DTL: EU kaster problemerne med godstransporten ud til medlemslandene

DEBAT: EU’s manglende løsning på vejtransportpakken vil få konsekvensen, at de enkelte medlemslande nu må fortsætte med nationale tiltag, der kan dæmme op for de unfair forretningsmodeller og den massive sociale dumping, skiver Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør i DTL – Danske Vognmænd

I skyggen af Storbritanniens farvel til EU og den rygende ruinhob, som Brexit har efterladt, glimrede Europa-Parlamentets transportudvalg (TRAN) for nylig ved endnu engang at give næring til EU-skepsis.

Vejtransportpakkens del et faldt med et brag, og i skrivende stund aner ingen, hvor vejtransportpakken ender.

Men hvad vi ved med sikkerhed, er, at fraværet af en EU-løsning for godstransporten brutalt smider problemløsningerne ud til nationalstaterne.

Og dermed har TRAN’s elendighed katapulteret sig direkte ind i en dansk folketingsvalgkamp.

I kølvandet på Kurt Beier-skandalen er der ingen i kongeriget Danmark, der ikke er bekendt med branchens enorme udfordringer med social dumping og unfair konkurrence.

Flere unfair forretningsmodeller
Den europæiske ikkeløsning på vejtransportpakken vil som konsekvens få, at de enkelte medlemslande nu må fortsætte med nationale tiltag, der kan dæmme op for de unfair forretningsmodeller og den massive sociale dumping.

Særligt de vest- og nordeuropæiske lande må forventes at opruste på nationale tiltag, der som partisansøm på vejen skal dæmme op for udviklingen.

Danmark har allerede bevæget sig et stykke ud ad det spor, og trods trusler fra EU-Kommissionen om at skulle stå skoleret for EU-Domstolen, så har Danmark flere gange fået medhold.

Det samme sker i andre lande. Det gør ikke transporterne i EU lettere eller smidigere – men det virker. Og der er ingen vej udenom, når EU-Parlamentet ikke vil være med til at sikre en holdbar løsning.

Og jeg tror ikke, de danske folketingskandidater kan tåle at holde sig fra sagen i valgkampen.

Det bør de heller ikke.

En påmindelse om EU’s fejl
EU-systemets manglende formåen er dermed blevet en sprængfarlig bombe, smidt ind i den danske folketingsvalgkamp, hvor viljen til at beskytte danske arbejdspladser, danske virksomheder, danske skatteindtægter og ordnede løn- og arbejdsvilkår vil stå helt centralt.

Når man betænker, at der samtidig er valg til Europa-Parlamentet med udgangen af maj, så er banen kridtet op.

For nok ønsker danskerne ikke en variant af Brexit, og der er generel opbakning til EU.

Men der er omvendt kun få, der er blinde for de åbenlyse fejl og mangler, der gennemsyrer betydelige dele af EU-systemet, og som forløbet om Vejtransportpakken altså nu har givet en tydelig påmindelse om.

Vi kommer ikke til at sidde stille
Vejtransportpakken burde selvsagt have kunnet finde et flertal i EU, når man betænker de problemstillinger, den behandler, og som nu har været drøftet, omtalt og afsløret løbende i årevis.

Ingen kan være ubekendt med, at chauffører lever under miserable og kummerlige forhold over hele EU, og at transportmarkedet er blevet et af de ringeste i Europa.

Det er uværdigt.

DTL – Danske Vognmænd kommer således ikke til at sidde stille i folketingsvalgkampen, for vi må og skal have garantier fra de danske politikere om, at finder EU ikke en ansvarlig løsning – så må et folketingsflertal gøre det.

Det har vi tænkt os at holde kandidaterne op på.

Forrige artikel V: Trafikken skal sætte dagsorden i det kommende valg V: Trafikken skal sætte dagsorden i det kommende valg Næste artikel Dansk Persontransport: Grønne ambitioner skaber ikke efterspørgsel Dansk Persontransport: Grønne ambitioner skaber ikke efterspørgsel