Stor diabetes-bevilling til Region Sjælland

BEVILLING: Novo Nordisk Fonden tildeler 853,4 millioner kroner til etablering af nye diabetescentre i Region Sjælland.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har i går den 4. september 2018 godkendt en bevilling på 835,4 millioner kroner til Region Sjælland, der skal styrke diabetesindsatsen i regionen. Indsatsen omfatter etablering af Steno Diabetes Center Sjælland ved regionens fire sygehusenheder samt psykiatrien.

En særlig indsats målrettet sårbare og udsatte
Bevillingen sker på baggrund af en drejebog for etablering og drift af centret, som er blevet udarbejdet med inddragelse af fagpersoner, sygehuse, patienter og øvrige sektorer i regionen. Den blev endeligt godkendt den 20. august 2018 af et bredt politisk flertal i regionsrådet i Region Sjælland.

Formålet med Steno Diabetes Center Sjælland er at øge livslængden og forbedre livskvaliteten for alle personer med diabetes i regionen. Centret vil desuden have særligt fokus på at mindske socialt udsattes risiko for at udvikle diabetes.

Login