Styrelsesdirektør: Udnyt data om risiko for patientsikkerheden bedre

DEBAT: Grundlaget for en høj patientsikkerhed kan blive endnu bedre, hvis sygehuse, klinikker og afdelinger lokalt begynder at sammen-stille deres mange data og bruge dem, som Styrelsen for Patientsikkerhed allerede gør, siger direktør Anne-Marie Vangsted.

Af Anne-Marie Vangsted
Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed 

I Styrelsen for Patientsikkerhed samler vi alle de data, vi har adgang til, og bruger dem, når vi fører tilsyn med sundhedsvæsenet. Det er bl.a. data fra klagesager, tilsynssager, bekymringshenvendelser og mønstre fra indberetninger om utilsigtede hændelser og erstatningssager. Brug af disse data er kernen i vores risikobaserede tilsynsmodel.

Får kun udvalgt data
Men vi har ikke adgang til alt. Vi får data, der illustrerer et specifikt udsnit af patientsikkerheden. Faktisk er det kun de konkrete behandlingssteder, der med sikkerhed ser alle de data, der er knyttet til patientsikkerheden på deres egen matrikel. De sidder eksempelvis med alle klagesager og bekymringshenvendelser – både dem, som i sidste ende kommer videre til os i styrelsen, men også alle dem, der naturligt nok klares og håndteres på lokalt plan, alle erstatningssager og utilsigtede hændelser samt andre parametre, der kan være med til at skabe et overblik.

Derfor synes jeg, at det er oplagt, at ledelserne i sundhedsvæsenet lader sig inspirere af tanken bag det risikobaserede tilsyn, og sikrer, at alle tilgængelige data sammenstilles for at kunne gribe hurtigt ind, hvor der er fare for patientsikkerheden.

Hvis ledelsen holder snor i alle sager og dermed data på de enkelte afdelinger og enheder, vil det ikke kun give grundlag for at gribe tidligt ind over for problemer; det vil også give et mere sikkert fundament for at bakke medarbejdere og afdelinger op, hvis de udsættes for uberettiget kritik.

Kulturændring på vej
I den forbindelse er det glædeligt, at vi i øjeblikket ser en spirende kulturændring, hvor læger og ledelser i sundhedsvæsenet er klar til at stille fokus på problemer i ”egne rækker” og er parate til at indberette problemer, selvom det er følsomt, når det er egne afdelinger og interne forhold, som er i fokus.    

Når vi med implementeringen af kvalitetsprogrammet også begynder at få flere tidstro data vil den sundhedsfaglige kvalitet i endnu højere grad kunne indgå i vurderingen. Men jeg kan ikke se nogen god grund til ikke allerede i dag systematisk at bruge de dataoplysninger, man allerede har eller nemt kan få, eksempelvis ved at monitorere komplikationsfrekvensen, klagesager, mortalitetsrater, bekymringshenvendelser etc. Ledelsen vil hurtigt kunne få et mere komplet overblik over en enhed eller afdeling, der bliver involveret i for eksempel en klagesag. Det vil være en fordel for både ledelsen, sundhedspersonerne og patientsikkerheden.

Så derfor har jeg en entydig opfordring til ledere i sundhedsvæsenet: Patientsikkerhed er vores fælles førsteprioritet. Brug jeres data til at sikre, at den til alle tider er så høj som muligt.

Forrige artikel Lægemiddelvirksomhed: Lemp reglerne for læge- og virksomhedssamarbejde Lægemiddelvirksomhed: Lemp reglerne for læge- og virksomhedssamarbejde Næste artikel Debat: Tre forslag til regionen om multisyge Debat: Tre forslag til regionen om multisyge