Uafhængigt ældretilsyn fortsætter og styrkes med nyt rejsehold

RESERVEN: Med aftalen om fordeling af reserven efter den nu nedlagte satspulje har bredt flertal afsat 62 millioner kroner til videreførelse og styrkelse af ældretilsynet. Påbud skal fremover følges op af obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb.

Mange partier og politikere har efterlyst et skarpere tilsyn med ældreområdet siden sommerens afsløringer af omsorgssvigt og uværdig behandling af ældre.

Intentionerne blev konkretiseret tirsdag, da partierne i den gamle satspuljekreds - plus Enhedslisten - indgik aftale om fordeling af den såkaldte reserve, som har afløst satspuljen.

Med aftalen fordeles i alt 760 millioner kroner til initiativer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Heraf går i alt 61,7 millioner kroner til at fortsætte og styrke det risikobaserede tilsyn på ældreområdet, som blev etableret som forsøgsordning med satspuljeaftalen for 2018-2021.

Login