Velkommen til nye ledelser – og nye toner på hospitalsgangene

DEBAT: Formanden for Hjerteforeningen, Henrik Steen Hansen, glæder sig over hospitalsfusionerne i Region Hovedstaden. Han håber, at de nye ledelser vil få afsluttet oprydningen efter svindelsagerne, og at der kommer bedre registrering af data på hjerteområdet.

Af Henrik Steen Hansen,
Formand for Hjerteforeningen

Forhåbentlig er der med revisionsundersøgelserne sat punktum i skandalen om snyd med forskningsmidler blandt forskere på nogle af landets hospitaler.

Ny-ansættelserne i de øverste ledelseslag på de nye, store fusionshospitaler i Region Hovedstaden kommer på mange måder på et passende tidspunkt: I kølvandet på skandalen om snyd og lemfældig omgang med forskningsmidlerne på hjerteafdelingerne. Især på Rigshospitalet, hvor medarbejdere er blevet afskediget som følge af skandalen.

Derfor hilser vi velkommen, at den nye, kommende direktør på 'Riget', Per Christiansen fra Region Nordjylland, blæser til kamp mod ’snyderiet’.

Der skal ryddes op
Der må og skal ryddes op. Og det ser vi frem til, at der bliver gjort. Tilliden i befolkningen, til at forskerne kender forskel på dit og mit, har fået et knæk. Og en lignende skandale må og skal ikke under nogen omstændigheder gentage sig. Det vil være ødelæggende for donorernes tillid til at give penge og støtte forskning. Det gælder både patientforeninger, fonde, virksomheder og selvfølgelig staten, som er sponsor på vegne af skatteyderne.

Trist er det, at taberne i sidste ende kan blive patienterne, som risikerer ikke at få adgang til den nyeste viden eller behandling. Derfor sætter vi vores lid til, at der igen bliver skabt ro og respekt omkring det vigtige arbejde, som lægerne og forskerne udfører. Til gavn for patienterne og den livsvigtige hjerteforskning. Der venter de nye direktører på fusionshospitalerne en stor opgave, som de ikke må negligere.

Registrering af hjertepakkeforløb trænger til løft
Når forandringens vinde lige nu blæser på direktionsgangene på hospitalerne, så lyder en anden opfordring fra Hjerteforeningen til både ledelser og personaler på alle landets hospitaler:

Se nu også på kulturen omkring registrering af data på hjerteområdet – her trænger vi i den grad også til et løft, når det handler om at få registreret patienter i hjertepakkeforløb korrekt.

Det står stadig jævnt skidt til med at få registreret patienter i hjertepakkeforløbene. Tænk, at der et helt år efter, at regionerne begyndte at overvåge ventetider i pakkeforløb, ikke er sket en forbedring i registreringen af, om hjertepakkeforløbene virker efter hensigten. Det er uacceptabelt! Det er i dag ikke muligt at vide, om de hjertepatienter, der bliver henvist til hjertepakkeforløb, får den behandling og udredning, som de skal ifølge hjertepakkeforløbene. Regionerne skal leve op til deres ansvar.

Det kan udmærket lade sig gøre at registrere patienter i kræftpakkerne, og det er samme fremgangsmåde for registrering af hjertepakkeforløb. Men hvorfor virker registreringen af hjertepakkeforløbene ikke?

Her er også et ledelsesproblem og et kulturproblem, der trænger til et løft.

Der er et stykke vej endnu.

Forrige artikel Ældre kan få langt bedre service og hjælp – for de samme penge Ældre kan få langt bedre service og hjælp – for de samme penge Næste artikel Sundhedsstyrelsen skal sikre implementering af retningslinjer Sundhedsstyrelsen skal sikre implementering af retningslinjer
Enhedslisten presser på: Regeringen skal spille ud med plan for unges druk inden jul

Enhedslisten presser på: Regeringen skal spille ud med plan for unges druk inden jul

ALKOHOL: Hvis Magnus Heunicke (S) ikke kommer med et udspil om unge og alkohol inden nytår, vil Enhedslisten forsøge at tvinge ham ud af busken, siger Peder Hvelplund (EL). To af regeringens støttepartier vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Konservative er splittede på spørgsmålet, fremgik det af en paneldebat tirsdag.