FDM: Elbilkommissionens nye forslag er en blandet afgiftsbuket

DEBAT: Elbilskommisionen bør sætte tempoet ned på de høje grønne ambitioner for at undgå dyre problematikker. FDM har et alternativt forslag, skriver Thomas Møller Thomsens.

Af Thomas Møller Thomsen
Adm. direktør, FDM

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, eller bare Bilkommissionen, fremlagde mandag sine længe ventede forslag til en strategi for at fremme udbredelsen af lav- og nulemissionsbiler.

Forslaget til en ny bilafgiftsmodel hviler på en usædvanlig grundig analyse af bilafgifter, markedet og samfundsøkonomien.

Det er solidt håndværk fra nogle af landets dygtigste økonomer, forskere og embedsfolk på deres områder, og det giver politikerne et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger.

Flere elbiler koster dyrt
Det er positivt, at kommissionens forskellige forslag viser, at det kan lade sig gøre at nå mange elbiler i 2030.

Forslaget indeholder også mange intelligente greb på, hvordan man med en række virkemidler kan stimulere forbrugernes valg af bil og sikre incitament til at skifte til en lav- eller nulemissionsbil.

Det står også klart, at Bilkommissionens opgave ikke kan løses provenuneutralt uden store skadevirkninger for samfundsøkonomien.

Endelig sender forslaget et klart signal om, at endnu flere elbiler enten vil give et enddog meget stort hul i det nu tomme økonomiske råderum eller koste landets bilister meget dyrt.

Her skal man bare kigge rundt i Europa for at se, hvor massiv modstand sådan et tiltag vil kunne give.

Forslagets problematikker
Set fra FDM rummer forslaget desværre også en række problematiske valg. For det første er der stadig tale om en værdibaseret bilafgiftsmodel.

Der er flere problemer med at beskatte bilens værdi.

For det første modarbejder den grundlæggende ny og dyrere teknologi som f.eks. lav- og nulemissionsbiler.

For det andet gearer den de storkunderabatter, som leasingselskaberne og andre flådeejere kan opnå.

Det skaber en situation, hvor identiske biler har vidt forskellige afgifter, alt efter om de købes af et leasingselskab eller af en privat forbruger.

Det skaber et afgiftsmæssigt A- og B-hold og et afgiftssystem, hvor der bruges mange kræfter på at strække reglerne til det yderste eksempelvis ved flexleasing af brugte premiumbiler.

FDM's alternativ
FDM havde sammen med DI Bilbranchen og De Danske Bilimportører spillet et helt andet forslag ind til Bilkommissionen.

Under overskriften teknisk, løbende og lavere afgifter, peger vi på en model, hvor registreringsafgiften for nye lav- og nulemissionsbiler helt fjernes og erstattes af en årlig, teknisk afgift baseret på bilens energieffektivitet og vægt.

Afgiften bør herefter indfases i takt med, at bilerne kommer ned i pris. Det vil formodentligt ske frem mod 2030.

I vores forslag bør statskassen bære provenutabet frem mod 2030, og herefter vil en del af dette kunne indhentes igen i takt med, at især elbilerne forventes at bliver billigere end de nuværende benzin- og dieselbiler.

Den problematiske registreringsafgift
Den værdibaserede registreringsafgift er dog ikke den eneste torn i Bilkommissionens buket af forslag til afgiftsmodeller.

FDM finder det også principielt problematisk, at der lægges op til, at det er ejerne af de eksisterende biler, der skal betale for tilskud og gunstige afgiftsvilkår for lav- og nulemissionsbiler.

Alle disse bilister har allerede betalt en meget høj registreringsafgift og betaler løbende en høj ejer- og brændstofafgift, der langt overstiger de eksterne omkostninger ved bilismen, hvilket de miljøøkonomiske vismænd også har påpeget flere gange.

Det svarer til, at man har købt et turpas i Tivoli, men efterfølgende alligevel opkræves betaling for at bruge forlystelserne.

Omfordeling med tvivlsom støtte
Kommissionens rapport viser også, at den langt største andel af alle elbiler er at finde i befolkningsgruppen med de højeste indkomster.

At bede ejerne af de eksisterende benzin- og dieselbiler om at betale for fortsat gunstige forhold for elbiler indebærer de kommende år, indtil der kommer flere mindre og billigere elbiler på markedet, er en økonomisk omfordeling fra de økonomisk svagere til de rigere og fra land til by.

En slags omvendt kommunal udligning kombineret med fjernelse af topskatten finansieret ved at hæve bundskatten, om man vil.

Det er en øvelse, der næppe kan findes 90 mandater til.

Udsæt de grønne ambitioner i bilsektoren
I FDM er vi helt med på, at det er en yderst vanskelig opgave at omlægge bilafgifterne.

Især når man stædigt holder fast i, at bilisterne årligt skal betale over 50 milliarder kroner i afgift, skønt de eksterne miljøomkostninger ved bilismen er faldende og vil falde yderligere med lav- og nulemissionsbilerne.

Vi mener derfor, at man bør overveje tempoet i den grønne omstilling på bilområdet.

Det vil de næste år være ekstremt dyrt at reducere CO2-udledningen på personbilsområdet, men det bliver langt billigere om nogle år, når prisen på de grønne biler falder.

Derfor opfordrer vi politikerne til at have is i maven og nedsætter de grønne ambitioner lidt og i stedet ser efter billigere CO2-reduktioner i andre sektorer.

Fra 2025, og især efter 2030, vil det derimod kunne gå stærkt på bilområdet, når teknologien er moden.

Forrige artikel Bilimportører: Billigere elbiler eller effektive ladestandere? Vi har brug for begge dele Bilimportører: Billigere elbiler eller effektive ladestandere? Vi har brug for begge dele Næste artikel Debat: Der er mange gode grunde til at bygge havnetunnel Debat: Der er mange gode grunde til at bygge havnetunnel