Danske Havne: Tåbelig lov står i vejen for grøn omstilling

Grønne brændstoffer har potentiale til at blive et dansk energieventyr. Men der er brug for en revidering af havneloven, så havnene kan drive solcelle- og Power-to-X-anlæg, skriver Tine Kirk.

Placeholder image
Blandt de mange gode havnenyheder her i januar er også, at Hanstholm Havn (på billedet) regner med næste år at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jeg blev begejstret, da statsministeren i sin nytårstale formulerede nogle klare, håndgribelige mål for dansk indenrigsflyvning. Det hilser vi i Danske Havne velkomment – selv om flyvning ikke lige umiddelbart har noget med havnedriften at bestille.

Ny temadebat: Kører regeringens udspil om fremtidens grønne brændstoffer i rette retning?

Statsministeren har med nytårstalen atter sat fremtidens grønne brændstoffer på dagsordenen.

”Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark," sagde Mette Frederiksen (S).

Ordene kommer i kølvandet på det udspil, regeringen fremlagde i december, som skal fremme udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer til fly, skibe og lastbiler, blandt andet ved at bruge 1,25 milliarder kroner på produktionsstøtte til Power-to-X.

I en ny temadebat spørger Altinget derfor, om vi med udspillet kører i den rette retning? Hvad er godt, hvad er skidt, og hvad er det vigtigste at rykke på først?

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter sættes spot på et aktuelt emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning.

Vil du være med i debatten om grønne brændsler? Indlæg kan sendes til elmdal@altinget.dk.

Luftfarten og skibsfarten står nemlig over for præcis den samme udfordring, når det kommer til grøn omstilling. Begge skal finde fremtidens klimavenlige brændstof, der både har power og økonomi til at bære en grøn omstilling, uden at vi alle sammen skal ændre vores vaner urealistisk meget i forhold til henholdsvis ferie og forbrug.

Omstillingen er mulig med ny teknologi, hvis vi vil. Ambitiøse mål, som dem regeringen har præsenteret før jul, viser, at vi flytter os hurtigere på Power-to-X. Derfor værdsætter vi de politiske udspil, og vi er klar til at gribe bolden. Allerede i dag er havnene i stort omfang energihubs, der forsyner lufthavne, erhverv og borgere med energi. Derfor er det også sandsynligt, at de nye, grønne brændstoffer vil blive produceret på, og videretransporteret fra, danske havne.

Potentiale til dansk energieventyr

Danske Havne ser nye grønne brændstoffer som et muligt nyt dansk energieventyr, der kan sikre både arbejdspladser og vækst og være et afgørende skridt for at nå vore danske klimamål. 

Flere end halvdelen af de danske erhvervshavne er på forskellig vis involveret i projekter med havvindmøllerparker, som er forudsætningen for PtX, og flere havne har tidligt taget skridt i retning af PtX, blandt andre Associated Danish Ports, havnen i Fredericia, og Aabenraa Havn. De danske havne har længe været engageret i PtX-projekter, fordi havnene har den nødvendige plads, vand og adgang til knowhow.  

Rønne Havn arbejder for at blive Østersøens grønne tankstation, og der er alle muligheder for, at det vil lykkes. Blandt de mange gode havnenyheder her i januar er også, at Hanstholm Havn regner med næste år at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn, og Esbjerg Havn, Europas største vindhavn, etablerer allerede i efteråret verdens første landstrømsanlæg (grøn strøm til skibe) baseret på brint. 

Brancheorganisationen Danske Havne udgav allerede i foråret sidste år, sammen med Dansk Energi, rapporten ”En grøn havnestrategi for Power-to-X”. Her har vi formuleret visionen: ”Danmark er i 2030 en verdensførende nation indenfor omstilling til PtX-brændsler, og de danske erhvervshavne tilbyder havneinfrastruktur til at understøtte PtX-brændsler til skibe og lastbiler.” 

I rapporten fremlagde vi en række anbefalinger, blandt andet som det første, at staten økonomisk skal understøtte investeringer i Power-to-X, hvilket sker med de seneste politiske udspil. 

Havneloven står i vejen 

På den baggrund fandt vi det overordentligt positivt, at regeringen rykkede før jul med et udspil, der kan sætte gevaldigt gang i omdannelsen af havvind og sol til grøn strøm, der kan blive basis for fremtidens klimavenlige, grønne brændsler.

I Danske Havne er vi store fans af, at handling følger ambitioner og ord, og jeg må sige, at regeringen på mindre end en uge i december handlede i forhold til ambitionerne på klima- og energiområdet. Først med en meget bred politisk aftale om CO2-fangst, transport og lagring og derefter med sit oplæg til forhandling, hvor der er sat både ambitioner og rede penge bag. Det må man kvittere for, uanset politisk ståsted. 

De danske havne har længe været engageret i PtX-projekter, fordi havnene har den nødvendige plads, vand og adgang til knowhow

Tine Kirk, direktør i Danske Havne

Regeringens udspil indeholder blandt andet 1,25 milliarder kroner, til hvad man kan kalde direkte produktionsstøtte og 344 millioner kroner til at støtte den såkaldte PtX-teknologi. Så kursen er rigtig, men der skal set fra min stol mere til. For Havneloven står i vejen for den grønne omstilling. 

Vi foreslog derfor også i vores Power-to-X-strategi, at Havneloven revideres eller i det mindste justeres. I dag sætter loven begrænsninger på, hvilke energiformer der lovligt kan understøttes i en havn. Det er tåbeligt i en situation, hvor vi alle arbejder målrettet for grøn omstilling, og bestemmelsen stammer fra en tid, da Havneloven blev skrevet, hvor klimakampen ikke var prioriteret.  

Som loven er, må havne kun eje og drive bølge- og vindenergi til eget brug eller til salg til elnettet. Vi foreslår, at Havneloven bliver gjort teknologi-neutral, så for eksempel både PtX-anlæg og solceller også kan blive en del af havnenes aktiviteter, både på land og på vand. Det kan det ikke i dag, og næppe nogen finder den begrænsning tidssvarende eller hensigtsmæssig.

Kursen er som sagt helt rigtig. Der skal blot mere på. Og fart på. 


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser