Tandplejere: Flere tandlæger giver ikke bedre tandpleje

REPLIK: Politikerne bør prioritere at lade tandplejerne varetage borgernes tandplejebehov. Det er billigere at uddanne tandplejere end tandlæger, og tandplejerne er den faggruppe, der bedst kan ruste borgerne til at hjælpe sig selv, skriver Elisabeth Gregersen.

Af Elisabeth Gregersen
Formand, Danske Tandplejere

Formand for Praktiserende Tandlægers Organisation, Peter Kaihøj, skriver i et debatindlæg her i Altinget 11. januar, at danskernes tandsundhed er dårligere end forventet.

”Vi har brug for flere tandlæger,” lyder det fra Kaihøj. Men indtil videre er problemet med danskernes dårlige tandsundhed jo ikke løst. Er det så netop ikke tid til, at man prøver noget nyt?

Tandplejen bør overlades til tandplejerne
Måske er behovet slet ikke flere tandlæger. Måske burde tandlægerne fortsætte deres specialisering, så de bliver gode og bedre til, at de behandlinger, der i fremtiden kan være behov for, bliver udført. Og samtidig bør man overlade tandplejen til tandplejerne.

Tandplejerne er uddannet til forebyggelse og sundhedsfremme. De er fuldt ud kompetente til at dække mange borgeres behov for tandpleje samt instruere borgerne i den tandpleje, som er nødvendig for den enkelte.

Der er god samfundsøkonomi i, at politikerne med sundhedsministeren i spidsen prioriterer tandplejerne til at varetage borgernes tandplejebehov fremover. Tandplejerne er billigere at uddanne end tandlæger. Og samtidig er tandplejerne den faggruppe, der kan hjælpe borgerne til at hjælpe sig selv.

På den måde kan flere undgå at påbegynde en indgribende tandbehandling, som for de flestes vedkommende er begyndelsen på livslang og vedvarende behandling, som med offentlige tilskud også er dyr for samfundet.

En styrket tandpleje til gavn for danskerne
Politikerne bør også sikre, at tandplejere nemmere end i dag kan overtage tandklinikker og patientkartoteker fra tandlægerne. Og med udsigt til pensionering af de store tandlægeårgange, så haster det med at få ændret reglerne, så tandplejerne får patientkartoteket med ved klinikkøb.

Hvis samfundet og politikerne har svært ved at blive ved med at poste millioner af tilskudskroner i tandlægeområdet, hvorfor så ikke prøve en helt anden vej? Hvorfor ikke gå efter forebyggelse frem for behandling?

En bedre tandpleje med forebyggelsen i fokus vil også komme den enkelte borger til gode. Bedre tænder gør, at folk føler sig mere tilpasse i sociale sammenhænge. Bedre tænder betyder færre behandlinger, hvor der ellers bores i tænder og skæres i tandkød. Bedre tænder betyder mere sundhed og færre sygedage. Og så betyder bedre tænder, at den enkelte borger ikke rammes så hårdt på økonomien.

Politiske tiltag haster
Så kære politikere og sundhedsminister, Sundhedsstyrelsen har flere gange i tandplejeprognoserapporter anbefalet en opgaveglidning fra tandlæger til tandplejere. Den anbefaling er værd at følge. Lad tandlægerne specialisere sig, så de kan tage sig af de patienter, som har et komplekst behandlingsbehov – og lad tandplejerne om tandplejen.

I Danske Tandplejere tror vi, modsat hvad vi kan læse er Praktiserende Tandlægers Organisation og Peter Kaihøjs holdning, på, at politikerne allerede i dag lytter til fagkundskaben. Danmark har ikke brug for at hæve optaget på tandlægeuddannelsen. Det nuværende niveau er tilstrækkeligt. Det er tandplejeruddannelsen, der bør styrkes, og optagelsen til tandplejeruddannelsen bør hæves. Markant.

Det vil være godt for samfundsøkonomien, danskernes sundhed og den enkelte borgers trivsel.

Forrige artikel Private høreklinikker: Danskerne skal have frit valg til god hørelse Private høreklinikker: Danskerne skal have frit valg til god hørelse Næste artikel Karin Friis Bach: Politikere skal ikke bestemme over lægemiddelmarkedet Karin Friis Bach: Politikere skal ikke bestemme over lægemiddelmarkedet