EU-kommissær: Fælles europæisk indsats kan forebygge mange tilfælde af kræft

DEBAT: Kræft er et alvorligt sundhedsproblem, som vil påvirke 40 procent af EU’s borgere på et tidspunkt, men med en fælles indsats er mulighederne for forebyggelse enorme, skriver Stella Kyriakides i anledning af Den Internationale Kræftdag.

Af Stella Kyriakides
Kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed

Hver dag diagnosticeres der nye kræfttilfælde i Europa. Hver dag oplever patienter i Europa, deres familier og venner den enorme bølge af følelser, som en kræftdiagnosticering fører med sig. Usikkerhed om fremtiden, følelser af chok, sorg, vrede eller endog håbløshed.

Kræft er et alvorligt sundhedsproblem, som vil påvirke 40 procent af EU's borgere direkte på et eller andet tidspunkt i deres liv. I Danmark dør næsten 16.000 hvert år på grund af kræft. Uden tiltag forventes det samlede antal kræfttilfælde i EU at blive fordoblet inden 2035.

Medmindre vi vender denne alarmerende tendens, vil den byrde, som kræft indebærer for vores familier, vores sundheds- og socialsikringssystemer og vores økonomier, fortsætte med at vokse.

Mulighederne er enorme
Arbejdet med at mindske antallet af kræfttilfælde i Europa er en topprioritet for mig som EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed. Det er en sundhedsprioritet for vores borgere og for Kommissionen under ledelse af Ursula von der Leyen. Det er et område, hvor vi forventes, og hvor vi er fast besluttet på at gøre det bedre — og at levere resultater.

For mig er der kun én måde at være virkelig effektiv på, når det drejer sig om at bekæmpe kræft, og det er at gøre indsatsen til en fælles europæisk prioritet. Jeg mener, at vi har en enorm forandringskapacitet, men kun hvis vi gør en fælles indsats, som omfatter alle — politiske beslutningstagere og sundhedspersonale, patientrepræsentanter og industrien — og vigtigst af alt en indsats, som inddrager vores borgere.

I dag ved vi, at op til 40 procent af alle kræfttilfælde kan forebygges. Det betyder, at mulighederne for at gribe ind og redde liv er enorme.

Det er denne samlede kapacitet og de muligheder for handling, som jeg gerne vil mobilisere gennem den fremtidige europæiske kræftplan.

Kræft er en kompleks sygdom, og vi er nødt til at se på alle dens dimensioner, lige fra de fødevarer, vi spiser, adgangen til lægemidler, den rette pleje, den rigtige teknologi til inddragelsen af sektorer og erhvervsgrene uden for sundhedssektoren, herunder uddannelse, miljø, landbrug og forskning. Alle aktører fra alle sektorer skal bidrage.

Tværgående plan
Gennem den europæiske kræftplan vil vi træffe foranstaltninger på alle stadier af sygdommen lige fra forebyggelse til konstatering, behandling, helbredelse og palliativ pleje.

Vi er nødt til at blive bedre til at forebygge og diagnosticere kræft. Forebyggelse af kræft vil altid være bedre end at helbrede, og vores hovedprioritet må i første omgang være at forhindre, at vores borgere bliver kræftpatienter.

Hvis vi hjælper dem med at føre et sundere liv — at spise bedre, motionere mere og samtidig at drikke mindre og undlade at ryge — kan vi reducere antallet af diagnosticerede kræfttilfælde. Og hvis vi arbejder på at udvide vaccinationsdækningen og foranstaltninger til for eksempel at forbedre luftkvaliteten i vores byer, kan vi også gøre en forskel.

Lige adgang til medicin
Hvis vi hjælper vores borgere til bedre at forstå betydningen af kræftscreening og tidlig diagnose, kan der reddes endnu flere liv. For at dette skal kunne fungere, er det nødvendigt, at alle medlemsstater indfører certificerede nationale screeningsprogrammer.

Selv om vores prioritet i første omgang bør være at gøre vores yderste for at forebygge kræft, er vi nødt til at sikre, at de, der har kræft — og deres familier — får den støtte og pleje, de har brug for. Dette omfatter den grundlæggende ret til lige adgang til medicin og innovative behandlingsformer.

En kræftpatients rejse ophører imidlertid ikke efter behandlingen. De, der overlever eller lever med sygdommen, bør have struktur og tryghed tilbage i deres liv. De må ikke være udsat for forskelsbehandling, stigmatisering eller hindringer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi er nødt til at tage de forskellige dele af dette enorme puslespil og sætte dem sammen, så vi kan se hele billedet klart. Det første skridt i denne fælles indsats begynder i dag.

Jeg ser frem til at lytte til danskernes idéer og bekymringer og arbejde sammen med de danske myndigheder om at skabe positive forandringer for dem. Sammen kan vi gøre det bedre, når det drejer sig om at bekæmpe kræft. Sammen kan vi gøre en forskel.

Forrige artikel Lægeformand: KL fornægter forhold, der sender sygemeldte ud i selvmord Lægeformand: KL fornægter forhold, der sender sygemeldte ud i selvmord Næste artikel Selveje Danmark: Socialpsykiatriens faglighed skal tages alvorligt Selveje Danmark: Socialpsykiatriens faglighed skal tages alvorligt
Hvem skal være Sundhedsministeriets nye departementschef?

Hvem skal være Sundhedsministeriets nye departementschef?

ANALYSE: Der er fuld gang i spekulationerne om, hvem der skal erstatte Sundheds- og Ældreministeriets departementschef, Per Okkels. Region Hovedstadens øverste embedsmand er favorit. Aktørerne frygter en karriererytter, der mentalt stadig sidder i Stats- eller Finansministeriet.