Sygeplejersker til Løkke: Arbejdet i det nære kræver nye kompetencer

DEBAT: Både regeringen og socialdemokraterne vil sætte fokus på det nære sundhedsvæsen. De øgede kommunale sundhedsopgaver kræver dog en opkvalificering af de kommunale sygeplejersker, skriver Pia Dreyer og Mette Ring fra Dansk Sygepleje Selskab.

Af Pia Dreyer og Mette Ring
Hhv. formand og bestyrelsesmedlem i Dansk Sygepleje Selskab

Det er al ære værd, at regeringen og socialdemokraterne med henholdsvis en sundhedsreform og et løfte om 1.000 flere sygeplejersker sætter øget fokus på det nære sundhedsvæsen i kommunerne, som uden tvivl bliver centralt fremadrettet i en tid med stadig flere kronikere og multisygdomme.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de øgede sundhedsopgaver i kommunerne kræver opkvalificering af de kommunale sygeplejersker. Uden et kompetenceløft bliver det svært at føre visionen om bedre sammenhæng i behandlingen og plejen af patienterne i det nære sundhedsvæsen ud i livet.

Krævende at arbejde i det nære
Statsministeren har tidligere antydet, at arbejdet i det nære ikke er svært. Beskrivelsen er svær at genkende for enhver, der har tilbragt tid sammen med en sygeplejerske i en vilkårlig dansk kommunes sundhedsvæsen.

Arbejdet i det nære sundhedsvæsen er krævende. Det skyldes ikke mindst, at man som kommunal sygeplejerske ofte er alene med patienterne, modsat kollegerne på hospitalerne.

Man skal træffe stribevis af beslutninger uden livline, og man skal håndtere en lang række komplekse sygdomsbilleder, alt imens man skaber en omsorgsfuld ramme for patienten. 

Med reformen bliver der flere sygeplejemæssige opgaver, samtidig med at ansvaret bliver større.

Derfor skal de kommunale sygeplejerskers kompetencer øges inden for en række forskellige områder, hvis de fortsat skal kunne levere pleje og behandling på et fagligt højt niveau til gavn for patienterne.

Kræftområdet som eksempel
Et konkret eksempel er kræftområdet, hvor patienter har stor glæde af hjemmebehandling. Ikke alle sygeplejersker har imidlertid de påkrævede specialistkompetencer. Derfor bør der udvikles et kompetenceprogram for hjemmesygeplejersker om håndtering af cytostatika i hjemmet og observation af bivirkninger.

Et andet eksempel er multisyge patienter. I dette tilfælde har sygeplejerskerne på de lokale sundhedscentre behov for opkvalificering i samarbejde med de specialiserede sygehusafdelinger.

Et konkret element kunne være udvekslingsaftaler, hvor erfarne specialistsygeplejersker fra sygehuset ”bytter” med kollegaer i sundhedscentrene i oplæringsforløb om behandling af patienter med eksempelvis KOL eller diabetes.

Behov for forbedret grunduddannelse
Et godt skridt på vejen til et højere kompetenceniveau for sygeplejerskerne i kommunerne er en ny efteruddannelse i borgernær sygepleje, som startede ved årsskiftet på landets professionshøjskoler.

Uddannelsen skal styrke sygeplejerskernes kliniske, organisatoriske og kvalitetsudviklende kompetencer, så de bliver bedre til at pleje og behandle borgere med kronisk sygdom, udsatte borgere og personer med multisygdomme.

Men det er ikke nok. Grunduddannelsen som sygeplejerske bør justeres, så der kommer endnu mere fokus på emner som farmakologi, akutsygepleje, akutbehandling, patientrettigheder og inddragelse af borgere og pårørende. Alle er områder, som kommunale sygeplejersker i stigende grad skal være stærke til.

Når det er nært, skal man være lærd. Og det gælder ikke mindst for sygeplejersker, der som den eneste faggruppe er tæt på patienterne døgnet rundt.

Forrige artikel V-politiker: Jeg frygter, at en ny regering vil rulle patientrettigheder tilbage V-politiker: Jeg frygter, at en ny regering vil rulle patientrettigheder tilbage Næste artikel Tandlæger: Alvorlig tandlægemangel kalder på akut handling Tandlæger: Alvorlig tandlægemangel kalder på akut handling
 • Anmeld

  Anni Kjærgaard Sørensen · Chef for Sygeplejen i Esbjerg Kommune

  De kommunale sygeplejersker har allerede et højt fagligt niveau - kompleksiteten består i noget andet!

  Super fint med opmærksomhed på kompetencerne hos sygeplejerskerne i kommunerne i forhold til opgaverne i det Nære Sundhedsvæsen. Dog mangler jeg at kunne læse af artiklen, at rigtig mange kommuner har taget hul på kompetenceudvikling for længst og allerede på nuværende tidspunkt håndtere sygeplejerskerne i kommunerne mange opgaver på højt fagligt niveau. Sidsel Vinge fra VIVE har med hendes rapport om kompleksiteten i den kommunale sygepleje påvist, at det egentligt ikke drejer sig om de praktiske færdigheder - og som sygeplejerskerne siger: "at det skal vi nok finde ud af at få oplæring i". Det komplekse i en kommunal sygepleje drejer sig i høj grad om det Sidsels Vinge kalder for social og organisatorisk kompleksitet. Sygeplejen i Kommunerne skal håndtere borgerne i deres "levede liv" og med alle de udfordringer, der kan opstå ved ubehandlet psykisk sygdom, demens, fattigdom, misbrug osv. (listen er alen lang) Og den organisatoriske kompleksitet består bl.a. i, at skulle samarbejde med et fragmenteret sundhedssystem, hvor en borger kan have lige så mange behandlende læger, som der er specialer til og hvor ingen tager helhedsansvaret f.eks. i forhold til, hvad borgerne behandles for. Det bliver den kommunale sygeplejerskes ansvar, at koordinere og følge op på alt mellem de behandlende instanser og de kan ofte kun få fat i den behandlingsansvarlige læge ved, at hænge i telefon kø sammen med alle andre, mellem 8.00 og 9.00 og kun på hverdage! Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje giver kompetencer til at håndterer denne form for organisatorisk kompleksitet og langt de fleste kommuner er allerede i fuld gang med at uddanne sygeplejerskerne og har også de første sygeplejersker klar til at uddanne sig som APN (Avanceret Kliniske Sygeplejersker på universitetsniveau).
  p.s. Lidt pudsigt at billedet til artiklen tydeligvis er sygeplejersker fra sygehusene.

 • Anmeld

  Pia Dreyer · Formand for Dansk Sygplejeselskab

  Helt rigtigt kompleksiteten består også i noget andt

  Kære Anni
  Tusind tak for din gode kommentar. Og du har selvfølgelig helt ret det handler da også om social og organisatorisk kompleksitet og den vinkel har vi desværre ikke haft med i vores indlæg. Derfor så vigtigt at vi får en debat i gang. og vi er godt klar over at I i Esbjerg i flere år har arbejdet med Akutteam til at bygge bro mellem sygehus og hjem. Så godt et arbejde som har været til inspiration for mange andre kommuner og sygehuse. Vores hensigt var at debattere lidt omkring Lars Lykkes slogan "det der ikke er svært skal være nært" for også i det Nære Sundhedsvæsen er der selvfølgelig svære og komplekse opgaver der som du skriver kræver højt fagligt niveau.
  p.s. billedet er Altingets, og det har vi ikke haft nogen indflydelse på.

 • Anmeld

  Anni Kjærgaard Sørensen · Chef for Sygeplejen i Esbjerg Kommune

  De kommunale sygeplejersker har allerede et højt fagligt niveau!

  Kære Pia.
  Tak for dit svar. Og jeg er helt på linje med jeres ærinde med oplægget i forhold til, at formidle “at det der ikke er svært skal være nært”. Det der ærger mig er, at det fremstår, som om det faglige niveau i den kommunale sygepleje ikke har fulgt med udviklingen, og at vi er bagud - det er ganske enkelt ikke rigtigt!

  Ledelserne i kommunerne har gennem de sidste 5-6 år godt kunne “læse teksten”i forhold til opgaverne i det nære sundhedsvæsen samt opgavernes stigende kompleksitet. Derfor har stort set alle kommuner etableret akutteames og implementeret Sundhedsstyrelsen Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hele sygeplejen og ikke kun hos akutsygeplejerskerne. For Esbjergs vedkommmende har vi brugt akutteamets 12 sygeplejersker til at generere og løfte kompetenceniveauet hos den øvrige organisation. Vi har øget antallet af sygeplejersker betragteligt og har klarlagt deres kompetencer og sat målrettet ind, hvor vi har set et behov. Vi har rekrutteret mange sygeplejesker fra specialiserede sygehusafdelinger. Vi har etableret 14 sygeplejeklinikker alle med høj ambulatorie standard i udstyr og med det nødvendige hygiejnisk niveau. Vi har indført ABCDE som screeningsredskab til alle sygeplejersker og SSA`er for at sikre systematik og standardisering i dataindsamlingen. Vi har oprettet de nødvendige vidensfunktioner osv.. Vi har til samtlige ministre, der har besøgt os sagt, at i forhold til opgaverne i det nære sundhedsvæsen, så er vi helt klar! De kan bare komme, så længe der følger økonomi med til det stigende antal sundhedslovsopgaver. Det er min klare opfattelse, at rigtig mange kommuner er helt på samme faglige kompetenceniveau som os.