: Regeringen har nedsat et vækstteam, der skal komme med anbefalinger til en national strategi for life science. Man bør derfor tage ved lære af Schweiz, der har skabt en af verdens mest succesrige life science-industrier. Det skriver administrerende direktør for Roche, Ron Park.

Af Ron Park
Administrerende direktør for Roche A/S 

I de senere år har life science branchen udviklet sig til en regulær sværvægter i dansk eksport – kun overgået af fødevarer. I 2015 udgjorde eksporten af life science produkter cirka 100 millarder kroner.

Ser man alene på lægemidler, er eksporten fordoblet siden 2007, og i 2015 udgjorde den cirka 85 procent af den samlede eksport af life science produkter

Men der er brug for en langsigtet national strategi for at indfri disse forventninger. Som en virksomhed, der har oplevet, hvordan en stærk life science industri kan være en driver for vækst og beskæftigelse i henholdsvis San Francisco og Schweiz, synes vi, det er oplagt at hente inspiration fra det stærke og innovative life science miljø i Schweiz; et land der har samme geografiske størrelse som Danmark og et lidt højere indbyggerantal.

Schweiz’ strategi for life science
Schweiz er målrettet gået efter at skabe et af de mest attraktive life science miljøer i verden. Resultaterne af indsatsen taler deres eget tydelige sprog.

I dag har Schweiz flere end 1700 life science virksomheder - tre gange så mange som i Danmark, og en årlig eksport af life science produkter på næsten 600 milliarder kroner - næsten seks gange højere end i Danmark.

Samtidig kan Schweiz bryste sig af en førsteplads, når det kommer til at være det mest konkurrencedygtige land i verden, samt førende indenfor udvikling af nye og innovative teknologier (World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2016-2017).

Hvilke faktorer har drevet denne succes i Schweiz?
For det første har der været fokus på at udvikle et højt uddannelsesniveau og en solid grundforskning. Dette er sket ved at have universiteter i absolut særklasse med fire universiteter i verdens Top 100, der uddanner højt kvalificerede kandidater og fremmer attraktive og innovative miljøer for grundforskning (QS World University Rankings 2015).

For det andet er der etableret stærke og solide partnerskaber og programmer mellem universiteterne og life science industrien for at fremme udveksling af viden og indsigt, samt at sikre at relevante opdagelser i grundforskningen hurtigt kan omsættes til kommercielle aktiviteter.

For det tredje er der fokus på at fremme et attraktivt miljø for investeringer og risikovillig kapital. I 2015 lå den schweiziske biotek industri nummer 2 i Europa, kun overgået af England, når det kom til at rejse risikovillig kapital med mere end 3,4 millarder kroner, hvilket var næsten fire gange så meget som i Danmark (E&Y Beyond Borders 2016; Swiss Venture Capital Report 2016 (startupticker.ch).

For det fjerde er Schweiz et af de lande i verden, der tiltrækker de mest talentfulde og veluddannede, med en #5 placering i forhold til tiltrækning af højt kvalificeret talent.

Det giver Schweiz mulighed for at have de bedste life science talenter fra hele verden til at udvikle og fremskynde innovation.

Life science strategien skal være visionær
I de seneste år har Danmark iværksat en række nationale tiltag for at skabe mere gunstige rammevilkår for dansk life science. Det er meget positivt. Men er det muligt at realisere vækstpotentialet? Kan vi skabe endnu mere vækst, som vi alle tror på med en ny life science strategi?

Det mener vi bestemt. Og eksemplet med Schweiz – et land på samme størrelse som Danmark og med en eksport, der er seks gange større, viser, at det kan lade sig gøre.

Det er derfor vores håb, at regeringens vækstteam vil tage fat og adressere også de svære udfordringer - og at anbefalingerne vil være modige og ambitiøse, således at Danmarks fulde potentiale inden for life science kan realiseres.

Forrige artikel Borgmester og regionsrådsformand: Samarbejde med borgeren i centrum Borgmester og regionsrådsformand: Samarbejde med borgeren i centrum Næste artikel Medicoindustrien: Løhde skal løsne økonomiaftalernes innovationsbremse Medicoindustrien: Løhde skal løsne økonomiaftalernes innovationsbremse