SF: Unges drukvaner skal bekæmpes gennem alkoholfrie arrangementer

DEBAT: Unge har brug for en ny kultur, der ikke kan forbindes med alkohol. Sats på koncerter og udstillinger, hvor alkohol ikke indgår, skriver sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

Af Kirsten Normann Andersen (SF)
Sundhedsordfører

Det er ikke en ukendt debat, at vi danskere har et stort forbrug af alkohol sammenlignet med andre lande. Det er i sig selv et problem, da alkohol aldeles ikke er ufarligt.

Derfor mener jeg også, at alkohol og sundhed skal være en debat, der går hånd i hånd. Der, hvor jeg især mener, at man bør gribe ind i dag, er, når det kommer til de unges alkoholvaner i Danmark.

Rent biologisk er unges hjerner ikke færdigudviklede i en alder af 16-17 år. Indtagelse af alkohol i ungdommen vil påvirke hjernens udvikling og kan skabe permanente skader på strukturer og funktioner i hjernen.

Samtidig er der fundet sammenhæng mellem højt alkoholindtag og negative, uddannelsesmæssige konsekvenser. Alkohol kan ligeledes forbindes med mere end 60 forskellige sygdomme, såsom leversygdomme, hjertesygdomme og nerveskader.

Forbud er ikke løsningen
Jeg mener, at for at kunne forstå de unge danskeres alkoholforbrug må vi også sætte os ind i, hvad det vil sige at være ung i Danmark. 16-17-årsalderen er en tid, hvor de unge stadig kan betegnes som børn, men de er samtidig enormt tætte på det, vi kalder at være voksen.

Derfor skal de også behandles på en sådan måde. Mange unge i denne alder starter på ungdomsuddannelser, gymnasier og lignende. Vi ved, at en stor del af det sociale foregår ved fester – hvor alkohol er indblandet.

Jeg tror af disse årsager heller ikke, at svaret er at forbyde de unge at drikke. Men ligesom vi kan hjælpe dem i overgangen til at blive voksne, kan vi hjælpe dem i overgangen til et sundere forhold til alkohol.

Unge føler sig pressede til druk
Selv om mange unge lever i en alkoholkultur, hvor det sociale tit bliver sat i sammenhæng med alkohol, er det ikke alle, der synes om dette.

Undersøgelser viser, at halvdelen af unge mellem 15 og 25 år mener, at alkoholforbruget blandt unge i Danmark er for højt. Mange føler dog, at der ligger et pres fra vennerne og veninderne, da der bliver forventet at drikke alkohol ved festlige lejligheder.

En undersøgelse fra Vidensråd For Forebyggelse fra 2019 viser, at 42 procent af de unge fra undersøgelsen har oplevet, at deres venner har forsøgt at presse dem til at drikke alkohol.

At de unge føler et pres fra hinanden og oven i købet selv mener, at alkoholforbruget er for højt blandt danske unge, er blot endnu et udtryk for, at vi bør tage fat om denne problematik.

Sats på arrangementer uden alkohol
I SF mener vi, at dette er udtryk for, at de unge har brug for en ny kultur, der ikke nødvendigvis skal forbindes med alkohol. Derfor mener vi, at der skal arbejdes på at lave tiltag for de unge, som drejer sig om at skabe rammer for sociale arrangementer, hvor alkohol ikke skal indgå.

Vi som voksne har et ansvar for at vise de unge, at sociale arrangementer sagtens kan foregå uden alkohol. Det kan være arrangementer såsom koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende, som henvender sig til unge, og som ikke tilbyder alkohol.

Et decideret forbud er ikke svaret. Et forbud vil resultere i, at de unge går fra sodavand til vodka, og det, tror vi ikke i SF er svaret. Samtidig skal vi ikke ignorere de sundhedsskadelige konsekvenser ved alkohol.

Derfor mener vi i SF, at man skal regulere de nuværende regler for salg af alkohol til unge mellem 16 og 17 år. Vi mener, at det er acceptabelt, hvis de unge kan købe det, der svarer til en øl.

Derfor skal der reguleres i reglerne, så unge mellem 16 og 17 år kan købe alkohol, der svarer til 4,5 procent – svarende til en almindelig øl.

Forrige artikel Psykologforening: Lægen er ikke den eneste, der kan vurdere psykolog-behov Psykologforening: Lægen er ikke den eneste, der kan vurdere psykolog-behov Næste artikel Kræftens Bekæmpelse: Hæv aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år Kræftens Bekæmpelse: Hæv aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.