DI om investeringer i infrastruktur: Høst de hurtige og sikre gevinster først

DEBAT: Suspenderingen af det kommunale anlægsloft skal omsættes til de projekter, som hurtigst og sikrest kan realiseres. Derfor skal vi starte med de eksisterende mindre projekter, planer og vedligeholdelsesopgaver, skriver Michael Svane.

Af Michael Svane
Branchedirektør, DI Transport

Investeringer i infrastruktur kan sætte Danmarks hjul i bevægelse igen i denne tid, hvor foranstaltningerne mod coronavirusset har sendt dansk økonomi i laveste gear. Derfor skal regeringens suspendering af det kommunale anlægsloft hurtigt omsættes til konkrete projekter på kommunalt og nationalt niveau.

I Dansk Industri håber vi, at der med suspenderingen af det kommunale anlægsloft er skabt grobund for en lynpakke af investeringer i infrastrukturen.

Rundt om i kommunerne er der mange planer og projekter, som ikke har kunnet gennemføres, selv om ønskerne har været der. Disse planer og projekter bør inden for relativ kort tid kunne gøres klar til blive udført.

Langsigtet plan er nødvendig
Også fra statslig side er der initiativer, som det nu er tid til få gjort noget konkret ved. Når der ses på finansieringen, kan det være formålstjenstligt at understøtte konkrete prioriteringer i form af målrettede puljer.

Men, som jeg har sagt før, er en langsigtet plan for infrastrukturen dog helt nødvendig. Og det er næsten unødvendigt at understrege, at den aktuelle situation har gjort den endnu mere aktuel og afgørende vigtig at få på plads. 

Det øgede kommunale frirum til at forberede infrastrukturen og mobiliteten bør ske i en samlet koordineringen på tværs af kommunegrænser og i sammenhæng mellem det regionale og nationale plan.

Så selv om Danmark i denne tid er presset til kanten, bør vi stadig arbejde med god planlægning og under hensyn til de andre dagsordner, vi ønsker at fremme. Her tænker jeg blandt andet på den helt nødvendige indsats for klimaet, hvor vi ved at fremrykke de rette investeringer bidrager både til økonomien og til at opfylde målsætningerne for CO2-reduktion.

Start med de eksisterende mindre projekter
Investeringer i infrastruktur er et godt instrument til at stabilisere eller stimulere økonomien. Investeringerne har en høj virkning på aktiviteter på kort sigt, og samtidig stimuleres aktiviteten i bygge- og anlægssektoren.

Alt efter hvor hurtigt, vi har brug for at se en effekt, er der nogle projekter, der egner sig bedre end andre. Derfor bør der både nationalt og kommunalt fokuseres på de projekter, som hurtigst og sikrest kan realiseres.

Det mener jeg bedst lader sig gøre, hvis vi vælger at se på de eksisterende mindre projekter, planer og ikke mindst vedligeholdelsesopgaver. De er lette at gå til, er relativt langt i forberedelsesfasen, og der kan hurtigt træffes de sidste afgørende beslutninger.

Store projekter er længere tid om at komme i gang, og er derfor ikke de projekter, som skal startes først. Men vi skal have en plan for, hvornår de skal sættes i gang, så vi sikrer, at der også er gang i hjulene i årene, der kommer.

Cykeltrafikken og trafikale knudepunkter
Fra Dansk Industris side opfordrer vi derfor til, at de kommunale investeringer fokuserer på følgende typer af projekter, der hurtigt kan igangsættes:

Fokuser på investeringer i cykeltrafikken, der forbedrer tilgængelighed og fremkommelighed eller gør den mere trafiksikker.

Derudover bør man forbedre trafikale knudepunkter ved at skabe bedre sammenhæng mellem forskellige transportmidler og i højere grad se på hele turen under ét.

Klimatilpasning og vedligehold af veje
Fokus bør også lægge på klimatilpasning, som for eksempel afvanding af gader og veje, opsamling af regnvand, faunapassager, bedre autoværn og andre forbedringer af trafiksikkerheden.

Der skal også fokuseres på forøget vedligehold af veje og stier med krav til genanvendelse af asfalt og andre byggematerialer som del af den grønne omstilling.

Projekterne bør følges op af statslige puljemidler, der kan understøtte udviklingen af de rette typer af projekter og som kan sikre, at der sker investeringer i alle dele af landet.

Forrige artikel Noah: Økonomisk genstart skal forkæle husstande uden bil Noah: Økonomisk genstart skal forkæle husstande uden bil Næste artikel Autobranchen: Regeringens lukkede åbningsstrategi skader bilhandlen Autobranchen: Regeringens lukkede åbningsstrategi skader bilhandlen