Debat

Dansk Erhverv: Vi skal væk fra tankegangen om at fremme én transportform på bekostning af en anden

Den teknologiske udvikling i kombination med fremtidig national og international lovgivning betyder, at der er et stort potentiale for grøn omstilling for alle transportformer. Dette bør tænkes ind i en kommende mobilitetsstrategi, hvor borgernes og virksomhedernes behov skal være i fokus, skriver Jesper Kronborg.

Med regeringens målsætning om at
indenrigsflyvningen allerede i 2030 skal blive en grøn transportform, vil det
altså også være et lige så grønt alternativ som de øvrige transportformer.
Dette bør naturligvis tænkes ind i en mobilitetsstrategi, skriver Jesper Kronborg.
Med regeringens målsætning om at indenrigsflyvningen allerede i 2030 skal blive en grøn transportform, vil det altså også være et lige så grønt alternativ som de øvrige transportformer. Dette bør naturligvis tænkes ind i en mobilitetsstrategi, skriver Jesper Kronborg.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jesper Kronborg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kernen i transportpolitik er effektiv mobilitet. Det handler grundlæggende om at komme så hurtigt og gnidningsfrit frem som muligt. Det gælder både for virksomheder og borgerne.

Nu om dage er vi dog alle enige om, at tid ikke er den eneste faktor, når vi vælger transportform. Transportformerne skal også levere mærkbare klimareduktioner, så vi kan komme hurtigt frem med den grønne samvittighed i behold.

Den gode nyhed er, at vi går denne fremtid i møde med hastige skridt. Markedet er i gang med at udvikle grønne løsninger for næsten alle transportformer, nogle dog hurtigere end andre. For eksempel er udskiftningen af bilparken fra fossil- til eldrevne personbiler et eksempel på, at omstillingen er godt i gang.

Temadebat

Hvordan skal en national mobilitetsplan skal se ud?

Igennem en længere periode har der både fra aktørernes og politikernes side været fokus på behovet for en national mobilitetsplan. Derfor tager vi i den kommende tid på Altinget Transport spadestikket dybere i en ny temadebat for at finde ud, hvad en sådan plan mere konkret skal indeholde. 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected].

 

Men der skal selvfølgelig være en god case for udvikling og implementering af grønne løsninger. Det handler naturligvis om gode rammevilkår. Dette er da også i gang blandt andet med Fit for 55-initiativerne fra EU, som sætter langsigtede mål for transporten både på land, til vands og i luften i forhold til klimareduktioner og den nødvendige infrastruktur.

Nationalt har regeringen også bebudet en række forslag, som vi dog er mere skeptiske over for vedrørende afgifter på transportområdet. Vi går ind for grøn mobilitet og er derfor heller ikke nødvendigvis imod afgifter, da de kan være ét blandt flere virkemidler i redskabskassen til at omstille sektoren.

Men det forudsætter at transportsektoren reelt har et grønnere alternativ at omstille sig til, og at de afgifter, der indføres, er til at administrere for erhvervsliv og myndigheder. Desuden skal de være intelligente, målrettede og ikke mindst, at gå én til én tilbage til at accelerere sektorens grønne omstilling.

En mobilitetsplan skal sikre samspil mellem transporten
Desværre tyder det på, at regeringsgrundlagets skatte- og afgiftsprincip ikke gælder transportsektoren, og derfor stiller vi os skeptiske overfor disse forslag.

Det er en skam, fordi de rette rammevilkår faktisk gør det muligt at forene høj mobilitet og grøn omstilling i transportsektoren. I den sammenhæng er vi derfor meget tilfredse med, at regeringen har besluttet sig for ikke at genåbne den store infrastrukturaftale, men at udmønte den efter den aftalte tidsplan. En veludbygget infrastruktur er en forudsætning for effektiv mobilitet.

Vi synes i Dansk Erhverv – på linje med transportministeren og en række brancheaktører – at det er en god idé med en samlet national grøn mobilitetsstrategi. Vi synes også, at den bør have det lange grønne lys på, så vi sikrer os, at der tages højde for de kommende rammevilkår for transportsektoren.

Herudover bør en national mobilitetsstrategi se på, hvordan man kan sikre samspillet imellem transportformerne og vigtigst af alt have passagernes og virksomhedernes behov som det overordnede mål.

Alle transportformer har deres berettigelse

Jesper Kronborg

På den måde betyder en samlet mobilitetsstrategi, at hver enkelt transportform kan komme til sin ret og i fællesskab bidrage til at binde Danmark tættere sammen.

I byerne giver cyklisme og kollektiv transport bedst mening. Der er masser af mennesker at transportere og meget begrænset plads at gøre det på. Vi synes, at fremtidens personmobilitet skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov.

Et eksempel på dette er Mobility as a Service (MaaS). MaaS tilbyder mobilitet, der er direkte tilpasset den enkeltes behov, uden at vedkommende nødvendigvis behøver at eje et køretøj. Kernen i MaaS er at bringe en bruger fra sit opholdssted til en destination, når der er et direkte behov for det på den nemmeste, hurtigste og mest sammenhængende måde til en på forhånd aftalt pris, der passer til personen.

Den grønne luftfart
I dag har danske virksomheder fokus på moderne løsninger, herunder biludlejningsfirmaerne, og udbyderne af free-flow delebils-, cykel- og løbehjulsløsninger. Man vil altså i fremtiden kunne sammensætte sin transport efter ens eget behov.

Når vi får flere personer over på cyklen og i den kollektive transport betyder det samtidig, at vi får mere kapacitet på vejene til godstransporten, som er afhængige af tilgængelighed til bymidten for at levere varer.

Samtidig skal nye løsninger til godslevering i byerne have plads: Her kan nogen af de grønne løsninger være levering om natten, på cargobike eller i (lydsvag) el-lastbil.

Læs også

Samtidig skal vi også her udnytte teknologien til at få trafikken til at flyde bedre. Intelligent Trafikstyring (ITS) handler både om intelligente trafiksignaler, bedre kommunikation mellem køretøjerne og bedre logistik- og planlægningsværktøjer for erhvervstransportørerne.

Herudover bør en national mobilitetsstrategi naturligvis se på potentialerne for udrulning af el-ladeinfrastruktur for alle relevante transportformer. Og måske på sigt infrastruktur til brint- og electrofuelsærligt til den tunge transport og fjernbusser.

Så er der luftfarten som traditionelt har været det hurtigste og billigste alternativ på de længere distancer for eksempel mellem København og Aalborg, og som selvfølgelig vil fortsætte med at være det.

Men med regeringens målsætning om at indenrigsflyvningen allerede i 2030 skal blive en grøn transportform, vil det altså også være et lige så grønt alternativ som de øvrige transportformer. Dette bør naturligvis tænkes ind i en mobilitetsstrategi da luftfarten i høj grad bidrager til sammenhængskraften samt bidrager til mindre trængsel på vejene og i toget.

Fremtidens have skal have gode vilkår
Endeligt er der søfarten, som også er godt i gang med den grønne omstilling, og som naturligvis også har sin berettigelse.

Her er det blandt andet afgørende, at vi sikrer et effektivt samspil mellem de overordnede veje, godsterminalerne og havnene, som i fremtiden kan komme til at spille en endnu større rolle –herunder også i forhold til den grønne omstilling og produktionen af grøn energi.

Vi er nødt til at se helheden og huske, at fremtidens havne også skal have gode rammevilkår, så vi samtidig udnytter søvejene bedst muligt.

Vi støtter altså op om en samlet national mobilitetsstrategi og vores budskab er følgende: Vi skal væk fra den her kannibaliserings-tankegang, hvor vi kun kan fremme én transportform på bekostning af en anden.

Alle transportformer har deres berettigelse, og med den teknologiske udvikling inden for grøn energi samt de lovgivningsmæssige rammer både nationalt og fra EU så går vi en fremtid i møde, hvor det på sigt bliver muligt at transportere sig grønt, hvis rammevilkårene er til stede. Uanset om man tager cyklen, bilen eller flyet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Kronborg

Branchedirektør, Dansk Erhverv Transport
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2007)

0:000:00